Belize'nin Siyasi Görünümü

Devlet Başkanı İngiltere Kralı III. Charles, Genel Vali Froyla Tzalam tarafından temsil edilmektedir. Başbakan, Hükümetin başıdır. Genel Vali genel seçimlerin sonucuna göre kabineyi kurmak üzere Başbakanı atamakta, Başbakan tarafından belirlenen Hükümet üyeleri ise Genel Vali tarafından onaylandıktan sonra atanmaktadır.

Ülkenin yasama organı, beş yıllık süre için seçilen 31 üyeli Temsilciler Meclisi’nden ve Genel Vali tarafından atanan 12 üyeli Senato’dan oluşmaktadır. Senato’da senatörlerin 6’sı Başbakan’ın, 3’ü ana muhalefet partisi liderinin, 1’i Belize Kiliseler Konseyi ve Kiliseler Evanjelik Birliği’nin, 1’i Belize Sanayi ve Ticaret Odası ile Belize İşadamları Bürosu’nun, 1’i Belize Ulusal Sendika Kongresi ve Sivil Toplum Yönetim Kurulu’nun önerisi üzerine Genel Vali tarafından atanmaktadır.

11 Kasım 2020 tarihinde yapılan seçimler sonucunda, merkez sağ çizgideki Birleşik Demokratik Parti (UDP), iktidarı milliyetçi-sol çizgideki Halkın Birleşik Partisi’ne (PUP) devretmiş ve PUP lideri John Briceño başbakanlık görevini üstlenerek hükümeti kurmuştur.