Belize'nin Siyasi Görünümü

Devlet Başkanı İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth, Belize’de Genel Vali Colville Norbert Young tarafından temsil edilmektedir. Başbakan, Hükümetin başıdır. Genel Vali genel seçimlerin sonucuna göre kabineyi kurmak üzere Başbakanı atamakta, Başbakan tarafından belirlenen Hükümet üyeleri ise Genel Vali tarafından onaylandıktan sonra atanmaktadır.

Ülkenin yasama organı, beş yıllık süre için seçilen 31 üyeli Temsilciler Meclisi’nden ve Genel Vali tarafından atanan 12 üyeli Senato’dan oluşmaktadır. Senato’da senatörlerin 6’sı Başbakan’ın, 3’ü ana muhalefet partisi liderinin, 1’i Belize Kiliseler Konseyi ve Kiliseler Evanjelik Birliği’nin, 1’i Belize Sanayi ve Ticaret Odası ile Belize İşadamları Bürosu’nun, 1’i Belize Ulusal Sendika Kongresi ve Sivil Toplum Yönetim Kurulu’nun önerisi üzerine Genel Vali tarafından atanmaktadır.

2008 yılından bu yana iktidarda olan Başbakan Dean Oliver Barrow ülkenin ilk siyahi Başbakanıdır. Barrow liderliğindeki Birleşik Demokratik Parti (UDP) sosyal demokrat bir görüşe sahiptir. UDP, 4 Kasım 2015 tarihinde gerçekleştirilen genel seçimlerde 19 milletvekili kazanarak birinci olmuş, ana muhalefet partisi konumundaki Birleşik Halk Partisi (PUP) ise 12 milletvekili çıkarmıştır.

Sonraki seçimlerin Kasım 2020’de yapılması öngörülmektedir.