Türkiye - Amerika Birleşik Devletleri Siyasi ve Ekonomik İlişkileri

Türk-Amerikan ilişkileri, 18. yüzyılın sonlarından itibaren, Akdeniz’deki Türk limanlarında sürdürülen deniz ticareti yolu ile gelişmiş ve Osmanlı Devleti ile ABD arasındaki ilk temaslar bu dönemde başlamıştır. ABD ile Cumhuriyet Türkiye’si arasındaki diplomatik ilişki tesisi 17 Şubat 1927 tarihinde Nota teatisi yoluyla yapılmıştır. İlişkiler, özellikle II. Dünya Savaşı’ndan sonra hızla genişleyip derinleşmiştir.

ABD ile ülkemiz arasında NATO çerçevesinde uzun yıllara dayanan müttefiklik ilişkileri mevcuttur. Bu köklü ortaklık, Avrupa-Atlantik coğrafyasının barış ve istikrarına önemli katkılarda bulunmuştur.

Günümüzde, ABD ile ilişkilerimiz çok boyutlu bir nitelik kazanmış, iki ülke arasındaki temas trafiği artmıştır. ABD ile birçok bölgesel ve küresel meselede çıkarlarımızın örtüştüğü görülmektedir. Bununla birlikte, ABD’nin ulusal güvenliğimizi doğrudan etkileyen bazı konularda müttefiklik ruhuyla bağdaşmayan tutumu ilişkilerimizi olumsuz etkilemeye devam etmektedir. Tüm bu sorunların diyalog ve diplomasi yoluyla çözümünü teminen çalışmalar sürdürülmektedir.

Bu çerçevede, Sayın Cumhurbaşkanımız ile ABD Başkanı Biden’ın üzerinde mutabık kaldıkları Türkiye-ABD Stratejik Mekanizması 2022 Nisan ayında hayata geçirilmiştir. Mekanizma kapsamında biri Bakan seviyesinde olmak üzere üç tur istişare gerçekleştirilmiştir.

Öte yandan, Sayın Cumhurbaşkanımız, 29 Haziran 2022 tarihinde Madrid’de düzenlenen NATO Liderler Zirvesi ve 15 Kasım 2022 tarihinde G20 Liderler Zirvesi marjında Başkan Biden ile birer görüşme gerçekleştirmiştir.

ABD ile ekonomik ve ticari ilişkilerimizin hukuki çerçevesini 1990 yılında yürürlüğe giren Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşması; 1997’de yürürlüğe giren Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması ve 2000 yılında yürürlüğe giren Ticaret ve Yatırım Çerçeve Anlaşması (TIFA) teşkil etmektedir.

ABD’yle 2020 yılında 21,7 milyar dolar olan ikili ticaret hacmimiz 2021 yılında 27,8 milyar dolarla rekor bir düzeye ulaşmış, ülkemiz lehine 1,57 milyar dolar ticaret fazlası kaydedilmiştir. Ülkemiz ve ABD arasındaki ikili ticaret hacmindeki artış ivmesi sürmektedir. Ülkemiz ile ABD arasındaki ikili ticaret hacminin 100 milyar dolara çıkarılması yönünde ortak hedef mevcuttur.

Ülkemizde ABD sermayesine sahip 2000’den fazla şirket bulunmaktadır. Karşılıklı yatırımlar artmaya devam etmektedir.

Türk Hava Yolları (THY), ABD’de 12 noktaya İstanbul’dan doğrudan uçuş gerçekleştirmektedir (Vaşington, New York, Los Angeles, Şikago, Houston, Boston, San Francisco, Miami, Atlanta, Newark, Dallas, Seattle).

Ülkemizi 2020 yılında 148.937 ABD’li turist ziyaret etmiş; pandemiden kaynaklanan kısıtlamaların ortadan kalkmasıyla birlikte bu rakam 2021 yılında 371.759’a yükselmiştir.