Romanian

Politica externă întreprinzătoare și umanitară a Turciei

Prezentare generală

Într-o perioadă a schimbărilor și incertitudinilor de pe scena mondială, politicile noastre se adaptează schimbărilor permanente și se străduiesc să modeleze dinamica vecinătății, în sensul asigurării păcii, prosperității și stabilității, în centrul preocuparilor noastre fiind oamenii.

Într-o lume plină de incertitudini, în care au loc schimbări profunde şi într-o arie geografică fragilă politic şi economic, Turcia urmăreşte o politică externă de asumare a inițiativelor, după cum declara şi Preşedintele Turciei, „care reflectă spiritul întreprinzator şi valoarea umană a națiunii noastre” şi în baza pricipiului “Pace în țară, pace în lume” enunțat de către fondatorul Republicii Turcia Mustafa Kemal Atatürk se pune în aplicare conceptul “politica externă întreprinzatoare şi umanitară” aşa cum declara Ministrul Afacerilor Externe al Turciei.

Turcia se bucură de o tradiție puternică a statalității și a democrației, care își trage seva din poziția geografică centrală, experiența istorică profundă, populația tânără și educată, instituțiile puternice și economia dinamică. Politica externă turcă beneficiază de mai multe instrumente de cooperare politică, economică, umanitară și culturală într-o manieră complementară și aplică o diplomație concepută la nivel global, acționând însă la nivel local în toate colțurile lumii.

Cu cele 242 de misiuni diplomatice și consulare pe care le are, Turcia a devenit a cincea mare rețea de reprezentare la nivel mondial.

Membră a NATO și a G20, candidată la statutul de membră a UE, Turcia deține o rețea extinsă de cooperare, în completare la organizațiile internaționale, prin mecanismele Consiliului de Cooperare la Nivel Înalt cu cele 25 de țări şi formațiunile regionale în format trilateral sau multilateral, precum și cele 20 de Acorduri de Liber Schimb. Turcia menține legături strânse cu țările din Balcani, Orientul Mijlociu și Africa de Nord, Caucazul de Sud, Asia de Sud și Asia Centrală. Într-o lume în care tehnologia micşorează distanțele pe zi ce trece, Turcia aprofundează Politica de Parteneriat African și politicile de deschidere către Asia-Pacific şi America Latină, precum şi către Caraibe.

Obiectivul Turciei este acela de a-şi consolida relațiile strategice existente și de a dezvolta noi relații. Deține un parteneriat strategic cu Statele Unite, aliat NATO, și consideră vitală legătura transatlantică pentru securitatea și prosperitatea Europei.

Turcia, membru activ al NATO și una dintre primele cinci țări care au sprijinit operațiunile alianței, şi-a adus aportul semnificativ la Alianța Nord-Atlantică și la principiul său de bază – „Indivizibilitatea Securității”.

Turcia este, de asemenea, pe deplin angajată să urmărească aderarea la Uniunea Europeană, subliniind că aderarea ei ar aduce beneficii atât UE, cât și Turciei. Turcia contribuie în mod activ la eforturile de abordare a multiplelor provocări care afectează și Europa. Turcia este parte a Europei și este membră la aproape toate instituțiile europene, inclusiv ca membru fondator al Consiliului Europei și al Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa şi nu numai.

Pretutindeni, terorismul și diversele forme de extremism au atins o intensitate amenințătoare. Grupurile teroriste amenință pacea și securitatea internațională. Terorismul este o crimă împotriva umanității care nu poate fi asociată cu nicio rasă, etnie, credință sau poziție geografică. Terorismul este o catastrofă globală care necesită solidaritate şi combaterea sa la nivel mondial. Turcia luptă într-o manieră activă împotriva terorismului, indiferent de motivele invocate sau organizația care a declanșat actele teroriste.

Soluționarea provocărilor globale depinde de eforturile colective create de cooperare și de un multilateralism eficient. Această realitate ghidează diplomația activă a Turciei în forurile multilaterale. Încă de la înființare, Turcia este membră activă a G20 şi a deținut preşedinția în anul 2015, promovând creșterea economică incluzivă, distribuția echitabilă, precum şi dezvoltarea umanitară. Turcia a servit în cadrul Consiliului de Securitate al ONU în perioada 2009-2010 ca membru constructiv care contribuie la pacea, stabilitatea și securitatea globală. Sub motto-ul „Lumea este mai mare de cinci”, lansată de președintele Recep Tayyip Erdoğan, Turcia susține, de asemenea, reforma Organizației Națiunilor Unite și a Consiliului de Securitate al ONU pentru a răspunde mai bine nevoilor actuale ale lumii.

În G20, Turcia promovează legătura dintre ajutorul umanitar și dezvoltarea, precum și o creștere economică incluzivă, o distribuție echitabilă. Turcia a servit Consiliului de Securitate al ONU în 2009-2010 ca membru constructiv care contribuie la pacea, stabilitatea și securitatea globală. Sub motto-ul „Lumea este mai mare de cinci” lansată de președintele Recep Tayyip Erdoğan, Turcia susține, de asemenea, reforma Organizației Națiunilor Unite și a Consiliului de Securitate al ONU pentru a răspunde mai bine nevoilor actuale ale lumii.

Turcia joacă un rol de lider în mediere, în acelaşi timp fiind singura țară care co-prezidează simultan grupuri de prieteni/legături de mediere la ONU, OSCE și OIC. În cadrul inițiativei „Medierea pentru Pace” lansată în 2010 la ONU, Turcia și Finlanda au înființat un Grup de prieteni ai medierii din cadrul ONU, pe care îl co-prezidează. Ca recunoaștere a importanței organizațiilor regionale pentru soluționarea pașnică a conflictelor, Turcia, împreună cu Finlanda și Elveția, a înființat Grupul de Prieteni al Medierii în 2014 în cadrul OSCE. Grupul este co-prezidat de Turcia, împreună cu Finlanda și Elveția. Ca președinte al Summit-ului și al Comitetului Executiv al Organizației de Cooperare Islamică (OIC), Turcia încearcă să consolideze și capacitatea de mediere a OIC. Eforturile Turciei au condus la adoptarea la nivel ministerial a rezoluției POL-53/45 care a înființat grupul de contact al prietenilor de mediere al OIC, co-prezidat de Turcia, Arabia Saudită, Gambia, precum și de Secretariatul General OIC.

Totodată, în septembrie 2018, Turcia a inițiat pentru prima dată Programul de Certificare a „Medierii pentru Pace”, cu participarea tinerilor diplomați din statele membre OIC.

Omenirea este afectată de diverse flageluri, cum ar fi ura etnică sau religioasă, discriminarea, extremismul, xenofobia, tendințele anti-islamice, şi orice alte forme de excluziune, acestea fiind motive de îngrijorare. În abordarea unor astfel de amenințări răspândite, Turcia subliniază necesitatea transparenței, a diversității, a dialogului și a politicilor incluzive. Cu această mentalitate, Turcia și-a asumat un rol central în eforturile de a promova respectul reciproc și valorile comune ale diferitelor culturi și religii. Inițiativa Alianței Civilizațiilor a ONU, co-sponsorizată de Turcia și Spania, reprezintă un răspuns solid la scenariile bazate pe așa-numita ciocnire a civilizațiilor.

În ceea ce privește sprijinirea proprietății regionale și a soluțiilor la problemele regionale, Turcia este membru fondator al mai multor organizații și inițiative regionale precum Organizația pentru Cooperare Economică a Mării Negre (BSECO), Procesul de Cooperare în Europa de Sud-Est (SEECP) și Organizația de Cooperare Economică (ECO). În plus, Turcia a jucat un rol principal în formarea procesului „Inima Asiei- Procesul de la Istanbul”, care instituționalizează cooperarea regională în sprijinul unui Afganistan stabil.

Turcia este un membru proeminent al Organizației Cooperării Islamice (OIC), al celor 8 țări principale în curs de dezvoltare (D-8), al Consiliului de Cooperare al Statelor Turcice, precum și MIKTA (Mexic, Indonezia, Coreea de Sud, Turcia și Australia). În acest an, Turcia își va îndeplini îndatoririle de președinție rotativă a Procesului de la Istanbul, a Adunării Parlamentare din Asia, precum și președinția rotativă a D-8 şi a Summit-ului Organizației Cooperării Islamice.

Tradiția de stat a Turciei, orientată asupra individului, ne obligă să avem un spirit întreprinzător și în domeniul asistenței umanitare. În perioada 9-13 mai 2011, la Istanbul Turcia a găzduit cea de-a patra Conferință a Națiunilor Unite privind țările subdezvoltate și a contribuit la adoptarea Programului de Acțiune Istanbul (IPoA) pentru perioada 2011-2020. În 2016, reuniunea de evaluare a perioadei interimare a Programului de Acțiune de la Istanbul privind Țările Subdezvoltate a fost găzduită tot de Turcia. De asemenea, primul Summit Umanitar Mondial a avut loc la Istanbul în mai 2016. Turcia găzduiește peste 3,6 milioane de refugiați sirieni. Potrivit Înaltului Comisariat ONU pentru Refugiați, Turcia găzduiește cel mai mare număr de refugiați din lume. Turcia a investit peste 33 de miliarde de dolari în furnizarea de ajutoare umanitare sirienilor.

Cu o asistență umanitară de 7,2 miliarde USD în anul 2017, Turcia este considerată drept cel mai mare donator umanitar din lume și cea mai generoasă țară raportat la PIB pe cap de locuitor.

Ca punct de tranzit energetic, Turcia joacă un rol vital în securitatea energetică europeană și globală.

În 2023, Republica Turcia își va sărbători cu mândrie aniversarea centenarului. Realizarea obiectivelor solide stabilite de guvernul prezidențial nu se va limita doar la consolidarea păcii și prosperității în țară, ci și în vecinătate și în afara ei. Obiectivul nostru principal este a ne asigura că regiunea noastră urmează o agendă fermă de dezvoltare durabilă, în detrimentul confruntărilor existente. Politica externă și umanitară a Turciei va continua să-și urmărească interesele naționale, contribuind în același timp la realizarea obiectivelor comune ale umanității.