Greek

Η ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΗ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ

Η τουρκική εξωτερική πολιτική στοχεύει στην προστασία των συμφερόντων της Τουρκίας σε ένα ευμετάβλητο περιφερειακό και παγκόσμιο περιβάλλον, ενώ παράλληλα διαμορφώνει συνθήκες για βιώσιμη ειρήνη και ανάπτυξη στη γειτονιά μας και πέραν αυτής. Κατά την επιδίωξη αυτού του πρωταρχικού στόχου, η Τουρκία συμβάλλει στην ειρήνη, την ευημερία και τη σταθερότητα σε όλο τον κόσμο. Καθοδηγούμενοι από τον διαρκή στόχο μας για την επίτευξη του «Ειρήνη στο σπίτι, ειρήνη στον κόσμο», όπως ορίστηκε από τον ιδρυτή της Δημοκρατίας μας Mustafa Kemal Atatürk, εφαρμόζουμε μια «πρωτοποριακή και ανθρωπιστική εξωτερική πολιτική» που, σύμφωνα με τα λόγια του Προέδρου μας, «αντικατοπτρίζει το πρωτοποριακό πνεύμα και τις ανθρωπιστικές αξίες του έθνους μας».

Η πανδημία του κορονοϊού έχει επηρεάσει σε σύντομο χρονικό διάστημα ολόκληρο τον κόσμο και επιτάχυνε περαιτέρω τις μεγάλες τάσεις που παρατηρήθηκαν πρόσφατα στις διεθνείς σχέσεις. Σε παγκόσμιο επίπεδο, περνάμε μια περίοδο που χαρακτηρίζεται από αυξημένη αβεβαιότητα, απρόβλεπτες καταστάσεις, κρίσεις και συγκρούσεις που απειλούν την ειρήνη και τη σταθερότητα στην περιοχή μας, επιταχύνουν τον ανταγωνισμό μεταξύ διαφόρων δυνάμεων, καθώς και τη διάβρωση της πολυμέρειας και των καθολικών αξιών. Το διεθνές σκηνικό διαμορφώνεται από την ανεπάρκεια των τρεχόντων παγκόσμιων μηχανισμών διακυβέρνησης, των ευπαθειών που αυξάνονται παγκοσμίως και ιδιαίτερα στην περιοχή μας, τις αυξανόμενες ανισότητες και την επιτάχυνση της ψηφιοποίησης.

Προκειμένου να εξαλείψει τις απειλές και τις προκλήσεις που προκύπτουν από αυτό το σκηνικό, και να επωφεληθεί από τις αναδυόμενες ευκαιρίες, η Τουρκία είναι υποχρεωμένη να ακολουθήσει μια εξωτερική πολιτική που είναι ισχυρή στο έδαφος και στο τραπέζι εφαρμόζοντας μια διορατική και ευέλικτη διπλωματία. Υπό αυτό το πρίσμα, η Τουρκία επωφελείται από τη βαθιά ριζωμένη παράδοση της διπλωματίας και αντλεί δύναμη από διάφορους παράγοντες, όπως η κεντρική γεωγραφική της θέση, η πλούσια ιστορική εμπειρία, οι ισχυροί θεσμοί, οι ισχυροί ανθρώπινοι πόροι και μια δυναμική οικονομία. Ως εκ τούτου, η εξωτερική πολιτική της Τουρκίας χτίζει γέφυρα μεταξύ της παράδοσης και του μέλλοντος.

Σύμφωνα με την πρωτοποριακή πτυχή της εξωτερικής της πολιτικής, η Τουρκία χρησιμοποιεί διάφορα συμπληρωματικά πολιτικά, οικονομικά, ανθρωπιστικά και πολιτιστικά εργαλεία και διεξάγει μια διπλωματία που σκέφτεται παγκόσμια αλλά επίσης ενεργεί τοπικά σε κάθε γωνιά του κόσμου. Με 248 διπλωματικές και προξενικές αποστολές, η Τουρκία έχει δημιουργήσει το 5ο μεγαλύτερο διπλωματικό δίκτυο παγκοσμίως.

Η Τουρκία έχει αναπτύξει ένα παγκόσμιο εκτεταμένο δίκτυο συνεργασίας, το οποίο περιλαμβάνει Συμβούλια Συνεργασίας σε Υψηλό Επίπεδο με 26 χώρες, 4 Διακυβερνητικές Συνόδους Κορυφής και μια σειρά από τριμερείς ή άλλους πολυμερείς περιφερειακούς σχηματισμούς. Η Τουρκία διατηρεί στενούς δεσμούς με τις χώρες των Βαλκανίων, τη Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική, τον Νότιο Καύκασο, τη Νότια και την Κεντρική Ασία. Πέρα από αυτές τις γειτονικές περιοχές, η Τουρκία εμβαθύνει την πολιτική των εταιρικών σχέσεων της στην Αφρική και φτάνει σε χώρες της Λατινικής Αμερικής και της Καραϊβικής. Η πρωτοβουλία Asia Anew που ανακοινώθηκε το 2019 έδωσε στην Τουρκία την δυνατότητα να θέσει τα θεμέλια μιας ολιστικής και ολοκληρωμένης πολιτικής προς την Ασία και τον Ειρηνικό, όπου φιλοξενούνται οι ανερχόμενες δυνάμεις του 21ου αιώνα.

Ως η πιο Ανατολική Ευρωπαϊκή και η πιο Δυτική χώρα της Ασίας, η Τουρκία στοχεύει να ενισχύσει τις υπάρχουσες στρατηγικές της σχέσεις και να δημιουργήσει νέες. Η πλήρης ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση παραμένει στρατηγική προτεραιότητα. Η Τουρκία έχει μια στρατηγική συνεργασία με τις Ηνωμένες Πολιτείες ως σύμμαχος του ΝΑΤΟ και θεωρεί την διατλαντική σύνδεση ζωτικής σημασίας για την ασφάλεια και την ευημερία στην Ευρώπη. Ως ενεργό μέλος, η Τουρκία συμβάλλει ουσιαστικά στην αρχή της «αδιαίρετης ασφάλειας» εντός του ΝΑΤΟ. Ως εκ τούτου, είμαστε μεταξύ των 5 κορυφαίων συντελεστών στις επιχειρήσεις του ΝΑΤΟ και των 8 κορυφαίων συντελεστών στον προϋπολογισμό της Συμμαχίας.

Η Τουρκία είναι μέρος της Ευρώπης. Είναι ιδρυτικό μέλος σχεδόν όλων των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων, συμπεριλαμβανομένου, μεταξύ άλλων , του Συμβουλίου της Ευρώπης και του Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη. Η Τουρκία συμβάλλει ενεργά στις προσπάθειες αντιμετώπισης των πολλαπλών προκλήσεων που επηρεάζουν επίσης την Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένης τηςμαζικής μετανάστευσης. Ως ενεργειακός κόμβος και χώρα διέλευσης, η Τουρκία διαδραματίζει ζωτικό ρόλο στην ευρωπαϊκή και παγκόσμια ενεργειακή ασφάλεια.

Η Τουρκία υποστηρίζει την περιφερειακή ευθύνη και τις λύσεις για περιφερειακά προβλήματα. Είμαστε ιδρυτικό μέλος αρκετών περιφερειακών οργανισμών και πρωτοβουλιών όπως ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας της Εύξεινου Πόντου, η Πορεία Συνεργασίας Νοτιοανατολικής Ευρώπης και ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας.

Ως εξέχον μέλος του Οργανισμού Ισλαμικής Διάσκεψης (OIC), της οργάνωσης των Οκτώ Αναπτυσσόμενων Χωρών (D-8), του Συμβούλιο Συνεργασίας των Τουρκικά Ομιλούντων Κρατών (Turkic Council), του Διαλόγου για την Ασιατική Συνεργασία και του MIKTA (Μεξικό, Ινδονησία, Κορέα, Τουρκία και Αυστραλία), έχουμε φέρει επιπρόσθετη αποτελεσματικότητα και δυναμισμό σε όλα τα θεσμικά όργανα κατά τη διάρκεια της Προεδρίας μας.

Η επίλυση των παγκόσμιων προκλήσεων εξαρτάται από τις συλλογικές προσπάθειες που δημιουργούνται με τη συνεργασία και τον αποτελεσματική πολυμέρεια. Αυτή η πραγματικότητα καθοδηγεί την ενεργό διπλωματία της Τουρκίας σε πολυμερή φόρα. Η Τουρκία υπήρξε επίσης ενεργό μέλος της G20 από την ίδρυσή της και κατείχε την προεδρία για το 2015. Εντός της G20, η Τουρκία προωθεί την διασύνδεση ανθρωπισμού - ανάπτυξης, καθώς και την οικονομική ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς και τη δίκαιη κατανομή. Η Τουρκία υπηρέτησε στο Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών κατά την περίοδο 2009-2010 ως εποικοδομητικό μέλος που συμβάλλει στην παγκόσμια ειρήνη, σταθερότητα και ασφάλεια. Υπό το σύνθημα «ο κόσμος είναι μεγαλύτερος από πέντε» που δημιουργήθηκε από τον Πρόεδρο Recep Tayyip Erdoğan, η Τουρκία υποστηρίζει τη μεταρρύθμιση του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και των Ηνωμένων Εθνών, καθώς και άλλων πολυμερών οργανισμών, προκειμένου να ανταποκρίνονται στο σήμερα.

Η Τουρκία έχει ηγετικό ρόλο στην επίλυση συγκρούσεων και τη διαμεσολάβηση και είναι η μόνη χώρα που ταυτόχρονα συμπροεδρεύει τους Ομάδες Φίλων της Διαμεσολάβησης στα Ηνωμένα Έθνη, τον ΟΑΣΕ και τον OIC. Η Τουρκία φιλοξενεί επίσης τα ετήσια Συνέδρια Διαμεσολάβησης της Istanbul για να συνεισφέρει εννοιολογικά στην επιτόπου διαμεσολάβηση, δίνει προτεραιότητα στην ανάπτυξη ικανοτήτων και διοργανώνει τα «Προγράμματα Πιστοποίησης Διαμεσολάβησης για την Ειρήνη» για νέους διπλωμάτες από τα κράτη μέλη του OIC.

Εκτός από τον πρωτοποριακό χαρακτήρα της εξωτερικής μας πολιτικής, ο ανθρώπινος παράγοντας παραμένει στο επίκεντρο των προσπαθειών μας. Έτσι, η Τουρκία συγακαταλέγεται ως συμπονετική δύναμη. Κατά τη διάρκεια της πανδημίας του κοροναϊού, η Τουρκία ενήργησε με την αντίληψη ότι «ένας φίλος που έχει ανάγκη είναι πράγματι φίλος». Επεκτείνοντας χέρι βοήθειας σε 156 χώρες και 11 διεθνείς οργανισμούς, γίναμε παγκόσμιος ηγέτης όσον αφορά την ιατρική βοήθεια, μια ακόμη εκδήλωση του ανθρωπιστικού χαρακτήρα της εξωτερικής μας πολιτικής. Η Τουρκία έχει επίσης επαναπατρίσει περισσότερους από 100.000 Τούρκους πολίτες από 141 χώρες στη μεγαλύτερη επιχείρηση απομάκρυνσης στην ιστορία της Δημοκρατίας, και έκανε την συμπονετική της δύναμη αισθητή στους πολίτες της.

Ενθαρρύνουμε την ενεργό συμμετοχή των πολιτών μας που ζουν στο εξωτερικό στην πολιτική, οικονομική και κοινωνική ζωή των χωρών στις οποίες ζουν, διατηρώντας παράλληλα τους δεσμούς τους με την πατρίδα και τον πολιτισμό τους. Συνεχίζουμε τις προσπάθειές μας για αύξηση της ποιότητας των υπηρεσιών που παρέχονται στους πολίτες μας στο εξωτερικό.

Η ανθρωπότητα υποφέρει από διάφορες μάστιγες, όπως τρομοκρατία, εθνοτικό ή θρησκευτικό μίσος, διακρίσεις, εξτρεμισμός, ξενοφοβία, αντι-ισλαμικές τάσεις , ενώ άλλες μορφές αποκλεισμού είναι επίσης αιτίες ανησυχίας. Αντιμετωπίζοντας τέτοιες εκτεταμένες απειλές, η Τουρκία τονίζει την ανάγκη για διαφάνεια, πολυμορφία, διάλογο και πολιτικές χωρίς αποκλεισμούς. Με αυτήν τη νοοτροπία, η Τουρκία έχει αναλάβει ηγετικό ρόλο στην προσπάθεια να προωθήσει τον αμοιβαίο σεβασμό και τις κοινές αξίες μεταξύ διαφορετικών πολιτισμών και θρησκειών. Η πρωτοβουλία Συμμαχία των Πολιτισμών του ΟΗΕ, που συγχρηματοδοτείται από την Τουρκία και την Ισπανία, αντιπροσωπεύει μια σταθερή απάντηση στα σενάρια που βασίζονται στη λεγόμενη σύγκρουση πολιτισμών.

Η τρομοκρατία και διάφορες μορφές εξτρεμισμού έχουν φτάσει σε μια απειλητική ένταση σε όλο τον κόσμο. Οι τρομοκρατικές ομάδες απειλούν τη διεθνή ειρήνη και ασφάλεια. Η τρομοκρατία είναι ένα έγκλημα κατά της ανθρωπότητας που δεν μπορεί να συσχετιστεί με καμία φυλή, εθνικότητα, πίστη ή γεωγραφία. Είναι μια παγκόσμια μάστιγα που απαιτεί παγκόσμια απάντηση και αλληλεγγύη. Η Τουρκία αντιμετωπίζει ενεργά την τρομοκρατία που εκφράζεται από οποιαδήποτε οργάνωση με οποιοδήποτε πρόσχημα.

Η παράδοση του ανθρωποκεντρικού κράτους της Τουρκίας αντικατοπτρίζεται επίσης στα αναπτυξιακά και ανθρωπιστικά μας προγράμματα βοήθειας. Η πρώτη παγκόσμια ανθρωπιστική διάσκεψη κορυφής πραγματοποιήθηκε στην Istanbul το 2016. Η Τουρκία είναι ο μεγαλύτερος χορηγός ανθρωπιστικής βοήθειας στον κόσμο και η πιο γενναιόδωρη χώρα με βάση τις κατά κεφαλήν ανθρωπιστικές δαπάνες.

Ταυτόχρονα, η Τουρκία είναι σήμερα η χώρα που φιλοξενεί τους περισσότερους προσφύγων στον κόσμο. Φιλοξενεί σχεδόν 4 εκατομμύρια εκτοπισμένους από εξωτερικούς παράγοντες, εκ των οποίων περίπου 3,6 εκατομμύρια είναι Σύριοι υπό προσωρινή προστασία. Η Τουρκία έχει δαπανήσει περισσότερα από 40 δισεκατομμύρια δολάρια για την παροχή βοήθειας και υπηρεσιών στους Σύρους. Από την άλλη πλευρά, η Τουρκία υποστηρίζει την εκούσια και αξιοπρεπή επιστροφή των Σύρων στη Συρία και χάρη στις προσπάθειές μας, εκατοντάδες χιλιάδες Σύροι μπόρεσαν να επιστρέψουν στα σπίτια τους.

Η διασφάλιση της αποτελεσματικότητας της εξωτερικής πολιτικής απαιτεί την παρακολούθηση των αλλαγών και τη διαφοροποίηση ανάλογα των μέσων πολιτικής. Σχεδιάζοντας καινοτόμες πρωτοβουλίες, η Τουρκία διαμορφώνει επίσης τη διπλωματία του σήμερα και του μέλλοντος. Η πρωτοβουλία Ψηφιακή Διπλωματία στοχεύει στην αξιοποίηση της μετασχηματιστικής δύναμης της τεχνολογίας σε όλες τις πτυχές της εξωτερικής πολιτικής και στην αύξηση της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητάς μας από τις προξενικές υπηρεσίες έως τη δημόσια διπλωματία, και από την ψηφιακή υποδομή στη στρατηγική προοπτική και ανάλυση.

Παρομοίως, το Antalya Diplomacy Forum έχει σχεδιαστεί ως μια καινοτόμος πλατφόρμα για την ανταλλαγή απόψεων σε παγκόσμια και περιφερειακά θέματα και παρέχει λύσεις σε βασικά θέματα εξωτερικής πολιτικής. Με διάφορες διαδικτυακές εκδηλώσεις το 2020, το ADF έχει ήδη αρχίσει να συμβάλλει στην παγκόσμια ατζέντα και στον κόσμο της πολιτικής συζήτησης.

Μια ισχυρή Τουρκία σημαίνει εγγύηση για βιώσιμη ειρήνη και ανάπτυξη και κινητήρια δύναμη για όλες τις γύρω λεκάνες. Το 2023, η Δημοκρατία της Τουρκίας θα γιορτάσει με περηφάνια την εκατονταετή επέτειο της. Η επίτευξη των σταθερών στόχων που θέτει η Προεδρική μας Κυβέρνηση όχι μόνο θα ανεβάσει τα πρότυπα της ειρήνης και της ευημερίας στην πατρίδα, αλλά και θα ενισχύσει την συνεισφορά της Τουρκίας στη γειτονιά της και πέραν αυτής. Η πρωτοποριακή και ανθρωπιστική εξωτερική πολιτική της Τουρκίας θα συνεχίσει να διασφαλίζει τα εθνικά της συμφέροντα και ταυτόχρονα να συμβάλλει στους κοινούς στόχους της ανθρωπότητας.