Portekiz'in Ekonomisi

1. PORTEKİZ EKONOMİSİ (2019)

GSYİH (Milyar Dolar)

237,7

Reel GSYİH Büyüme Oranı (%)

2,2

Nüfus (milyon)

10,3

Nüfus artış hızı (%)

-0,3

Kişi Başına GSYİH (PPP, Dolar)

35,960

Enflasyon Oranı (%)

0,3

İşsizlik Oranı (%)

6,5

İhracat (milyar Dolar) -nominal

65,2

İthalat (milyar Dolar) - nominal

83,8

Para Birimi

Avro

Kaynak: Economist Intelligence Unit (EIU), 2020

Başlıca ticaret ortakları : İspanya, Fransa, Almanya, Birleşik Krallık, ABD, İtalya, Hollanda, Belçika, Angola, Polonya, Brezilya

Başlıca İhracat Kalemleri: Petrol yağları ve bitümenli minerallerden elde edilen yağlar, karayolu taşıtları için aksam, parça ve aksesuarlar, binek otomobilleri ve esas itibariyle insan taşımak üzere imal edilmiş diğer motorlu taşıtlar (yarış arabaları dâhil)

Başlıca İthalat Kalemleri: Ham petrol (petrol yağları ve bitümenli minerallerden elde edilen yağlar), binek otomobilleri ve esas itibariyle insan taşımak üzere imal edilmiş diğer motorlu taşıtlar (yarış arabaları dahil), binek otomobilleri ve esas itibariyle insan taşımak üzere imal edilmiş diğer motorlu taşıtlar (yarış arabaları dahil)

2. İKİLİ İLİŞKİLER

YILLAR

İHRACAT

İTHALAT

DENGE

HACİM

2018

1.110

654

456

1.764

2019

1.101

694

407

1.795

2018/2019

% Değişim

0,81

6,12

-10,75

1,76

Kaynak: TUİK (Milyon Dolar)

2019 yılında Portekiz’e ihracatımız 1 milyar 101 milyon Dolar, ithalatımız 694 milyon Dolar ve ikili ticaret hacmimiz 1 milyar 795 milyon Dolar olarak gerçekleşmiştir. Bu rakamlar 2018 yılına kıyasla ikili ticaretimizde % 1,76 oranında artışa işaret etmektedir.

Başlıca İhraç Ürünlerimiz: Motorlu kara taşıtları, pamuk ipliği, demir ve alaşımsız çelik, buzdolabı ve derin dondurucular

Başlıca İthal Ürünlerimiz : Sıvanmamış kâğıt ve karton, sodalı veya sülfatlı kimyasal odun hamuru, radyo yayınlarını alıcı cihazlar, karayolu taşıtları için parça ve aksesuarlar, elektrik kontrol, dağıtım tabloları, panolar, konsollar

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı verilerine göre 2019 yılı sonu itibarıyla ülkemizde faaliyet gösteren Portekizli firma sayısı 73’tür.

T.C. Merkez Bankası verilerine göre, 2002-2019 yılları arasında ülkemize Portekiz’den yapılan doğrudan yatırımların toplam miktarı 763 milyon Dolar olarak gerçekleşmiştir.

Portekiz’de gıda, turizm ve ilaç sanayi sektörlerinde ağırlıklı olarak Lizbon, Porto, Setubal, Vienna de Castello, Algarve ve Madeira bölgelerinde faaliyet gösteren 17 kadar küçük ölçekli Türk şirketi bulunmaktadır. T.C. Merkez Bankası verilerine göre, 2002-2019 (Aralık) yılları arasında ülkemizde yerleşik kişilerce Portekiz’de yapılan doğrudan yatırımların toplam miktarı 52 milyon Dolar’dır.

2019 yılında ülkemize 54.130 Portekizli turist gelmiştir.