Özbekistan'ın Ekonomisi

ÜLKE EKONOMİSİ:

GSYİH: 50,5 milyar Dolar

GSYİH Büyüme Oranı: % 5,1

Kişi Başı GSYİH: 1.521 Dolar (SAGP: 6.518 Dolar)

Enflasyon Oranı: % 14,3

İşsizlik Oranı: % 5,8

Toplam İhracat: 14,2 milyar Dolar

Toplam İthalat: 19,5 milyar Dolar

İhracatında Başlıca Ülkeler: İsviçre, Çin, RF, Kazakistan, Türkiye

İthalatında Başlıca Ülkeler: Çin, RF, Güney Kore, Kazakistan, Türkiye

Para Birimi: Özbekistan Somu

Dış ticaret açığımız 100 milyon Doları aştığı tahmin edilen bavul ticareti yoluyla bir ölçüde telafi edilmektedir. Cumhurbaşkanı Mirziyoyev’in görevi devralmasının ardından her alanda hızla gelişen ilişkilerimize uygun olarak dış ticaret hacmimizde de kaydadeğer bir artış yaşandığı görülmektedir. Bu çerçevede, 2017 yılında % 25 oranında artış gösteren ticaret hacmimiz, 2018 yılında ise % 16 artış göstermiştir. Son yıllarda Özbekistan’a ihracatımızın hızla artması çerçevesinde (2018 yılında % 40 artış göstermiştir) ticaret dengesinde fazla vermeye başladığımız görülmektedir.

Özbekistan’da 2018 yılında Türk sermayeli 364 şirket kurulmuştur. Özbekistan'da Türk sermayeli 1100 civarında şirket bulunmaktadır. Bankacılık, ilaç, inşaat, otomotiv, ayakkabıcılık, turizm ve gıda sektörlerine yapılan toplam 1 milyar Dolar mertebesindeki Türkiye mahreçli yatırımların Özbekistan'ın ihracatına 300 milyon Dolar katkı sağladığı, bu yolla 50.000 kişiye istihdam yaratıldığı tahmin edilmektedir.

Türk müteahhitlik şirketlerinin bugüne kadar Özbekistan'da üstlendikleri müteahhitlik işlerinin toplam tutarı 2,7 milyar Dolar düzeyindedir. Şirketlerimiz uzun süreli bir durgunluğun ardından, son iki yıl zarfında yeniden önemli projeler üstlenmişlerdir.

Başlıca ticaret ortakları: Çin, Kazakistan, Rusya, Türkiye, Güney Kore

Başlıca ihracat kalemleri: Petrol gazları, otomotiv, pamuk, bakır, radyoaktif elementler, altın, yaş meyve, çinko

Başlıca ithalat kalemleri: Otomotiv aksamları, ilaç, petrol yağları, ahşap ürünleri

İkili Ticaretimiz (milyon dolar) (Ticaret Bakanlığımız verileri)

2016 2017 2018 2019 (6 ay)

İhracatımız 533 681 952 615,9

İthalatımız 709 823 796 572,2

Ticaret Hacmi 1.242 1.504 1.748 1.188

Denge -176 -142 +156 +43

Başlıca İhraç Ürünlerimiz: Temizlik maddeleri, ilaç, römork, plastik ürünleri, gıda işleme makineleri

Başlıca İthal Ürünlerimiz: Bakır, bakır alaşımları ve bakır ürünleri, levhalar, pamuk ipliği, işlenmemiş çinko, petrol yağları, gübre, konserve, altın, işlenmemiş kurşun, ipek