No:87, 31 Mart 2011, Avrupa İşkencenin Önlenmesi Komitesi Türkiye Raporu’nun Yayımlanması Hk. No: 86, 30 Mart 2011, Tikrit'te (Irak) Vilayet Meclisi'ne Yapılan Saldırı Hk. No: 85, 29 Mart 2011, Almanya'daki Türk Göçmenlere Yönelik Saldırılar Hk. No: 84, 25 Mart 2011, Gazze'ye İnsani Yardım Konvoyu'na İsrail'in Saldırısı Hakkında 25 Mart 2011 Tarihinde Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyinde Kabul Edilen Karar Tasarısı Hk. No: 83, 25 Mart 2011, Atina-Pire Şehitliğine Yapılan Saldırı Hk. No: 82, 25 Mart 2011, Suriye'deki Olaylar Hk. No: 81, 24 Mart 2011, Geçiş Sürecinin Başlangıcı Hk. No: 80, 24 Mart 2011, Gazze Şeridi ve Kudüs'teki Saldırıların Kınanması Hk. No: 79, 23 Mart 2011, BAE DİB Ziyareti Hk. No: 78, 22 Mart 2011, Bahreyn DİB Ziyareti Hk. No: 77, 19 Mart 2011, Libya'daki Gelişmeler Hk. No: 76, 18 Mart 2011, Japonya'ya Yardım Ekipleri Gönderilmesi Hk. No: 75, 17 Mart 2011, Japonya'da Meydana Gelen Deprem ve Tsunami Felaketi Hk. No: 74, 17 Mart 2011, Türkiye-Afganistan-Pakistan Meskun Mahallerde Muharebe Tatbikatı Hk. No: 73, 17 Mart 2011, Suudi Arabistan DİB ziyareti Hk. No: 72, 17 Mart 2011, Bahreyn'de Meydana Gelen Olaylar Hk. No: 71, 15 Mart 2011, Avrupa Konseyi (AK) Bakanlar Komitesi Dönem Başkanlığı Kapsamında Düzenlenecek Seminer Hk. No: 70, 12 Mart 2011, Batı Şeria'nın Nablus Kenti Yakınlarındaki Itimar Yahudi Yerleşim Biriminde Meydana Gelen Saldırı Hk. No: 69, 12 Mart 2011, Libya'ya Yönelik Türkiye-BAE Ortak İnsani Yardım Operasyonu Hk. No: 67, 11 Mart 2011, Sayın Bakanın Katar Ziyareti Hk. No: 65, 09 Mart 2011, Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu'nda Kabul Edilen 2011 Türkiye Raporu Hk. No: 64, 05 Mart 2011, Afgan Polisinin Eğitimi Hk. No: 63, 04 Mart 2011, Yurtdışında Yaşayan Vatandaşlarımızın Oy Kullanmaları Hk. No: 62, 04 Mart 2011, Sayın Bakanımızın Yunanistan Ziyareti Hk. No: 61, 03 Mart 2011, No: 61, 03 Mart 2011, Atama Kararnamesi'nin Başbakanlıktan Döndüğüne Dair İddialar Hk. No: 60, 03 Mart 2011, Yurt Dışında Yaşayan Seçmenlerin 2011 Genel Seçimlerinde Oy Kullanmaları Hk. No: 59, 03 Mart 2011, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi Dönem Başkanı Sayın Bakanımızın Brüksel Ziyareti Hk. No: 58, 03 Mart 2011, Pakistan’ın Azınlıklardan Sorumlu Bakanı'na Düzenlenen Saldırı Hk.
No:87, 31 Mart 2011, Avrupa İşkencenin Önlenmesi Komitesi Türkiye Raporu’nun Yayımlanması Hk.

 

Avrupa Konseyi’nin denetim organlarından biri olan Avrupa İşkencenin Önlenmesi Komitesi’nin (AİÖK) 4-17 Haziran 2009 tarihlerinde ülkemize gerçekleştirdiği beşinci periyodik ziyarete ilişkin hazırladığı rapor ve bu rapora Hükümetimizin vermiş olduğu yanıt, Hükümetimizce verilen izin sonucunda bugün (31 Mart 2011) AİÖK tarafından yayımlanmıştır. Belgelere, AİÖK’ün www.cpt.coe.int adresinden ulaşılabilmektedir.

AİÖK heyeti ziyareti sırasında, Erzurum-Kars-Ağrı-Van, Konya-Kırıkkale, Diyarbakır-Mardin-Nusaybin-Batman, İstanbul-Edirne-Kırklareli'nde veya bu güzergahlar üzerinde bulunan 20’den fazla polis ve jandarma merkezi, 1 askeri ve 10 sivil ceza ve tutukevi, 6 yabancılar misafirhanesinde incelemelerde bulunmuş; hastanelerde gözaltına alınan veya tutuklananların muayenelerini izlemiş; Ankara’da Dışişleri Bakanlığı’nın yanısıra, Sağlık, Adalet ve İçişleri Bakanlıkları yetkilileriyle görüşmüştür.

AİÖK’ün 4-17 Haziran 2009 tarihlerinde gerçekleştirdiği bu ziyaret ışığında hazırladığı raporda yeralan tespit, tavsiye ve bilgi talepleri ilgili Kurumlarımıza iletilmiş ve AİÖK ile yürütülen işbirliği çerçevesinde tavsiyelerin uygulanmasına ilişkin çalışmalar başlatılmıştır.

26 Kasım 1987 tarihinde imzaya açılan ve ülkemizin de 1988 yılında taraf olduğu Avrupa İşkencenin Önlenmesi Sözleşmesi (AİÖS), taraf ülkelerde kamu otoritesince özgürlüklerinden yoksun bırakılan kişilerin içinde bulundukları koşulların uluslararası nitelikte bağımsız bir komite tarafından denetlenmesini hükme bağlamıştır. Bu amaçla oluşturulan Avrupa İşkencenin Önlenmesi Komitesi (AİÖK), taraf ülkelere dönemsel veya ad hoc ziyaretler düzenleyerek AİÖS’nin uygulanmasını denetlemekte, ziyaretlerde belirlediği bulguları gizli bir raporla ilgili Hükümet’in dikkatine getirerek tavsiyelerde bulunmakta ve raporun yanıtlanmasını talep etmektedir. İlgili Hükümet, gerek AİÖK raporlarının, gerek raporlara verdiği yanıtların gizliliğinin kaldırılarak yayımlanmasına izin verebilmektedir.

AİÖK’ün bugüne kadar ülkemize gerçekleştirdiği ziyaretler sonucunda hazırladığı raporların tamamı yanıtlarımızla birlikte Hükümetimizin izniyle yayımlanmıştır. Ülkemize ilişkin sonuncu rapor, daha öncekilerle kıyaslandığında, bu alanda katedilen yolu ve gerçekleştirilen iyileştirmeleri göstermektedir. Ülkemiz Avrupa Konseyi’nin bağımsız denetim mekanizmalarına önem vermekte, taraf olduğu sözleşmelerden kaynaklanan yükümlülükleri çerçevesinde sözkonusu denetim mekanizmalarının tavsiyelerini yerine getirmeye çalışmaktadır.