No:87, 31 Mart 2011, Avrupa İşkencenin Önlenmesi Komitesi Türkiye Raporu’nun Yayımlanması Hk. No: 86, 30 Mart 2011, Tikrit'te (Irak) Vilayet Meclisi'ne Yapılan Saldırı Hk. No: 85, 29 Mart 2011, Almanya'daki Türk Göçmenlere Yönelik Saldırılar Hk. No: 84, 25 Mart 2011, Gazze'ye İnsani Yardım Konvoyu'na İsrail'in Saldırısı Hakkında 25 Mart 2011 Tarihinde Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyinde Kabul Edilen Karar Tasarısı Hk. No: 83, 25 Mart 2011, Atina-Pire Şehitliğine Yapılan Saldırı Hk. No: 82, 25 Mart 2011, Suriye'deki Olaylar Hk. No: 81, 24 Mart 2011, Geçiş Sürecinin Başlangıcı Hk. No: 80, 24 Mart 2011, Gazze Şeridi ve Kudüs'teki Saldırıların Kınanması Hk. No: 79, 23 Mart 2011, BAE DİB Ziyareti Hk. No: 78, 22 Mart 2011, Bahreyn DİB Ziyareti Hk. No: 77, 19 Mart 2011, Libya'daki Gelişmeler Hk. No: 76, 18 Mart 2011, Japonya'ya Yardım Ekipleri Gönderilmesi Hk. No: 75, 17 Mart 2011, Japonya'da Meydana Gelen Deprem ve Tsunami Felaketi Hk. No: 74, 17 Mart 2011, Türkiye-Afganistan-Pakistan Meskun Mahallerde Muharebe Tatbikatı Hk. No: 73, 17 Mart 2011, Suudi Arabistan DİB ziyareti Hk. No: 72, 17 Mart 2011, Bahreyn'de Meydana Gelen Olaylar Hk. No: 71, 15 Mart 2011, Avrupa Konseyi (AK) Bakanlar Komitesi Dönem Başkanlığı Kapsamında Düzenlenecek Seminer Hk. No: 70, 12 Mart 2011, Batı Şeria'nın Nablus Kenti Yakınlarındaki Itimar Yahudi Yerleşim Biriminde Meydana Gelen Saldırı Hk. No: 69, 12 Mart 2011, Libya'ya Yönelik Türkiye-BAE Ortak İnsani Yardım Operasyonu Hk. No: 67, 11 Mart 2011, Sayın Bakanın Katar Ziyareti Hk. No: 65, 09 Mart 2011, Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu'nda Kabul Edilen 2011 Türkiye Raporu Hk. No: 64, 05 Mart 2011, Afgan Polisinin Eğitimi Hk. No: 63, 04 Mart 2011, Yurtdışında Yaşayan Vatandaşlarımızın Oy Kullanmaları Hk. No: 62, 04 Mart 2011, Sayın Bakanımızın Yunanistan Ziyareti Hk. No: 61, 03 Mart 2011, No: 61, 03 Mart 2011, Atama Kararnamesi'nin Başbakanlıktan Döndüğüne Dair İddialar Hk. No: 60, 03 Mart 2011, Yurt Dışında Yaşayan Seçmenlerin 2011 Genel Seçimlerinde Oy Kullanmaları Hk. No: 59, 03 Mart 2011, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi Dönem Başkanı Sayın Bakanımızın Brüksel Ziyareti Hk. No: 58, 03 Mart 2011, Pakistan’ın Azınlıklardan Sorumlu Bakanı'na Düzenlenen Saldırı Hk.
No: 60, 03 Mart 2011, Yurt Dışında Yaşayan Seçmenlerin 2011 Genel Seçimlerinde Oy Kullanmaları Hk.

Bugünkü (3 Mart) basında, yurt dışında yaşayan seçmenlerin 2011 Genel Seçimlerinde oy kullanmalarına ilişkin olarak yer alan haberler dikkate alınarak, aşağıdaki hususlar kamuoyunun dikkatine sunulur:

298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunun 94/A maddesi; “Yurt dışı seçmenlerin sandık, gümrük kapılarında oy kullanma veya elektronik oylama yöntemlerinden hangisine göre oy kullanacağına yabancı ülkenin durumuna göre Dışişleri Bakanlığının görüşünü alarak Yüksek Seçim Kurulu karar verir.” hükmünü amirdir. Sözkonusu Kanun maddesi hükmünden de anlaşılacağı üzere, Dışişleri Bakanlığı konu hakkında karar mercii olmayıp, görüşüne başvurulan kurumdur.

Sözkonusu haberlerde atıf yapılan 13 Aralık 2010 tarihli Bakanlığımız yazısı, esas itibariyle, zamanında ilgili Büyükelçiliğimizin bu konuda Alman makamlarıyla gerçekleştirilen görüşme ve temaslara ilişkin raporunu içermektedir. Bu meyanda mezkur yazıda, esasen, yurtdışındaki seçmenlere yerinden oy kullandırmaya yönelik olarak, yasal çalışma yapılmak kaydıyla, mektupla veya elektronik ortamda oy verilmesi düzenlemeleri üzerinde durulmasında da fayda görüldüğü kaydedilmiştir.

Ancak, sözkonusu yazımız akabinde yapılan resmi temaslardan Alman makamlarının, bu ülkede yaşayan vatandaşlarımızın ülkemizde yapılacak seçimler çerçevesinde Almanya’da açılacak sandıklarda doğrudan oy kullanmalarına yönelik olarak evvelce sergilemekte oldukları katı tutumu yumuşatmaya ve konuya daha olumlu bir bakış açısıyla yaklaşmaya başladıkları da görülmüştür. Bunun üzerine, bu olumlu değişlikten de bilistifade, bu defa, yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın 2011 Genel Seçimlerinde bulundukları ülkelerden oy vermelerine yönelik çalışmaların süratle başlatılmasının yararlı olacağı değerlendirilmiştir.

Bu çerçevede, YSK’nın 120 sayılı kararında atıf yapılan 7 Şubat 2011, 10 Şubat 2011 ve 16 Şubat 2011 tarihli yazılarımızda yurtdışındaki seçmenlerin dış temsilciliklerimizde kurulacak sandıklarda oy verebilmelerine ilişkin olarak alınabilecek tedbir ve düzenlemeler ayrıntılarıyla izah edilmiştir. Yazılarımızın eklerinde, yurt dışında sandıkta oy kullandırma işlemini kademe kademe açıklayan bir not, bunların tabloya yansıtılmış biçimi, diğer ülkelerin kendi topraklarında bu tür seçimler düzenlenmesine yönelik yaklaşımlarını içeren bir çizelge ve son olarak 2011 Genel Seçimlerinde yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın sandıkta oy kullanmalarına ilişkin her aşamada işlemin ne şekilde yapılacağını izah eden ayrıntılı bir kavram kağıdı iletilmiştir.

Bu bağlamda, yurtdışında açılacak sandıklar için dış temsilciliklerimizin fiziki ve personel imkânlarından yararlanılması her zaman mümkündür. Oy pusulaları dâhil seçim malzemelerinin ilgili dış temsilciliklerimize Bakanlığımız diplomatik kargo yollama olanaklarından istifade edilerek yollanması ve bu yolla güvenli şekilde geri getirilmesi; seçim malzemelerin tüm dış temsilciliklerimizde bulunan ve gizli evrakın yanı sıra kripto cihazı, pasaport, ve nüfus cüzdanı gibi değerli belge ve teçhizatın muhafaza edildiği üç kombinezon şifreli “strongroom”larda güvenli şekilde tutulmaları imkanımız mevcuttur. Sandık seçim kurullarını ve komisyonları dış temsilciliklerimizde görev yapan personelden oluşturma olanağımız bulunmaktadır. İlgili Kanun’da yurtdışında yapılacak seçimlerin bir gün yerine bir ayı aşkın geniş bir zamana yayılarak yapılmasına da olanak tanındığı cihetle, seçimlerin yurtdışında da başarıyla gerçekleştirilebileceği düşünülmektedir.

Gelinen aşamada, Bakanlığımızca, yurtdışında yaşayan seçmen vatandaşlarımızın demokrasinin temelini oluşturan seçimlerde oy verme haklarını kullanabilmeleri amacıyla, Kanun çerçevesinde olabilecek en geniş imkân ve seçeneklerin kendilerine sunulmasında yarar görülmektedir. Dışişleri Bakanlığı olarak, yurtdışındaki seçmenlerin sandık başında oy kullanmalarına yönelik imkân ve kabiliyete sahip olduğumuz, seçimlerin usulüne uygun şekilde ve oy/sandık güvenliğine halel getirilmeyecek biçimde gerçekleştirilmesine yönelik teknik, fiziki ve personel kapasitesini haiz bulunduğumuz görüşümüz muhafaza edilmektedir.

Ayrıca, yurt dışındaki tüm vatandaşlarımızın demokratik haklarını kullanmalarına olanak sağlanmasına ilişkin kararın, bazı ülkelerin sandıkta oy verilmesine ilişkin olabilecek olumsuz karar ve tutumlarına da endekslenmemesi gerektiği düşünülmektedir