No:16 - 4 Şubat 2002, Türkiye ile Ukrayna arasında 3 Şubat 1992 kurulan diplomatik ilişkilerin yıldönümü dolayısıyla Dışişleri Bakanı Sayın İsmail Cem ile Ukrayna Bakanı Anatoli Zlenko arasında kutlama mesajları teatisi hk.

Türkiye ile Ukrayna arasında 3 Şubat 1992’de kurulan diplomatik ilişkilerin yıldönümü dolayısıyla Dışişleri Bakanı Sayın İsmail Cem ile Ukrayna Dışişleri Bakanı Anatoli Zlenko arasında kutlama mesajları teati edilmiştir.

Sayın Bakanımız mesajında, Ukrayna ile kökleri uzun yıllar öncesine dayanan ilişkilerimizin, aynı coğrafyada birlikte yaşayan iki halkın dostluğu ve iyi komşuluğu öne çıkaran ortak anlayışla büyük mesafe katettiğini, ülkelerimiz arasındaki ilişkilere yön veren ahdi temelin büyük ölçüde tamamlandığını ve ilişkilerimizin karşılıklı üst düzey ziyaretlerin olumlu katkısıyla memnuniyet verici seviyeye ulaştığını bildirmiş; ayrıca, Ukrayna ile dostane ilişkilerimizin daha ileri bir seviyeye yükseltilmesi için atılacak adımların, sadece iki ülkenin değil, tüm bölgemizin ortak yararına ve aynı zamanda uluslararası istikrara ve refaha hizmet edeceğini kaydetmiştir.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Anotoli Zlenko ise, mesajında, iki ülke arasında 10 yıl gibi kısa sayılabilecek bir süre içinde birçok alanda yoğun ilişkiler kurulmasının yanısıra, ilişkilerin yapıcı ortaklık düzeyine de çıkartılabildiğini, bu stratejik amacın gerçekleşmesinin iki ülke halklarının karşılıklı iradesi nedeniyle mümkün olabildiğini; karşılıklı güven, dostluk ve saygının ilişkilerimizin ayrılmaz bir özelliği olduğunu; ayrıca, iki ülke arasındaki yapıcı ortaklık ilişkilerinin daha da derinleşmesi yönündeki çabaların ilişkilerimizin daha üst seviyelere yükseltilmesini sağlayacağından emin olduğunu belirtmiştir.