No:26-20 Şubat 2002, Ankara´daki AB Komisyonu Temsilciliğinin elektronik posta haberleşmesi hk.

Ankara’daki AB Komisyonu Temsilciliğinin elektronik posta haberleşmesine dışarıdan müdahelede bulunularak bu suretle elde edilen yazışmaların Türk basınında yer alması üzüntü ile karşılanmıştır.

Bilindiği üzere yabancı bir misyonu ülkesine kabul eden Devlet, bu diplomatik misyonun resmi amaç için serbestçe haberleşmesine izin verme ve bunun idamesini sağlamak zorundadır.

Bütün bu hususlar da gözönünde tutularak, Dışişleri Bakanlığı AB Komisyonu Temsilciği tarafından 8 Şubat günü haberleşmesine müdaheleye ilişkin olarak yapılan girişim çerçevesinde keyfiyeti ilgili mercilere derhal iletmiş, ilgili mercilerimiz ise olayı adli makamlara intikal ettirmiştir.

Türkiye bir hukuk devletidir. Bu aşamada yargıya hiçbir şekilde müdahele sözkonusu değildir. Adli makamlarımızın konuyu Anayasamız ile güvence altına alınmış olan haberleşme hürriyeti ve Viyana Sözleşmesi ile keza güvence altında bulunan diplomatik misyonların haberleşme imtiyazlarını da gözönüne alarak bir an önce sonuçlandıracaklarına inancımız tamdır.