No:15 - 2 Şubat 2002, İsveç Enstitisü isimli kuruluş tarafından hazırlanan İsveç ve Türkiye isimli broşür hk.

"İsveç Enstitüsü" isimli kuruluş tarafından 2001 yılı başında hazırlanan "İsveç ve Türkiye" isimli bir broşür dün (1 Şubat) İzmir'de İsveç'in Ankara Büyükelçiliği tarafından ekonomik bir toplantıda dağıtılmış ve konu basın haberleri yoluyla kamuoyumuzun dikkatine gelmiştir.

Söz konusu broşürde yeralan ve ülkemizde hassasiyete yol açan ifadeler konusunda İsveç'in Ankara Büyükelçiliği Müsteşarı bugün (2 Şubat) Bakanlığımıza davet edilmiş ve bu husustaki tepkiler dikkatine getirilerek açıklama istenmiştir.

İsveç Büyükelçiliği Müsteşarı, anılan Enstitü'nün çalışmalarını bağımsız olarak yürüttüğünü, ayrıca broşürün kapağında kitaptaki görüşlerden sadece metnin yazarının sorumlu olduğuna dair bir ibarenin yer aldığını, broşürün girişindeki İsveç Başbakanı'nın önsözünün ise Avrupa Birliği'ne üye ve aday ülkelerle ilgili olarak hazırlanmış 27 broşürün girişinde yeralan standart metin olduğunu ifade etmiş, bu bağlamda, ülkelerin tarihi konusunda İsveç resmi makamlarının herhangi bir tutumları olmadığını ve bu konuyu tarihçilere bıraktıklarını vurgulayarak, "İsveç ve Türkiye" başlıklı broşüre ilişkin hassasiyetimizi ülkesi makamlarına ve Ankara dışında bulunan Büyükelçisine derhal ileteceğini belirtmiştir.

İsveç Büyükelçiliği Müsteşarına, konunun bizim açımızdan taşıdığı önem ve broşürün içeriğinin kabul edilemez niteliği vurgulanarak, broşür ve İzmir toplantısında dağıtımıyla ilgili olarak daha tatminkar bir açıklama istenmiştir. İsveç Büyükelçiliği Müsteşarına ayrıca, keyfiyeti dikkatle ve yakından izlemeyi sürdüreceğimiz ve Ankara'ya dönüşünde Büyükelçisinin de Sayın Müsteşarımız tarafından Bakanlığa çağrılacağı, buna ilaveten Stokholm Büyükelçiliğimizin de başkentlerinde bu gelişmeyi takip edeceği söylenmiştir.