No:14 - 1 Şubat 2002,Türkiye Afganistan'ın yeniden imarı sürecine katkılarının yanısıra, öteden beri devam eden insani yardım projelerini de uygulamayı sürdürmesi hk

Türkiye Afganistan’ın yeniden imarı sürecine katkılarının yanısıra, öteden beri devam eden insani yardım projelerini de uygulamayı sürdürmektedir.

Bu çerçevede, Uluslararası Çocuk Sağlığı Merkezi Başkanı Prof.İhsan Doğramacı ve Hacettepe Üniversitesi yetkililerinden oluşan bir heyetin Afganistan Koordinatörü Büyükelçi Aydemir Erman’la birlikte Ocak ayında Kabil’e yaptığı ziyaret neticesinde, Afgan doktor ve diğer sağlık personelinin Hacettepe Hastanesi’nde dönüşümlü bir biçimde eğitim almaları kararlaştırılmış, Afgan Pediatri Cemiyeti kurulmuş ve anılan Cemiyetin Uluslararası Pediatri Cemiyetine başvurusu sağlanmıştır.

Ayrıca, Kabil Atatürk Çocuk Hastanesi bünyesinde tüm Kabil hastanelerinin ihtiyacı olan bir merkezi klinik laboratuarı kurulması kararlaştırılmış, hastane personelinin eğitimi için karşılıklı ziyaretler planlanmıştır.

Diğer yandan, kuzeydoğu Afganistan’daki Hoca Bahauddin kasabasında tarafımızdan 2001 yılında yaptırılan klinikte dönüşümlü olarak görev yapacak ilk ekip 2 Şubat 2002 tarihi itibariyle bölgeye hareket edecektir. İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesinin desteğiyle gönderilen ve Bakanlığımız yetkilileri ile beş doktordan oluşan bu ekip, yaklaşık bir ay süreyle klinikte halka hizmet verecek, ayrıca bölgede sağlık taraması da yapacaktır.