No:132, 29 Temmuz 2009, Sayın Bakanımızın Lübnan Ziyareti Hk. No:131, 28 Temmuz 2009, Irak Hk. No:130, 28 Temmuz 2009, Sayın Brüksel Büyükelçimize İlişkin Basında Yer Alan İddialar Hk. No:129, 28 Temmuz 2009, Bosna-Hersek Dışişleri Bakanı Sven Alkalaj'ın Ülkemizi Ziyareti Hk. No:128, 21 Temmuz 2009, Sayın Bakanımızın Sırbistan ve Karadağ Ziyareti Hk. No:127, 21 Temmuz 2009, Türkiye-Yunanistan İstikşafi Temaslar Hk. No:126, 17 Temmuz 2009, Endonezya’nın Başkenti Cakarta’da Meydana Gelen Bombalı Saldırı Hk. No:125, 16 Temmuz 2009, Bosna-Hersek Yüksek Temsilcisi Büyükelçi Valentin Inzko'nun Ziyareti Hk. No:124, 15 Temmuz 2009, İran'da Meydana Gelen Uçak Kazası Hk. No:123, 15 Temmuz 2009, Afganistan'da Meydana Gelen Trafik Kazası Hk. No:122, 12 Temmuz 2009, Dünya Uygur Kongresi Başkanı Rabia Kadir'in Yalova'da Bir Konuşma Yaptığı İddiası Hk. No:121, 11 Temmuz 2009, AGİT MİNSK Grubu Eşbaşkanları olarak ABD, RF ve Fransa Devlet Başkanlarının Yayınladıkları Ortak Bildiri Hk. No:120, 10 Temmuz 2009, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde Meydana Gelen Olaylar Hk. No:119, 09 Temmuz 2009, Musul ve Telafer'de Meydana Gelen Bombalı Saldırılar Hk. No:118, 08 Temmuz 2009, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde Meydana Gelen Olaylar Hk. No:117, 07 Temmuz 2009, Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'nin Balistik Füze Denemeleri Hk. No:116, 06 Temmuz 2009, Nabucco Projesine İlişkin Hükümetlerarası Anlaşma Hk. No:115, 06 Temmuz 2009, Sincan Uygur Özerk Bölgesi’nin Başkenti Urumçi’de Meydana Gelen Olaylar Hk. No:114, 06 Temmuz 2009, Türkiye-KİK Yüksek Düzeyli Stratejik Diyaloğu 1. Dışişleri Bakanları Toplantısı Hk. No:113, 04 Temmuz 2009, Arnavutluk'ta Düzenlenen Genel Seçimler Hk. No:112, 02 Temmuz 2009, Türkiye’nin 2010-2012 CICA Dönem Başkanlığı Hk. No:111, 01 Temmuz 2009, BMGK Dönem Başkanlığımız Hk. No:110, 01 Temmuz 2009, Sayın Bakanımızın Moskova ve Bükreş Ziyaretleri Hk. No:109, 01 Temmuz 2009, Kerkük'te Meydana Gelen Bombalı Saldırı Hk.
No:111, 01 Temmuz 2009, BMGK Dönem Başkanlığımız Hk.

Ülkemiz, 2009 yılı başından bu yana yürütmekte olduğu Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) üyeliği çerçevesinde, Haziran ayında Konsey’in dönem başkanlığını yürütmüş, BMGK üyelerinin alfabetik sırası uyarınca 1 Haziran 2009 tarihinde Rusya Federasyonu’ndan devraldığı bu görevi 1 Temmuz 2009 itibariyle Uganda’ya devretmiştir.

Kuzey Kore’nin nükleer silah ve uzun menzilli füze denemeleri gerçekleştirmesini izleyen bir dönemde başlayan Dönem Başkanlığımız, dünyanın değişik bölgelerinde çatışmaların sürdüğü veya başgösterdiği, dolayısıyla, Konsey’in ortaya süratli, etkin ve kararlı bir tavır koymaya en fazla ihtiyaç duyduğu bir ortama tesadüf etmiştir.

BMGK Dönem Başkanlığımız süresince çok sayıdaki ülkede mevcut durum ele alınmış veya gözden geçirilmiş, ayrıca, Birleşmiş Milletler’in uluslararası barış ve istikrarı sağlama ve sürdürme faaliyetlerinin daha da ileri bir noktaya taşınmasına yardım amacıyla, silahlı çatışmalarda sivillerin korunması ve barışı koruma konularında geniş katılımlı tematik toplantılar düzenlenmiştir.

Güvenlik Konseyi, Dönem Başkanlığımız sırasında Kuzey Kore’ye yönelik yaptırımların güçlendirilmesini, İsrail-Suriye sınırında konuşlu “UN Disengagement Observer Force - UNDOF” gözlemci gücünün görev süresinin uzatılmasını ve Gine Bissau’daki BM Ofisi’nin (UNOGBIS) görev süresinin temdit edilerek 2010’dan itibaren yeni bir kurumsal yapıya kavuşturulmasını hedefleyen üç adet kararı oybirliğiyle kabul etmiştir. Gürcistan’daki BM Gözlemci Gücü’nün (UNOMIG) görev süresinin uzatılmasını hedefleyen karar tasarısı üzerinde ise BMGK üyeleri arasında gerçekleştirilen istişareler sırasında oybirliği sağlanamamış ve karar tasarısının kabulü mümkün olamamıştır.

BMGK’nın Haziran ayı boyunca yürüttüğü yoğun çalışmaların sonuçları yalnızca kararlar şeklinde tecelli etmemiştir. Konsey, farklı konularda tebliğler (communiqué) ve basın açıklamaları benimsemiş, sözkonusu açıklamalar Dönem Başkanı sıfatıyla Türkiye tarafından kamuoyuna duyurulmuştur.

BMGK Dönem Başkanlığımız çerçevesinde Sayın Bakanımız, Konsey’in 4 ve 18 Haziran 2009 tarihli toplantılarına Başkanlık etmiştir. Bu toplantılarda, sırasıyla, Eski Yugoslavya ve Ruanda Uluslararası Ceza Mahkemeleri’nin 2009 ilk yarıyıl raporları ve BM Genel Sekreteri’nin Irak hakkındaki dönemsel raporu ele alınmıştır.

Dönem Başkanlığımız boyunca, Hırvatistan Başbakanı Ivo Sanader ile Sierra Leone ve Sırbistan Dışişleri Bakanları da, kendilerini ilgilendiren konulardaki toplantılara iştirak etmişlerdir.

Ülkemiz BMGK Dönem Başkanlığını şeffaf, dengeli, etkin, adil ve hakkaniyetli bir biçimde yerine getirmiştir. BMGK Geçici Üyeliğimiz sırasında Konsey’in Dönem Başkanlığını 2010 yılının sonuna doğru yeniden üstlenmemiz beklenmektedir.