Venezuela'nın Ekonomisi

GSYİH (2021,tahmini): 43,7 milyar ABD Doları (IMF tahmini)

Kişi başına GSYİH (2020 ): 1.739 ABD Doları (IMF tahmini)

GSYİH Büyüme Hızı (2021): -%15 (tahmini)

Enflasyon Oranı (2021): %6.500 (IMF tahmini)

İşsizlik Oranı (2019): %44.3 (tahmini)

İhracatı (2019): 16,9 milyar ABD Doları

İthalatı (2019): 5,6 milyar ABD Doları

İkili ticaret hacmimiz (2021ilk8ay): 455 milyon ABD Doları

İhracatımız (2021ilk8ay): 179 milyon ABD Doları

İthalatımız (2021ilk8ay): 276 milyon ABD Doları

Venezuela ekonomisi ağırlıklı olarak petrol üretimi ve ihracatına dayanmaktadır. Ülke GSYH’sinin %30’u, ihracat gelirlerinin %95’i ve kamu gelirlerinin %56’sı petrol sektöründen kaynaklanmaktadır. Venezuela’nın 2018 yılı için kanıtlanmış petrol rezervi 302,8 milyar varil, petrol üretimi 1,4 milyon varil/gün (2018 yılı sonunda 1,2 milyon varile kadar düşmüştür); doğalgaz rezervi 6,4 trilyon metreküp, doğalgaz üretimi 20,7 milyar metreküptür.

Venezuela’nın başlıca ihraç kalemleri petrol ve petrol ürünleri, altın, demir cevheri, boksit, alüminyum, mineraller, kimyasallar ve tarım ürünleridir. İhracatında başlıca ülkeler ABD, Hindistan, Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC) ve Birleşik Arap Emirlikleri; ithalatında başlıca ülkeler ise ABD, ÇHC, Meksika, Brezilya ve Arjantin’dir.

Başta ülkenin temel döviz kaynağı olan petrol ihracatına yönelik olmak üzere ABD tarafından son yıllarda uygulamaya konulan yaptırımlar Venezuela ekonomisini olumsuz etkilemektedir.