Venezuela'nın Ekonomisi

GSYİH (2021, nominal): 47,5 milyar ABD Doları (tahmini)

Kişi başına GSYİH (2021): 1,750 ABD Doları (tahmini)

GSYİH Büyüme Hızı (2021): % 0,5 (tahmini)

Enflasyon Oranı (2022): %167,2 (Mayıs 2022 itibarıyla yıllık)

İşsizlik Oranı (2019): %24

İhracatı (2021): 3,6 milyar ABD Doları

İthalatı (2021): 8,2 milyar ABD Doları (tahmini)

İkili ticaret hacmimiz (2021): 852,2 milyon ABD Doları

İhracatımız (2021): 301 milyon ABD Doları

İthalatımız (2021): 551,2 milyon ABD Doları

Venezuela ekonomisi ağırlıklı olarak petrol üretimi ve ihracatına dayanmaktadır. Ülke GSYH’sinin %30’u, ihracat gelirlerinin %95’i ve kamu gelirlerinin %56’sı petrol sektöründen kaynaklanmaktadır. Venezuela’nın 2022 yılı için kanıtlanmış petrol rezervi 303,468 milyar varil, petrol üretimi 636 bin varil/gün; doğalgaz rezervi 5,541 trilyon metreküp, doğalgaz üretimi 23,7 milyar metreküptür.

Venezuela’nın başlıca ihraç kalemleri petrol ve petrol ürünleri, altın, demir cevheri, boksit, alüminyum, mineraller, kimyasallar ve tarım ürünleridir. İhracatında başlıca ülkeler Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC), Türkiye, ABD, Hindistan, ve Birleşik Arap Emirlikleri; ithalatında başlıca ülkeler ise ABD, ÇHC, Türkiye, Meksika, Brezilya ve Arjantin’dir. Ülkemiz, Venezuela’nın ihracat yaptığı ülkeler sıralamasında 2021 yılında ÇHC’nin ardından 2’inci, 2022 yılının ilk yarısı itibarıyla ise, 1’inci sırada yer almaktadır.

Başta ülkenin temel döviz kaynağı olan petrol ihracatına yönelik olmak üzere ABD tarafından son yıllarda uygulamaya konulan yaptırımlar Venezuela ekonomisini olumsuz etkilemektedir.