Kuzey Makedonya Cumhuriyeti'nin Siyasi Görünümü

Kuzey Makedonya ile Yunanistan arasında yaklaşık 27 yıldır süren ve uluslararası düzlemde bölgenin “kronik” sorunlarından biri olarak değerlendirilen isim sorunu, 2018 yılında iki ülke arasında Prespa Anlaşması’nın imzalanmasıyla çözüme kavuşmuştur.

Kuzey Makedonya dış politikası, Avrupa ve Avrupa-Atlantik bütünleşme hedefleri çerçevesinde şekillenmektedir. Mart 2020’de NATO üyeliği tamamlanmış olup, ayrıca AB’ye katılım müzakerelerine başlanması kararı alınmıştır. AB müzakere süreci, 19 Temmuz 2022 tarihinde Brüksel’de Kuzey Makedonya ile AB Komisyonu arasında düzenlenen ilk Hükümetlerarası Konferans ile başlatılmıştır.

3-4 Aralık 2020 tarihlerinde Tiran’da gerçekleştirilen Avrupa Güvenlik İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Bakanlar Konseyi'nde Kuzey Makedonya'nın 2023 yılı AGİT Dönem Başkanlığını üstlenmesine karar verilmiştir.

Kuzey Makedonya, nüfusunun %54’ünü Makedonların, %29’unu Arnavutların, %3,98’ini Türklerin oluşturduğu çok etnili, çok dinli ve çok kültürlü bir ülkedir. 2001 tarihli Ohri Çerçeve Anlaşması uyarınca yapılan Anayasa değişiklikleriyle, Türklerin merkezi/yerel yönetim birimlerinde hakça temsil edilmeleri ve anadilde eğitim almaları anayasal hak olarak tanınmıştır.