Litvanya'nın Ekonomisi

1.LİTVANYA EKONOMİSİ (2019)

GSYİH (milyar Dolar)

54

Reel GSYİH Büyüme Oranı (%)

3,9

Nüfus (milyon)

2,8

Nüfus artış hızı (%)

-1,1

Kişi Başına GSYİH (PPP, Dolar)

38.105

Enflasyon Oranı (%)

2,2

İşsizlik Oranı (%)

6,3

İhracat (milyar Dolar) -nominal

44

İthalat (milyar Dolar) - nominal

42

Para Birimi

Avro

Kaynak: Economist Intelligence Unit (EIU)

Başlıca ticaret ortakları: Rusya, Polonya, Letonya, Almanya.

Başlıca ihracat kalemleri: Ham olmayan petrol yağları, mobilya ve parçaları, tıbbi ilaçlar, madenler.

Başlıca ithalat kalemleri: Ham petrol yağları, tıbbi ilaçlar, gıda ürünleri; madenler.

2. İKİLİ İLİŞKİLER

YILLAR

İHRACAT

İTHALAT

DENGE

HACİM

2017

302

493

-191

795

2018

277

410

-133

687

2019

249

301

-52

550

Kaynak: TÜİK (milyon Dolar)

İhraç edilen başlıca ürünler: Tekstil ürünleri, motorlu kara taşıtları, demir ve çelikten eşya, kuyumculuk eşyası, makineler.

İthal edilen başlıca ürünler: Hurda demir, hububat (büyük oranda buğday), gübreler, mobilyalar, elektrikli makineler.

2019 yılında Litvanya’ya ihracatımız 249 milyon Dolar, Litvanya’dan ithalatımız 301 milyon Dolar olmak üzere ticaret hacmimiz 550 milyon Dolar olarak gerçekleşmiştir. Bu rakam 2018 yılına kıyasla % 20’lik bir düşüşe tekabül etmektedir.

Merkez Bankası verilerine göre, 2002 yılından 2019 yılına kadar Türk firmalarının Litvanya’da yaptıkları doğrudan yatırımın toplam tutarı 4 milyon Dolar olup, aynı dönemde Litvanya sermayeli firmaların ülkemizde yaptıkları doğrudan yatırımın toplam tutarı 22 milyon Dolar’dır.

2019 yılında ülkemizi 229.704 Litvanyalı turist ziyaret etmiştir.