Laos'un Ekonomisi

Ülke Ekonomisi (2018)

GSYİH (milyar ABD$)

17,95

Enflasyon Oranı (%)

1,9

Reel GSYİH Büyüme Oranı (%)

6,2

İşsizlik Oranı (%)

0,57

Nüfus (milyon)

6,9

İhracat (fob-milyar ABD$)

5,60

Nüfus Artış Hızı (%)

1,5

İthalat (fob-milyar ABD$)

5,74

Kişi Başına GSYİH (ABD$)

2450

Türk Sermayeli Firma Sayısı

-

Kaynak: EIU,IMF,TÜİK, trademap

Başlıca Ticaret Ortakları: Tayland, Çin, Vietnam, Japonya, G.Kore ve Almanya

Başlıca İhracat Kalemleri: Ağaç ve ağaç ürünleri, odun kömürü, bakır ve bakırdan ve ahşap eşya, mineral yakıtlar, yağlar, damıtma ürünleri, vb. cevherler, cüruf ve kül, giyim eşyası, aksesuarları, elektrik, elektronik aletler, kauçuk ve mamulleri.

Başlıca İthalat Kalemleri: Elektrik, elektronik aletler, mineral yakıtlar, yağlar, damıtma ürünleri, vb, raylı arçalar dışındaki taşıtlar, makine, nükleer reaktörler, kazanlar, vb.

İHRACAT

İTHALAT

HACİM

DENGE

2011

3.996

1.153

5.149

2.844

2012

2.917

1.786

4.703

1.132

2013

5.953

2.539

8.492

3.414

2014

4.820

2.396

7.216

2.424

2015

1.437

1.438

2.875

-0.908

2016

2.244

1.536

3.780

0.708

2017

1.354

4.545

5.899

-3.190

2018

8.282

6.812

15.095

1.470

2019

7.758

6.384

14.142

1.373

Kaynak: TÜİK (Bin ABD$)

Başlıca İhraç Ürünlerimiz: Kümes hayvanlarının etleri ve yenilen sakatatı, Ayçiçeği,aspir,pamuk tohumu yağları ve bunların fraksiyonları, Hazırlanmış ve ya konserve edilmiş et,sakatat veya kan, Devir, üretim sayaçları, taksimetreler, milometreler, pedometreler vb. hız göstergeleri ve takometreler,stroboskoplar, oto yedek parçaları.

Kümes hayvanlarının etleri ve yenilen sakatatı, Ayçiçeği,aspir,pamuk tohumu yağları ve bunların fraksiyonları, Hazırlanmış ve ya konserve edilmiş et,sakatat veya kan, Devir, üretim sayaçları, taksimetreler, milometreler, pedometreler vb. hız göstergeleri ve takometreler,stroboskoplar, oto yedek parçaları.

Başlıca İthal Ürünlerimiz: Konfeksiyon, hazır giyim ve triko ürünleri, deri ve köseleler,kaplama,kontrplak vb. İçin yapraklar, Karayolu taşıtları için aksam,parça ve aksesuarlar.

İkili ekonomik ve ticari ilişkilerin hukuki çerçevesinin oluşturulması için Türkiye, 2008 yılında Laos ile 2008 yılında imzalanan, 2010 yılında yürürlüğe giren “Ticaret ve Ekonomik İşbirliği Anlaşması” nı imzalamıştır.

“Türkiye-Laos Ticaret ve Ekonomik İşbirliği Anlaşması”uyarınca, ikili ekonomik ve ticari ilişkilerin durumunu ele almak için Karma Ekonomik Komisyonu kurulmuştur.

İki ülke arasında bir İş Konseyi mekanizması bulunmamaktadır.

Laos’ta kayıtlı Türk şirket bulunmamaktadır.

Laos’tan Türkiye’ye yönelik doğrudan sermaye yatırımı bulunmamaktadır.

Türkiye’nin, 2008-2013 yılları arasında Laos’a yapmış olduğu ikili resmi kalkınma yardımlarının toplamı 390.000 ABD Doları olarak gerçekleşmiştir.

Türk İşbirliği ve Kalkınma Ajansı (TİKA), Laos’ta 2008 yılından bu yana, hastane inşasına projesine finansal destek, kardiyoloji bölümüne tıbbi gereç yardımı, tam teşekkülü iki adet ambulans hibesi, gibi projelerde yer alarak Laos’un kalkınmasına katkıda bulunmuştur.

Ülkemize giriş yapan Laosluların sayısı TÜİK tarafından münhasıran açıklanmamakta, Laoslular, Endonezya, Malezya, Filipinler, Singapur ve Tayland dışındaki bölge ülkelerini içeren “Diğer Güneydoğu Asya Ülkeleri” başlığı altına kaydedilmektedir. Bahsekonu ülkelerden ülkemize gelen turist sayısında senelik bazda düzenli bir artış kaydedilmektedir. Bu bölge ülkelerinden ülkemize gelen turist sayısı 2015 yılında 120.047’ye ulaşmıştır.