Kuzey Kore'nin Siyasi Görünümü

Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti (Kuzey Kore) komünist bir rejime sahiptir. Rejime hakim “Songun” anlayışının arkasında "silahın orak ve çekiçten önce gelmesi” düşüncesi yatmaktadır. Bu çerçevede, ordunun rejim içinde ağırlıklı bir konumu bulunmaktadır.

Bu politika, Kuzey Kore'nin kurucusu ve ilk lideri olan Kim İl-sung tarafından 1980’li yıllarda geliştirilmiş olan ve “Juche” olarak adlandırılan ideali temel almaktadır. Bu ideal, sosyalist ideoloji ve yönetim şeklinin Kuzey Kore şartlarına uyarlanması şeklinde ortaya çıkmış ve uygulanmıştır. “Juche”, temel olarak üç prensip üzerine inşa edilmiştir. Bunlar, siyasette bağımsızlık (chaju), ekonomide kendine yeterlilik (charip) ve meşru müdafaa hakkıdır (chawi).

Kim İl-sung’un ölümünden sonra (1994) ülkenin yönetimini devralan oğlu Kim Jong-il ve Kim Jong-il’in 17 Aralık 2011 tarihinde ölümünün ardından Devlet Başkanlığı görevine gelen oğlu Kim Jong-un da “Juche” idealine bağlılığını sürdürmektedir. Halihazırda Kuzey Kore’deki siyasi sistem, “Juche” ideali çerçevesinde “Suryong”un (lider) tek ve mutlak hakimiyetine dayanmaktadır. Bütün önemli kararlar lider tarafından alınmakta ve liderin almış olduğu bu kararlar parti ve ordu tarafından uygulamaya konulmaktadır.

“Songun” politikası çerçevesinde ordunun, iç ve dış politikanın belirlenmesi ve uygulanmasında önemli rolü bulunmaktadır. Başkanlığını lider Kim Jong-un’un yaptığı Ulusal Savunma Komisyonu ülke yönetiminde başat konumdadır.

Kuzey Kore’de siyasi sistem içerisinde lider ve ordudan sonra gelen İşçi Partisi ise devrimin inşası ve sürdürülmesi bakımından yetkilendirilmiştir. Kuzey Kore lideri Kim Jong-un İşçi Partisi’nin başkanıdır.

Sistemin diğer bir bileşeni de hükümettir. Hükümetin temel görevi, yönetim ile halk arasındaki iletişimi sağlamaktır. Başka bir deyişle, birçok alanda faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlar ile hükümet, liderin belirlediği siyasi, ekonomik, sosyal ve kültürel politikaları halk tabanına yayma işlevi görmektedir.

Kuzey Kore meclisinin ismi Yüce Halk Asamblesi’dir. 687 üyeli Yüce Halk Asamblesi için beş yılda bir seçimler yapılmaktadır. Yüce Halk Asamblesi Prezidyumu Başkanı, ülkenin simgesel ve törensel devlet başkanıdır. Son seçimler 10 Mart 2019’da gerçekleştirilmiştir.

Kuzey Kore hakkında geliştirmekte olduğu nükleer programı ve uzun menzilli füze fırlatma denemeleri nedeniyle Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi tarafından alınan ve tüm BM üyesi ülkeler için bağlayıcı nitelikte olan yaptırım kararları bulunmaktadır.