Kuzey Kore'nin Ekonomisi

Para birimi : K. Kore Wonu

GSYİH : 40 milyar ABD Doları

Kişi başına düşen milli gelir : 1.700 ABD Doları

Büyüme hızı : % -1,1

İşsizlik oranı : % 25,6

Başlıca ihracat kalemleri : Maden cevherleri, silah, tekstil ürünleri, tarım ürünleri ve balıkçılık ürünleri

Başlıca ithal kalemleri : Petrol, makineler, makine aksamları, buğday

Başlıca ticaret ortağı :ÇHC (%92)

K. Kore, halihazırda dünyadaki sayılı kapalı ekonomilerden birine sahiptir. Önemli kömür madenleri ve zengin mineral kaynakları bulunmasına rağmen, başta gıda olmak üzere temel ihtiyaçlarını karşılayamamakta ve uluslararası yardıma ihtiyaç duymaktadır.


BM Güvenlik Konseyi’nin uygulamaya koyduğu uluslararası yaptırımların son dönemdeki ekonomik durgunlukta etkili olduğu bilinmektedir.