Kuzey Kore'nin Ekonomisi

GSYİH: 40 miyar ABD doları (SAGP’ye göre, 2019 tahmini)

Kişi başına düşen milli gelir: 1.716 (2016 tahmini)

Büyüme hızı (%): 0,4

İşsizlik oranı (%): 3,3

Başlıca İhracat Kalemleri: Maden cevherleri, silah, tekstil ürünleri, tarım ürünleri ve balıkçılık ürünleri

Başlıca İthalat Kalemleri: Petrol, makineler, makine aksamları, buğday

Başlıca Ticaret Ortağı: Çin Halk Cumhuriyeti (%92)

Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti (Kuzey Kore), halihazırda dünyadaki sayılı kapalı ekonomilerden birine sahiptir. Önemli kömür madenleri ve zengin mineral kaynakları bulunmasına rağmen, başta gıda olmak üzere temel ihtiyaçlarını karşılayamamakta ve uluslararası yardıma ihtiyaç duymaktadır.

BM Güvenlik Konseyi’nin uygulamaya koyduğu uluslararası yaptırımların ekonomik durgunlukta etkili olduğu bilinmektedir. Kovid-19 koşulları sebebiyle sınırların kapatılmış olması da ekonomiyi olumsuz yönde etkilemektedir.