Kuveyt'in Siyasi Görünümü

Kuveyt, El Sabah ailesi tarafından meşruti monarşiyle yönetilmektedir. Yasama yetkisi 1962 Anayasası'yla Ulusal Meclis'e verilmiştir. Halk tarafından seçilmiş 50 üyeden oluşan Meclis'in yaptığı yasalar Emir tarafından onaylandıktan sonra yürürlüğe girmektedir. Meclis dışından kabineye atanan Bakanlar da Parlamento'da yer almakta ve seçilmiş milletvekili gibi oy kullanmaktadırlar. Veliaht Prens de Emir tarafından atanmaktadır, ancak bu atamanın Parlamento tarafından onaylanması gerekmektedir.

Yürütme yetkisi 1962 Anayasası'yla Devlet Başkanı olarak Emir'e verilmiştir. Bakanlar Kurulu, Emir tarafından atanmaktadır. Başbakan ve Bakanlar Kurulu Emir'e karşı sorumlu olup, Meclis'e karşı sorumlulukları bulunmamaktadır. Hükümet, Anayasa uyarınca, Başbakan hariç en çok 15 üyeden oluşmaktadır. Kabine'nin en az bir üyesinin milletvekili olması gerekmektedir.