Kamerun'ın Ekonomisi

Kamerun yaklaşık 30 milyar ABD Doları büyüklüğündeki GSYİH’sıyla Orta Afrika’nın en büyük ekonomilerinden birini oluşturmaktadır. Kamerun, 1994’te kurulan Orta Afrika Ekonomik ve Parasal Topluluğu’nun (CEMAC) en büyük ülkesidir. CEMAC üyesi 6 ülke 1999’da, ortak para, ortak gümrük tarifesi ile kişi ve malların serbest dolaşımını öngören Gümrük Birliğini onaylamış olup, tam uygulamaya yönelik çalışmalar günümüze kadar devam etmiştir. Kamerun coğrafi konumu itibarıyla Orta Afrika’nın giriş kapısıdır. 2018 verileri itibariyle ülkenin yıllık ihracatı 6,3 milyar ABD Doları, ithalatı ise 8,7 milyar ABD Doları olmak üzere toplam ticaret hacmi 15 milyar ABD Doları civarındadır. IMF verilerine göre Kamerun ekonomisi 2019 yılında % 3,7 oranında büyümüştür.

Kamerun sahip olduğu petrol, doğal gaz, madenler, orman ve tarım ürünleri gibi yer üstü ve altı kaynaklar açısından önemli potansiyele sahip bir ülkedir. Ülke ihracatı başta petrol olmak üzere kereste, kakao, kauçuk, pamuk ve alüminyum gibi kalemlerden oluşmaktadır.

Kamerun genelde Afrika ülkelerinin karşı karşıya bulunduğu idari ve sosyal sorunların çoğunu yaşamaktadır. Bu sorunları; kötü yönetişim, bürokrasinin hantallığı, yolsuzluk, rüşvet, finans sektörünün gelişmemiş olması, yüksek vergi ve ticareti kısıtlayıcı tedbirler olarak sıralamak mümkündür. Diğer yandan, ülkenin kuzey kesimlerindeki sınır bölgelerinde maruz kalınan Boko Haram kaynaklı terör tehdidi ile İngilizce konuşulan batı kesimlerinde yaşanan ayrılıkçı terör hareketleri ülkenin güvenlik durumunu hassas hale getirmektedir.

Kamerun 2035 yılında yükselen (emerging) bir ekonomi olmayı hedeflemektedir. Bu bağlamda izlenen “Horizon 2035” başlıklı ulusal program yol, enerji, su, şehir planlaması, sağlık, tarım, hayvancılık ve güvenlik gibi temel başlıkları kapsamaktadır. Kamerun’un uzun vadeli stratejisi özellikle liman ve ulaştırma altyapısının geliştirilmesi suretiyle ülkenin bölgesinde bir ticaret, lojistik ve finans üssüne dönüştürülmesi hedefine dayanmaktadır.