İtalya'nın Siyasi Görünümü

İtalyan siyasi birliği, 1861 yılında İtalya Krallığı’nın yeniden ihdasının (Risorgimento) ardından, 1866’da Garibaldi öncülüğünde başlatılan Bağımsızlık Savaşı sonucunda sağlanmıştır. 1870-71 Prusya-Fransa Savaşı’nın ardından son kalan Fransız güçlerinin de ülkeden çıkarılmasıyla bağımsız ulus-devlet kurulmuştur.

Tarihsel olarak “Güney Tirol” ismiyle bilinen Trentino-Alto Adige Bölgesi ve Istria yarımadası ile Friuli-Venezia Giulia Bölgesi Birinci Dünya Savaşı’nın mağluplarından Avusturya’yla 1919 yılında imzalanan St. Germain Antlaşması sonucunda İtalya siyasi birliğine katılmıştır. Krallık İkinci Dünya Savaşı’nın bitimine kadar sürmüş, bu süre zarfında İtalya günümüzdeki sınırlarına ulaşmıştır.

Müttefikler tarafından Benito Mussolini liderliğindeki faşist rejime son verilmesinin ardından, 1946 yılında Cumhuriyet tesis edilmiştir. Bu tarihten 1993 yılına kadar süren dönem “Birinci Cumhuriyet”, 1993 yılından sonraki dönem ise “İkinci Cumhuriyet” olarak adlandırılmaktadır.

İkinci Dünya savaşından günümüze değin 66 hükümetin görev yaptığı İtalya’da iktidarların 53’ünü koalisyonlar oluşturmuştur. Geleneksel olarak Hristiyan Demokrat ve İtalyan Komünist/Sosyalist Partisi arasında bölünen Parlamento’daki siyasi partilerin yapısı 1990’ların başındaki Tangentopoli ertesinde kökten değişiklik geçirmiştir.

1993 yılında Silvio Berlusconi ve Kuzey Ligi gibi yeni aktörler ve oluşumların siyaset sahnesine girmesiyle başlayan ve “İkinci Cumhuriyet” adı verilen mevcut dönemde siyaset 2018 yılına kadar ağırlıklı olarak Demokratik Parti (PD) ve Forza Italia (FI) tarafından temsil edilen iki büyük kitle partisi etrafında şekillenmiştir.

Öte yandan, İtalya’da 4 Mart 2018 tarihinde düzenlenen genel seçimler sonucunda“M5S” (Beş Yıldız Hareketi) ile “Lig” Partisi gibi siyasi oluşumlar birinci ve üçüncü sırada gelmiş; sözkonusu partiler 1 Haziran 2018 tarihinde Koalisyon Hükümeti oluşturmuştur.

26 Mayıs 2019’de yapılan Avrupa Parlamentosu seçimleri neticesinde, Hükümetin küçük ortağı “Lig” Partisi AP seçimlerini birinci (%34,26) tamamlamıştır.

Ağustos 2019’da yaşanan Hükümet krizinin ardından, “M5S” partisi bu kez Demokratik Parti (PD) ile bir koalisyon hükümeti kurmak üzere anlaşmaya varmış; İtalya’nın mevcut Koalisyon Hükümeti 9-10 Eylül 2019 tarihlerinde Temsilciler Meclisi ve Senato’dan güvenoyu almıştır.