İsrail'in Ekonomisi

Ülke Ekonomisi

GSYİH

363,4 Milyar ABD Doları (2019)

GSYİH Büyüme Oranı (%)

3,4 (2019)

Nüfus (milyon)

9,136 (2019)

Nüfus artış oranı (%)

1,8 (2019)

Kişi Başına GSYİH (ABD Doları)

42.144 (2019)

Enflasyon Oranı (%)

0,4 (Mart 2020)

İşsizlik Oranı (%)

3,4 (Mart 2020)

İhracat (milyar ABD Doları)

58,4 (2019)

İthalat (milyar ABD Doları)

76,5 (2019)

Kaynak: T.C. Tel Aviv Büyükelçiliği

İkili Ticari ve Ekonomik İlişkiler:

Yıllar

2016

2017

2018

2019

İhracatımız

2,956

3,407

3,894

4,356

İthalatımız

1,386

1,505

1,714

1,743

Toplam Ticaret Hacmi

4,341

4,913

5,609

6,099

Denge

+1,570

+1,902

+2,180

+2,613

Kaynak: TÜİK (Milyar ABD Doları), Özel Ticaret Sistemine Göre

İhraç edilen başlıca ürünler: Binek otomobilleri, demir çelik ürünleri, izole edilmiş kablo ve teller

İthal edilen başlıca ürünler: Petrol yağları, propilen polimerler, elektrik enerjisi üretim grupları

İkili İşbirliği Mekanizmaları:

Karma Ekonomik Komisyon: Türkiye-İsrail Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) 4. Dönem (ve bugüne kadarki son) toplantısı 24 Kasım 2009 tarihinde Ankara’da gerçekleştirilmiştir.