Irak'ın Ekonomisi

Ülke Ekonomisi (2021):

GSYH (milyar $)

201,472

Reel GSYH Büyüme Yüzdesi

3,6

Kişi başına GSYH ($)

4.893

İhracat (milyar $)

63,28

İthalat (milyar $)

33,68

İşsizlik oranı (%)

%14

Döviz rezervleri (milyar $)

65

Dış borç (kamu) (milyar $)

60

Dış borç/GSYH (%)

%14,7

Bütçe açığı/GSYH (%)

68,30

Enflasyon Oranı (%)

6,4


Başlıca ticaret ortakları: Çin, Hindistan, Türkiye, Güney Kore, ABD.

Başlıca ihracat kalemleri: Ham petrol ve petrol ürünleri.

Başlıca ithalat kalemleri: Otomobil, gıda, ilaç, mücevher, makineler.


İkili Ticari ve Ekonomik İlişkiler:

Türkiye - Irak İthalat ve İhracat Rakamları (milyar $)

 

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022/3 ay

İhracat

10.90

8.56

7.64

7,66

8,35

10,22

9,14

11,13

3,11

İthalat

0.27

0.30

0.84

1,48

1,42

2,67

8,20

1,6

0,53

Hacim

11.17

8.86

8.48

9,14

9,77

12,89

17,34

12,73

3,65

Denge

10.63

8.26

6.80

6,18

6,93

7,55

0,94

9,53

2,57

Kaynak: TÜİK


Başlıca ihraç ürünlerimiz: Çeşitli mamul eşya, hububat, tekstil ürünleri, gıda, mobilya, makine, demir-çelik ürünleri.

Başlıca ithalat ürünlerimiz: Taşkömürü katranı ve ham petrolden ürünler, altın (işlenmemiş).

Ülkemize gelen Iraklı turist sayısı : 857.246 (2014), 1.094.144 (2015), 420.831 (2016), 896.876 (2017), 1.172.896 (2018), 677.144 (2019), 351.273 (2020), 836.624 (2021)

Karşılıklı haftalık sefer sayısı: Haftada 91 frekans yolcu seferi, 3 frekans kargo seferi icra edilmektedir.


İkili İşbirliği Mekanizmaları:

- Karma Ekonomik Komisyon (KEK): On sekizinci ve son KEK Toplantısı 3-4 Mayıs 2018 tarihlerinde Ankara’da düzenlenmiştir. 19. KEK Toplantısı’nın 2022 yılında düzenlenmesi için çalışmalarımız devam etmektedir.

-Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi (YDSK): 15 Ekim 2009 tarihinde Bağdat’ta ilki düzenlenen Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi”nin ikinci toplantısı Başbakanlar düzeyinde 25 Aralık 2014 tarihinde Ankara’da; üçüncü YDSK toplantısı ise 7-8 Ocak 2017 tarihlerinde Bağdat’ta gerçekleştirilmiştir. Dördüncü YDSK toplantısının, 2022 yılında düzenlenmesini teminen süreç takip edilmektedir.

- İş Konseyi: Türkiye-Irak İş Konseyi 2001 yılında kurulmuştur. Son İş Konseyi toplantısı 11-12 Temmuz 2017 tarihlerinde İstanbul’da DEİK’in ev sahipliğinde düzenlenmiştir. Türkiye-Irak İş Konseyi’nin sponsorluğunda, 19 Nisan 2019 tarihinde İstanbul’da Irak’taki güncel ekonomik gelişmeler ve işbirliği imkanlarına ilişkin bir değerlendirme toplantısı yapılmıştır.

- Kara Ulaştırması Karma Komisyonu (KUKK): Son toplantı 23 Mayıs 2017 tarihinde Bağdat'ta yapılmıştır.

Türkiye-Irak İş Forumu: Ticaret Bakanımız Sayın Ruhsar Pekcan ve Irak Ticaret Bakanı Dr. Muhammed Haşim Al-Ani tarafından 20 Haziran 2019 tarihinde açılışı gerçekleştirilmiştir.