Birleşik Krallık'ın Siyasi Görünümü

Birleşik Krallık’ın yönetim sistemi, anayasal monarşidir. Birleşik Krallık (Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı / “United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland”); İngiltere, İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda olmak üzere dört kurucu ülkeden oluşan bir devlettir. Büyük Britanya (“Great Britain”) terimi sadece; İngiltere, İskoçya ve Galler’i kapsamaktadır.

Birleşik Krallık’ı oluşturan kurucu ülkelerden İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda’da yetki devrine (“devolution”) dayalı bir siyasi yapılanma bulunmaktadır. Yetki devri uyarınca, egemen devletin sahip olduğu yasama ve yürütme yetkilerinin bir bölümü, Birleşik Krallık Parlamentosu (“Westminster”) tarafından farklı ölçülerde olmak üzere İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda’daki ulusal parlamentolara ve bunların seçtiği yürütme organlarına devredilmiştir. Bu sistemde, hukuken üniter devlet özelliği korunmakta ve merkezi parlamentonun yetki devrini geri alma veya değişiklik yapma hakkı muhafaza edilmektedir. Yetki devrinden yararlanan kurucu ülkelerin, kendi egemenlikleri bulunmamaktadır.

Ana hatları itibarıyla; anayasa, savunma, ulusal güvenlik, dış politika, vatandaşlık ve göç gibi konular, başkent Londra’daki Birleşik Krallık Parlamentosu’nun uhdesinde bulunmakta olup; İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda’daki yerel parlamentolar, bu konuların dışında kalan ve yetki devrinde bulunulmuş alanlarda yasama faaliyetinde bulunabilmektedirler.

Devlet Başkanı Kraliçe II. Elizabeth, siyaset üstü bir konuma sahiptir. 1952 yılında tahta geçen 1926 doğumlu Kraliçe II. Elizabeth, Birleşik Krallık’ın siyasi tarihinde en uzun süre iktidarda kalan Kraliçe Victoria'yı geride bırakarak, 9 Eylül 2015 tarihi itibarıyla en uzun süre tahtta kalan Kraliyet mensubu unvanını elde etmiştir.

Birleşik Krallık Parlamentosu, Avam Kamarası ve Lordlar Kamarası olmak üzere iki kanatlı bir yapıya sahiptir. Seçimle teşkil edilen Avam Kamarası, 650 milletvekilinden oluşmaktadır. Atama ve veraset yoluyla oluşan üst organ Lordlar Kamarası’nda ise, 800 civarında üye bulunmaktadır.

23 Haziran 2016 tarihinde, Birleşik Krallık’ın Avrupa Birliği'nden çekilmesi (“Brexit”) hususunu halkın iradesine sunmak amacıyla gerçekleştirilen referandumda, Britanyalı’ların yüzde 52’si, Birlik’ten ayrılma yönünde tercih beyan etmiştir.

2016 yılında gerçekleştirilen AB referandumundan sonra, "Brexit" odaklı tıkanmalar yaşayan Birleşik Krallık iç siyaseti, bu konudaki görüş ayrılıkları nedeniyle zorlu bir dönem geçirmiştir.