Birleşik Krallık'ın Ekonomisi

1. BİRLEŞİK KRALLIK EKONOMİSİ (2019)

GSYİH (trilyon Dolar)

2,716

Reel GSYİH Büyüme Oranı (%)

1,4

Nüfus (milyon)

66,43

Kişi Başına GSYİH (PPP, Dolar)

40.615

Enflasyon Oranı (%)

1,4

İşsizlik Oranı (%)

3,8

İhracat (milyar Dolar) - nominal

896

İthalat (milyar Dolar) - nominal

931

Para Birimi

İngiliz Sterlini (GBP - £)

Başlıca ticaret ortakları : ABD, Almanya, Fransa, Hollanda, İrlanda, Çin

Başlıca ihracat kalemleri: Otomobil, altın, turbojetler ve diğer gaz türbinleri, ham petrol (petrol yağları ve bitümenli minerallerden elde edilen yağlar), ilaç, hava taşıtlarının aksam ve parçaları, optik ve tıbbi cihazlar.

Başlıca ithalat kalemleri: Otomobiller, ham petrol (petrol yağları ve bitümenli minerallerden elde edilen yağlar), altın (platin kaplamalı altın dâhil), turbojetler, turbopropellerler ve diğer gaz türbinleri, telefon cihazları, karayolu taşıtları için aksam ve parçalar.

2. TÜRKİYE - BİRLEŞİK KRALLIK İKİLİ EKONOMİK VE TİCARİ İLİŞKİLERİ

(*milyar Dolar)

YILLAR

İHRACAT

İTHALAT

DENGE

HACİM

2018

11.110

7.740

3.670

18.550

2019

10.870

5.427

5.444

16.297

Birleşik Krallık, 2019 verilerine göre, en çok ihracat yaptığımız ikinci, en çok ithalat yaptığımız dokuzuncu ülke konumunda yer almıştır.

2019 yılında, bir önceki yıla kıyasla, ihracatımız % 2, ithalatımız ise % 27 azalmış; ikili ticaret hacmimiz, % 12 oranında azalmıştır. Birleşik Krallık, yaşanan düşüşe rağmen, % 4,4’lük pay ile en büyük altıncı ticaret ortağımız olma konumunu sürdürmüştür.

2019 yılında Birleşik Krallık’tan ülkemize gelen turist sayısı 2018 yılına kıyasla % 14 artarak 2.562.064 kişiye ulaşmıştır.

Başlıca ihraç ürünlerimiz: Altın, tekstil ve hazır giyim ürünleri, elektrikli ve elektriksiz makineler, motorlu taşıtlar ve parçaları, demir çelik ürünleri, izole edilmiş teller, kablolar ve diğer elektrik iletkenleri.

Başlıca ithal ürünlerimiz: Dizel, yarı dizel motorlar, otomobil, demir/çelik döküntü ve hurdalar ile bunların külçeleri, tedavide ve korunmada kullanılmak üzere hazırlanan ilaçlar.

Birleşik Krallık’taki Türk yatırımları: 2 milyar 969 milyon Dolar (2002-2019)

Ülkemizdeki Birleşik Krallık yatırımları: 11 milyar 120 milyon Dolar (2002-2019)