Hindistan'ın Ekonomisi

Temel Ekonomik Göstergeler (2018)

GSYİH (trilyon $)

:

2.72

Reel GSYİH Büyüme Oranı (%)

:

7.3

Nüfus (milyar)

:

1.3

Kişi Başına Gelir ($)

:

1.942

Enflasyon Oranı (%)

:

4

İşsizlik Oranı (%)

:

8.4

İhracat (milyar $)

:

338,4

İthalat (milyar $)

:

522,5

Ülkemizle Ticareti (milyar $) (2019)

:

7,801

Kaynak: Ticaret Bakanlığı

İhracatında Başlıca Ülkeler: ABD, BAE, Hong Kong

İthalatında Başlıca Ülkeler: ÇHC, ABD, BAE

Başlıca İhracat Kalemleri: Kıymetli ve yarı kıymetli taşlar, inciler, mineral yakıtlar, yağlar, motorlu kara taşıtları, makineler, nükleer reaktörler, organik kimyasallar, eczacılık ürünleri.

Başlıca İthalat Kalemleri: Mineral yakıtlar, kıymetli ve yarı kıymetli taşlar, inciler, elektrikli ve elektronik aletler, makineler, nükleer reaktörler, organik kimyasallar.

İkili Ticari ve Ekonomik İlişkiler:

İkili Ticaret Rakamları (milyon dolar) (Kaynak: TÜİK)

Yıl

İhracat

İthalat

Hacim

Denge

2015

650,3

5.613,5

6.263,8

-4.963,1

2016

651,7

5.757,2

6.408,9

-5.105,5

2017

758,5

6.216,6

6.975,1

-5.458,1

2018

1,121,5

7.535,7

8.657,2

-6.414,2

2019

1,166,5

6,635,2

7,801,7

-5,468,7

2020/3 ay

244,6

1,360

1,604,6

-1,115,4

Başlıca İhraç Ürünlerimiz: Altın, mermer, yağlı tohumlar, metal cevherleri.

Başlıca İthal Ürünlerimiz: Petrol yağları, sentetik filament iplikleri, taşıt parçaları.

İkili İşbirliği Mekanizmaları:

- Karma Ekonomik Komisyonu (KEK): Türkiye-Hindistan Ekonomik ve Teknik İşbirliği Karma Komitesi (KEK) mekanizması, 1978 yılında imzalanan Ekonomik ve Teknik İşbirliği Anlaşması ile kurulmuş olup, bugüne kadar iki ülke arasında 10 KEK Toplantısı gerçekleştirilmiştir. Türkiye-Hindistan arasındaki son KEK Toplantısı (10. Dönem), 30-31 Ocak 2014 tarihlerinde Hindistan’ın başkenti Yeni Delhi’de düzenlenmiştir.

- İş Konseyi: 1996 yılında kurulan İş Konseyi’nin son ortak toplantısı 20 Ocak 2011 tarihinde İstanbul’da düzenlenmiştir.

- Ortak Komiteler: İki ülke arasında tarım ve turizm alanlarında ortak komite toplantıları düzenlenmektedir.

Türk Firmalarının Hindistan’daki projeleri :

Türk firmalarının ülkede yüklendiği müteahhitlik projeleri toplamı halihazırda yaklaşık 430 milyon Dolar civarındadır. Son dönemde, Türk firmalarınca üstlenilen projeler arasında Lucknow metro inşaatı, Mumbai metro inşaatı, Jammu Keşmir eyaletinde bir demiryolu tünel inşaatı ve çeşitli konut projeleri betonarme işleri bulunmaktadır.

Turizm: 2017 yılında 86 bin, 2018 yılında 147 bin, 2019 yılında ise 230 bin Hint turist ülkemizi ziyaret etmiştir. Son dönemde varlıklı Hintli ailelerin ülkemize yönelik düğün turizminde de önemli artış yaşanmıştır.

Kalkınma Yardımları: Türkiye ve Hindistan arasında kalkınma yardımları alanında işbirliği bulunmamaktadır. Hindistan’da TİKA ofisi de mevcut değildir.

Karşılıklı ekonomik anlaşmalar:

İki ülke arasında Çifte Vergilendirmenin Önlenmesi Anlaşması (1996) Gümrük Konularında İşbirliği ve Karşılıklı Yardım Anlaşması (2015)

Hindistan ile ülkemizin aleyhine seyreden ikili ticaretin dar kapsamlı bir anlaşmadan ziyade mal ve hizmetleri de içeren, mümkün olduğunca çok sayıda ürünün dahil olduğu kapsamlı bir ekonomik anlaşma ile şekillendirilmesi tercih edilmektedir. Bu amaçla, Hindistan makamları nezdindeki muhtelif girişimlerimiz sonucunda, Türkiye-Hindistan Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması (KEOA) akdedilmesi imkanlarını araştırmaya yönelik bir Ortak Çalışma Grubu kurulmuş ve ilk toplantısı 2010’da Yeni Delhi’de yapılmıştır. 2011’de Ankara’da düzenlenen dördüncü toplantı sonrasında tamamlanan Ortak Çalışma Grubu Raporunda, Türkiye ile Hindistan arasında KEOA’nın imzalanmasında fayda görüldüğü belirtilmiş, ancak süreç ilerletilememiştir.

Hindistan’la KEOA sürecinin ilerlememesinin, büyük ölçüde Hindistan’ın AB ile 2007’den bu yana sürdürdüğü Serbest Ticaret Anlaşması (STA) müzakerelerine odaklanmasından kaynaklandığı değerlendirilmektedir. Bununla birlikte, 9-10 Ekim 2017'de gerçekleşen Hindistan-Avrupa Birliği Zirvesi öncesinde STA müzakerelerine yönelik görüşmelerde taraflar beklenen ilerlemeyi sağlayamamıştır. Girişimlerimiz sonucunda 29 Ağustos 2018 tarihinde Ankara’da istikşafi bir KEOA görüşmesi yapılmıştır. Görüşmede KEOA müzakerelerinin başlatılmasına yönelik bir niyet beyanı imzalanması konusunda mutabık kalınmıştır.

Ülkemizle STA anlaşması bulunmamakla birlikte Hindistan, AB tarafından uygulanan Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi (GSP)’nden faydalanmak suretiyle Türkiye’ye ihracatında da bazı ürünlerde indirimli tarifelerden yararlanma imkanına sahiptir.

Sayın Cumhurbaşkanımızın Hindistan Ziyaretleri:

Sayın Cumhurbaşkanımız, 30 Nisan-1 Mayıs 2017 tarihlerinde Hindistan’a resmi bir ziyaret düzenlemiştir. Ziyaret vesilesiyle Sayın Cumhurbaşkanımız, Hindistan Cumhurbaşkanı Mukherjee ve Başbakan Modi ile biraraya gelmiştir.

Görüşmelerde, karşılıklı yatırımların arttırılması, ikili işbirliği alanlarının çeşitlendirilmesi, nükleer enerji, sivil havacılık, ilaç, uzay ve teknoloji alanlarında işbirliğinin geliştirilmesi ile KEK toplantılarının düzenli olarak yapılması ele alınmıştır.

Ziyaret marjında, Hindistan-Türkiye İş Forumu tertip edilmiştir. Sayın Cumhurbaşkanımız ve Modi’nin himayelerinde gerçekleştirilen İş Forumuna, iki ülke Bakanları, üst düzey yetkilileri ve işadamlarından oluşan yaklaşık 350 kişilik geniş bir katılımcı topluluğu iştirak etmiştir.