Gine Bissau'nun Ekonomisi

Gine-Bissau’da 2018 yılında %3,8’lik reel büyüme gerçekleşmiş, GSYH 1,4 milyar Dolar olarak kaydedilmiştir. 2017 yılı itibarıyla satın alma gücü paritesine göre Gine-Bissau’da kişi başına 1800 Dolar düşmektedir. IMF verilerine göre ülke ekonomisi 2019 yılında % 4,6 büyümüştür. Ülke ekonomisinde tarım ve hizmet sektörleri önemli yere sahiptir. Öte yandan, Gine-Bissau ekonomisi ülkedeki siyasi krizden büyük oranda etkilenmektedir.

Gine-Bissau ithalat ve ihracat rakamlarında önceki yıllara göre 2017’de artış gözlemlenmiştir. 2016 yılında 163 milyon Dolar olarak gerçekleşen ülke ihracatı 2017 yılında 241,2 milyon Dolar seviyesine yükselmiş, ülke ithalatı ise 2016 yılında 196 milyon Dolar seviyesinden 281,2 milyon Dolar seviyesine çıkmıştır. Ülkenin ihraç ettiği ürünlerin başında kaju fıstığı, deniz ürünleri, Hint fıstığı ve yer fıstığı gelmektedir. Ülkenin başlıca ithalatını ise, gıda ürünleri, makine ve petrol ürünleri oluşturmaktadır.

Gine-Bissau’nun 400 km’yi bulan kıyı şeridi deniz ürünleri bakımından zengindir. Ancak 300 bin ton olan yıllık potansiyelin ancak 30 bin tonu kullanılmaktadır. Ülkede daha çok geleneksel balıkçılık faaliyetleri yapılmaktadır.

Hayvancılık, ülkenin iç kesimlerinde yaşayan Müslüman halk için önemli olmakla birlikte ancak iç pazarın ihtiyaçlarını karşılayabilmektedir.