Son Gelişmeler

Türkiye ile Yunanistan arasında Ege sorunlarına ilişkin olarak mevcut diyalog mekanizmaları halen açıktır.

Ülkemizin önerisi üzerine, 2000 yılı sonunda iki ülke arasında bir dizi Güven Arttırıcı Önlem (GAÖ) üzerinde görüşmelere başlanmıştır. Halen devam etmekte olan GAÖ süreci, Ege’de çatışma riskinin azaltılmasını ve karşılıklı güvenin arttırılmasını hedeflemektedir. Bugüne kadar toplam 29 GAÖ üzerinde mutabık kalınmıştır.

Ayrıca, Türk ve Yunan Dışişleri Bakanlarının 1 Şubat 2002 tarihinde New York’ta ve 12 Şubat 2002 tarihinde İstanbul’da yaptıkları görüşmelerde, Türkiye ile Yunanistan arasında Ege sorunlarına ilişkin olarak “istikşafi temaslar” yapılması kararlaştırılmıştır. Bu çerçevede, ilki 12 Mart 2002 tarihinde Ankara’da yapılan “istikşafi temaslar” sürecinde 60’ıncı toplantı 1 Mart 2016 tarihinde Atina’da düzenlenmiştir.

Türkiye bu çabaların, Ege Sorunlarına her iki taraf tarafından da kabul edilebilir adil, kalıcı ve kapsamlı bir çözüm zemini hazırlayabileceğini ümit etmektedir.