Ege Sorunlarının Çözümü Konusunda Türkiye’nin Görüşleri

Türkiye komşularıyla barış, refah ve istikrar içinde yaşamaya kararlıdır. Yunanistan bu politikaya bir istisna değildir. Türkiye, Yunanistan’la mevcut iyi komşuluk ilişkilerinin idamesine büyük önem vermektedir ve bu çerçeve de diyalog sürecini desteklemektedir.

Türkiye, iki ülke arasındaki tüm farklılıkların ve sorunların, Ege Denizi ile ilgili olanlar başta olmak üzere, kapsamlı ve kalıcı bir çözüme ulaşması için her yolu denemeye kararlıdır.

Ege Denizi, Türkiye ile Yunanistan arasında bir dostluk ve işbirliği denizi haline gelmelidir.

Ege sorunlarının çözümü ancak her iki ülkenin de üzerinde mutabakata vardıkları, meşru hak ve çıkarlarına karşılıklı saygı gösteren bir ortak payda üzerine inşa edildiği takdirde işlevsel ve kalıcı olacaktır.

Yunanistan Ege’de iki ülke arasında arasında Uluslararası Adalet Divanına gidilerek çözülebilecek olan 'kıta sahanlığının sınırlarının belirlenmesi” sorunundan başka bir sorun olmadığını iddia etmektedir. Yunanistan’ın bu “tek sorun-tek çözüm” tutumu gerçekleri hiçbir şekilde yansıtmamaktadır.

Bu nedenle, sadece bir sorun olduğu iddia edilerek diğerlerinin gözardı edilmesi, ayrıca tek bir çözüm yolunun varlığından sözedilmesi, bu sorunların barışçıl bir şekilde çözüme kavuşturulması için geçerli bir seçenek değildir. Böylesi bir hareket tarzının uygulanması, birbiriyle bağlantılı diğer önemli konuların çözümsüz olarak kalmalarına sebep olacaktır.

Bu anlayışla, Türkiye tüm sorunların bir bütün olarak ele alınması gerektiğine inanmaktadır ve Ege sorunlarının Uluslararası Hukuka uygun olarak barışçıl yöntemlerle çözülmesi için çalışmaya devam edecektir.

Türkiye, BM Şartı’nın 33. maddesinde zikredilen hiçbir barışçıl çözüm yöntemini, eğer gerek duyulursa Uluslararası Adalet Divanı veya her iki ülkenin müştereken mutabakata varacakları üçüncü taraf çözümleri de dahil olmak üzere, dışlamamaktadır.

Bu amaçla, Türkiye somut ve yapıcı fikirlere odaklanmakta kararlıdır. Türkiye bu insiyatifler vasıtasıyla, Türk-Yunan ikili ilişkilerindeki olumlu havanın sürdürülmesine gayret etmektedir.