Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Burak Özügergin’in 1 Nisan 2010 tarihinde İnternet Üzerinden Düzenlediği Basın Toplantısı

 enfd.disisleri: selamlar, biraz bekleyecegiz herkesin gelmesini

  birkac dk

 enfd.disisleri: evet arkadaşlar başlıyoruz


 
enfd.disisleri: şöyle yapacağız

  sizden aldığımız soruları teker teker ele alıp cevaplıyorum


14:11 
ardından vakit kalırsa,ki vaktimiz 30 dk, başkaları da alırım


 
tulaykrdnz: on the record degilmi


enfd.disisleri
: evet, aksine belirtmediğim sürece on the record


  
*: Soru: KDP Başkan Yardımcısı Neçirvan Barzani’nin ziyaretinin gündemi neydi? Önümüzdeki dönemde Mesud Barzani’nin ülkemizi ziyareti bekleniyor mu?


 14:12 
enfd.disisleri: Neçirvan Barzani’nin TR|y’ ziyareti, 31 Ekim’de Erbil’e gerçekleştirdiğimiz tarihi ziyareti takip eden ilk ziyaret oldu


  
enfd.disisleri: Sayın Bakanımız Barzani ile görüşmesinde Irak’ta başarıyla gerçekleştirilen seçim için kutladı. Irak’ın istikrarı için, kurulacak Hükümetin tüm kesimleri temsil edecek bir yapıda olmasına dair temennilerini iletti.


  
enfd.disisleri: Görüşmelerde Irak’la ve IKBY ile mevcut ekonomik, ticari ve enerji ilişkilerinin daha da geliştirilmesi imkanları gözden geçirildi.


14:13 
Kuzey Irak kaynaklı PKK terörüyle mücadele bağlamındaki hususlar ele alındı. Ayrıca Erbil Başkonsolosluğumuzun açılışı ve yerel makamların bu çerçevede sağladığı destek için de teşekkür edildi. Beklentilerimiz görüşüldü.


  
enfd.disisleri: Irak'taki tüm gruplarla temas devam edecek


 
*: Soru: Büyükelçi Namık Tan’ın ABD’ye dönüş tarihi belirlendi mi? İsveç’te olduğu gibi ABD’den beklentilerimizi karşılamaya yönelik bir adım geldi mi?


 
enfd.disisleri: Büyükelçi Namık Tan’ın Vaşington’a dönüşüne ilişkin değerlendirmeler devam ediyor. Bu çerçevede Dışişleri Bakanı Clinton ile Sayın Bakanımız arasında gerçekleşen telefon görüşmesinin yararlı olduğunu söyleyebilirim.

  Bugün de ABD Temsilciler Meclisi’nden bir heyet Bakanlığımıza gelecek. Turkish Coalition of America adlı kuruluşun aracılığıyla Temsilciler Meclisi Türkiye Dostluk Grubu Eş-Başkanı Ed Whitfield başkanlığında üç Kongre üyesi ve danışmanlarından oluşan bir heyet.


14:14 
Sayın Büyükelçimizin dönüşü ile ilgili bir karar veya tarih tespit edilmiş değil.


 
*: Soru: ABD’de gerçekleşecek Nükleer Güvenlik Zirvesi’nde Türkiye’yi kim temsil edecek? Dışişleri Bakanı Davutoğlu ABD’ye giderse Ermeni diasporası ile bir araya gelmesi sözkonusu mu?


 
enfd.disisleri: *deki bilgilere göre, Sayın Başbakanımızın Nükleer Güvenlik Zirvesi’ne katılmak üzere ABD’ye gidip gitmeyeceği, bugün basında yeralan haberlerin aksine, henüz kesinleşmedi


14:15 
*: Soru: BM Güvenlik Konseyi’nde İran’a yönelik bir yaptırım kararı alınmasına Çin’in ikna olduğu yönünde duyumlar var. Bu halde Türkiye’nin oylamadaki tutumu ne olacak?


 
enfd.disisleri: Türkiye’nin nükleer silahların yayılmasının önlenmesi ve nükleer enerjinin barışçıl amaçlarla kullanımına ilişkin tutumunu çeşitli vesilelerle net bir şekilde ortaya koyduğumuzu sanıyorum

  Nükleer enerjinin barışçıl amaçlarla nasıl kullanılabileceği ve bunun koşullarını ortaya koyan uluslararası denetimler de hepinizim malumu.

  bugün bazı yabancı basın organlarında çıkan haberler oldu, çin de onboard diye


14:16 
bundan sonra sözcü (ÇHC) biz barışçı yöntemleri tercih ediyoruz diye açıklama yaptı

  sorunun diplomatik kanaldan çözümüne yönelik çaba sarfetmek bizim halen önceliğimizdir


 
*: Soru: Ermenistan’dan Protokollerin iptali veya askıya alınması yönünde bir talep geldi mi? Ermeni tarafı müzakerelerde Karabağ konusunun hiç gündeme gelmediğini, Türkiye’nin oyun bozanlık yaptığını iddia ediyor. Bu konudaki yanıtınız nedir?


14:19 
Ermenistan tarafından, imzalanan Protokollerin iptali veya askıya alınması yönünde resmi bir talep gelmemiştir. Bunun da ötesinde, böyle bir söylemin ortaya atılması dahi doğru değildir.


 
enfd.disisleri: Öte yandan, Türkiye’nin Karabağ sorunu ile ilgilenmediğini iddia etmek doğru olmaz. Protokollerde bu hususun yeralıp almadığının tartışılması yerine, Dağlık Karabağ meselesini Kafkaslarda barış ve istikrar bakımından entegre bütünün bir parçası olarak görmeye alışmak lazım.

  Diğer bir deyişle, Dağlık Karabağ meselesi hallolmadan, bölgedeki sorunların çözümü mümkün olmayacaktır.


 
*: Soru: Yunanistan Dışişleri Bakan Vekili Droutsas’ın Türkiye ziyareti sonrasında Yunanistan’ın GKRY yönetimine etkide bulunarak Doğrudan Ticaret Tüzüğü’nün uygulanmaya başlanmasını sağlayabileceği söyleniyor. KKTC’de 18 Nisan’da gerçekleşecek seçimler öncesinde bu yönde bir gelişme bekleniyor mu?


14:22 
enfd.disisleri: malumunuz ab bakanlar konseyi 04 referandumunu taki* izolasyonlara son verme taahhüdünde bulundu.

  Bu taahhüt halen yerine getirilememiştir. Bu çerçevede Komisyon tarafından hazırlanan Doğrudan
Ticaret Tüzüğü dahi halen hayata geçirilememiştir.


14:23 
enfd.disisleri: Halen devam eden bu durumda kuşkusuz Rum tarafının tek yanlı olarak AB üyeliğine kabul edilmiş olmasının yarattığı olumsuz sonuçlar en önemli etkenlerden birini oluşturmaktadır.


 
enfd.disisleri: Diğer taraftan Lizbon Andlaşması çerçevesinde Doğrudan Ticaret Tüzüğü’nün Avrupa Parlamentosu’nda ele alınmasına ilişkin sürecin başlatıldığı bilgisi alınmıştır.


 
enfd.disisleri: Rum basını tarafından da teyid edilen bu hususta Rum tarafının açıkça engelleme girişiminde bulunduğu da haberlere yansımıştır.


14:24 
AB’nin taahhütlerini yerine getirmesi AB’nin inanılırlığını artırmak bakımından yapıcı nitelikte olur


 
*: Soru: Sırbistan Parlamentosu’nda kabul edilen Srebrenitsa kararı hakkında değerlendirmelerinizi alabilir miyiz?


14:25 
enfd.disisleri: Balkanlar’da önceki gün önemli bir gelişmeye tanık olduk. Sırbistan Cumhuriyeti Parlamentosu 30 Mart gecesi 1995 yılı Temmuz ayında Srebrenica’da işlenmiş vahim suçu kınayan bir kararı kabul etti.

  Bakanlık olarak yaptığımız basın açıklamasında da vurguladığımız gibi bu gelişmeyi Sırbistan ve Bosna-Hersek halkları arasında uzlaşı sağlanması yönünde atılmış önemli bir adım olarak görüyoruz.


 
enfd.disisleri: Kararın önemli bir boyutu, bu vahim suçun kurbanlarının ailelerine yönelik bir taziye ve özürü de içermiş olmasıdır.


14:26 
enfd.disisleri: Yakın geçmişimizde büyük bir insanlık trajedisine sahne olmuş bu bölgede travmanın atlatılmasının bir yolu da uzlaşı ve hoşgörü ortamının yaratılması ile normalleşmeden geçmektedir. Burada çok etnili, çok kültürlü ve çok dinli yapısı dikkate alınarak Bosna-Hersek’in komşuları, özellikle de Sırbistan ile ilişkilerini düzeltmesi olmazsa olmaz bir koşuldur.

  
  Bu temel hedefler doğrultusunda, geçtiğimiz yaz aylarından başlayarak Türkiye’den Balkanlar’a ve Balkanlar’dan Türkiye’ye karşılıklı olarak önemli ziyaretler gerçekleştirdik. Bosna-Hersek’le bağlantılı gelişmeleri Balkanlar politikamızın odağına oturttuk. Bu ülkenin AB vize serbestisi rejimine ve NATO Üyelik Eylem Planına dahil edilmesini sağlamak amacıyla konuyu ikili temaslarımız ve uluslararası forumlarda daima gündemimize aldık.


14:27 
enfd.disisleri: Bosna-Hersek’in savunma reformuna yardımcı olmak üzere Brüksel’de ve Saraybosna’da önalıcı çalışmalar yürüttük. Birçok başkentte “Bosna-Hersek’in Dostları Grubu”nun tesis edilmesi veya yeniden canlandırılması için çaba gösterdik. AB, ABD ve Rusya ile istişareler yaptık.
Kısaca, Bosna-Hersek’i uluslararası toplumun gündemine taşıdık


 
*: Soru: Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri görüşmelerde ne mesajlar verdi?


14:29 
enfd.disisleri:

  Sayın Bakan, Azerbaycan Cumhuriyeti Devlet Sekreteri Sayın Ramiz Mehdiyev onuruna bu sabah konutta bir kahvaltı vermiştir.
Kahvaltıda Sayın Müsteşarımız da hazır bulunmuştur.
Mehdiyev, Cumhurbaşkanı Vekili ve TBMM Başkanı Sayın Mehmet Ali Şahin ve
Sayın Başbakanımız tarafından da kabul edilecektir.


 
enfd.disisleri: Genel olarak Kafkaslar konuşuldu.
Onlar bize Dağlık Karabağ hakkında Minsk Grubu’nun çalışmaları hakkında bilgi verdiler.
Biz de Azerbaycan’ın tamamen yanında olmaya devam ettiğimizi söyledik.


 
enfd.disisleri: Azerbaycan’ın bağımsız ve güçlü bir ülke olmasının bizi de güçlendirdiğini söyledik.
Birlik içinde kalınmasının önemini vurguladık.


 
*: Soru: Moskova metrosundaki patlamaların Türkiye bağlantısı var mı? Bu konuda RF’den bir talep var mı?


 
enfd.disisleri: Böyle bir bağlantı bulunmamaktadır. Sözkonusu dahi olamaz.
RF’den böyle bir talep yok.


 
*: Soru: Erdoğan: “AB müzakere başlıkları tıkandı, kalan fasıllarla ilgili bir revize veya yeni bir karar gerektiğini” söyledi. Böyle bir revizyon öngörülüyor mu, AB ile temaslarda gündeme getiriliyor mu?


14:31 
enfd.disisleri: AB ile müzakerelere ilişkin fasılların bir teknik konu olduğunu ve siyasi bazı görüşlerle bu sürece müdahale edilmesini yanlış bulduğumuzu her vesileyle AB’deki muhataplarımıza zaten söylüyoruz ve süreçle alakası olmayan bu siyasi engellerin biran evvel kaldırılması için talep de bulunuyoruz.

  talepte

  Öte yandan, biz fasıllara ilişkin uyum çalışmalarımızı tüm hızla ve bütün başlıklara yönelik olarak sürdürmeye devam ediyoruz.

  Öte yandan, biz fasıllara ilişkin uyum çalışmalarımızı tüm hızla ve bütün başlıklara yönelik olarak sürdürmeye devam ediyoruz.


 
*: Soru: Kıbrıs’ta görüşmeler bitti. Sonunda açıklama/ortak açıklama olacak mı? Görüşmelerin geldiği noktadan memnun musunuz?


14:32 
enfd.disisleri: Bu konuda bir az evvel bir açıklama yaptık.
Açıklamada da görürsünüz, liderlerin ortak açıklama yapabilmiş olmaları memnuniyetle karşıladık.
Türkiye mevcut sürecin, yerleşik BM parametreleri ve liderlerin ortak açıklamaları çerçevesinde Kıbrıs sorununa adil ve kalıcı bir çözüm bulunması hedefine en kısa zamanda ulaşmasını temenni etmekte ve bunun için gerekli katkıyı he zaman olduğu gibi iyi niyet ve kararlılıkla sağlamayı sürdürmektedir.

 

 enfd.disisleri: hoşçakalın