Bulgaristan'ın Ekonomisi

Bulgaristan'ın Ekonomisi

GSYİH (milyar $)

62,8 milyar Dolar

Reel GSYİH büyüme oranı (%)

3,6

Nüfus (milyon)

7,1

Kişi başına GSYİH ($)

8.838 Dolar

Kişi başına GSYİH (PPP) ($)

20.301

Enflasyon oranı (%)

2,8

İşsizlik oranı (%)

6,2

İhracat (milyar $) (2017)

33,24

İthalat (milyar $) (2017)

37,64

Kaynak: EIU(2017)

Başlıca ticaret ortakları: Almanya, Rusya, İtalya, Türkiye, Romanya ve Yunanistan

Başlıca ihracat kalemleri: Tekstil, ayakkabı, demir-çelik, makineler ve aksamı, mineral yakıt

Başlıca ithalat kalemleri: Makineler ve aksamı, metaller, kimyasallar, plastik, mineral yakıt

Bulgaristan ekonomisi serbest piyasa şartlarına göre işleyen, dışa açık, özel sektörü orta düzeyde gelişmiş, az sayıda stratejik devlet işletmesi olan bir ekonomidir. Dünya Bankası Bulgaristan ekonomisini üst orta gelirli ekonomilerden addetmektedir.