Bolivya'nın Siyasi Görünümü

Bolivya başkanlık sistemi ile yönetilmektedir. Devlet Başkanı aynı zamanda hükümetin de başkanıdır. Yasama faaliyetlerinin iki meclisli parlamento tarafından yürütüldüğü ülkede yargı, yasama ve yürütme karşısında bağımsızdır. Devlet Başkanı ve Yardımcısı genel oyla doğrudan halk tarafından beş yıllığına seçilmektedir.

Ülke idari olarak dokuz eyalete, bunlar illere, iller bölgelere (seccion) ve kantonlara ayrılmıştır. Merkezi idare, eyaletlerde devlet başkanı tarafından atanan vali tarafından temsil edilmekte, illerin yönetiminin başında vali yardımcısı bulunmaktadır. Ayrıca her ilde belediyelerden oluşan yerel idareler mevcuttur. Belediye meclisleri, halk tarafından doğrudan seçilmektedir. Bolivya’da genel seçimlerde ülke çapında %3’lük oy barajını geçemeyen siyasal partiler statüsünü kaybetmekte ve bir sonraki seçimlere katılamamaktadır.

2009 yılında ülkenin Bolivya Cumhuriyeti olan resmi adı ülkedeki farklı etnik grupların varlığı gözönüne alınarak, Bolivya Çokuluslu Devleti olarak değiştirilmiştir.

Sırasıyla 2006, 2009 ve 2014’te olmak üzere üç kez Başkan seçilen Devlet Başkanı Evo Morales, 20 Ekim 2019 tarihinde yapılan seçimlerde de en fazla oyu alan aday olmuş, ancak seçimlerde usulsüzlük yapıldığı iddiaları üzerine, istifa etmiş ve ülkeyi terketmiştir. Parlamento tarafından Geçici Devlet Başkanlığına seçilen Senato İkinci Başkan Yardımcısı Jeanine Añez, ülkeyi en kısa sürede seçime götürme sözü vermiştir. Ancak 3 Mayıs 2020 tarihinde yapılması öngörülen Devlet Başkanlığı seçimleri COVID-19 salgını nedeniyle ileri bir tarihe ertelenmiştir.

Nihayetinde 18 Ekim 2020 tarihinde gerçekleştirilen Bolivya Genel Seçimlerinde Devlet Başkanı Evo Morales’in partisi MAS’ın (Sosyalizme doğru Hareket) adayı Luis Arce, 2003-2005 yılları arasında Cumhurbaşkanlığı yapan merkez-sağcı lider Carlos Mesa (Vatandaş Topluluğu Partisi-CC) ve sağcı Luis Fernando Camacho (İnanıyoruz Partisi-Creemos) yarışmıştır. Arce %55,1 oyla Cumhurbaşkanı seçilmiştir. Adıgeçeni %28,8 oyla CC adayı Carlos Mesa, %14 oyla Creemos adayı Luis Fernando Camacho izlemişlerdir. 7.280.520 kayıtlı seçmenin bulunduğu seçime katılım oranı %88,42 olarak gerçekleşmiştir.

Yeni seçilen Senatör ve Milletvekilleri 29 Ekim 2020 tarihinde’de yemin ederek göreve başlamışlardır. Cumhurbaşkanı Luis Arce ise 8 Kasım 2020 tarihinde düzenlenen törenle Cumhurbaşkanlığı görevini devralmıştır.