Bolivya'nın Ekonomisi

GSYİH (2018): 39,9 milyar ABD Doları

Kişi başına GSYİH (PPP, 2018) : 7,894 ABD Doları

GSYİH Büyüme Hızı (2018): % 4,1

Enflasyon Oranı (2018): %2,3

İşsizlik Oranı (2018): %4,3

İhracatı (2018): 8,9 milyar ABD Doları

İthalatı (2018): 9,3 milyar ABD Doları

İkili ticaret hacmimiz (2019): 129,9 milyon ABD Doları

İhracatımız (2019): 22 milyon ABD Doları

İthalatımız (2019): 107,9 milyon ABD Doları

Ülkenin verimli kalay, çinko, gümüş ve altın madenleri ile doğalgaz ve petrol yatakları bulunmaktadır. Stratejik bir maden olarak kabul edilen ve elektrik bataryalarının temel hammaddesi olan lityumun dünyadaki rezervlerinin %60’tan çoğu Bolivya’dadır. Doğalgaz ihracatı ülkenin toplam ihracat gelirlerinin %50’den fazlasına karşılık gelmektedir. Doğalgaz üretimindeki ve gelirlerindeki artış çerçevesinde ekonomik büyüme son yıllarda artış göstermiş, ancak petrol ve doğalgaz fiyatlarındaki düşüşün sürmesi Bolivya ekonomisini olumsuz yönde etkilemiştir.

Arjantin, Brezilya ve ABD’de çalışan ve sayıları 2,5 milyonu (ülke nüfusunun yaklaşık dörtte biri) bulan Bolivyalıların ailelerine gönderdikleri işçi gelirleri, Bolivya’nın önemli gelir kaynaklarından biridir.

Bölgesinde en hızlı büyüyen ekonomilerden olan Bolivya’da 2011-2016 yılları arasında ortalama %5,28 oranında ekonomik büyüme gerçekleşmiştir.