Belarus'a Seyahat Edecek Türk Vatandaşlarının Dikkatine

Türkiye ile Belarus arasında karşılıklı seyahatlerde vize uygulaması 1 Haziran 2014 tarihinde kaldırılmıştır. Bu çerçevede, vatandaşlarımızın aşağıda kayıtlı hususlara dikkat etmeleri önem arzetmektedir:

1- Diplomatik, hizmet, hususi ve umuma mahsus pasaport hamilleri Belarus’a yapacakları seyahatlerinde, ikamet süreleri giriş yaptıkları tarihten itibaren 30 (otuz) günü aşmamak kaydıyla, vizeden muaftırlar. Vatandaşlarımızın Belarus'taki toplam ikamet süreleri ülkeye ilk giriş tarihinden itibaren bir takvim yılı içerisinde 90 (doksan) günü aşmamalıdır.

2- Çalışma (araçların veya uçakların uluslararası mal ve yolcu taşımacılığı yapan mürettebatı hariç), okuma, eğitim, bilimsel faaliyet, ailenin biraraya gelmesi amacıyla seyahat eden veya 30 (otuz) günü aşan süreyle Belarus’ta ikamet edecek olan vatandaşlarımız yola çıkmadan önce Belarus’un Ankara Büyükelçiliği veya İstanbul Başkonsolosluğundan vize almalıdırlar.

3- Vize muafiyetinin yukarıda belirtilen süresi, malların ve yolcuların uluslararası taşımacılığını yapan araçların personeli, tren, kamyon, otobüslerin sürücüleri ile sivil uçak mürettebatı için de geçerlidir.

4- Vatandaşlarımızın Belarus’ta beş iş gününden (resmi tatil günleri ve Pazar günü hariç) fazla bulunmaları halinde adres kaydı yaptırmaları zorunlu olup, sözkonusu kaydın Belarus’a giriş tarihinden itibaren beş iş günü içinde yaptırılması gerekmektedir.

5- Belarus mevzuatınca, vatandaşlarımızın Belarus’a giriş yapabilmelerini teminen Belarus sağlık sigortası yaptırmaları gereklidir. Sağlık sigortasının Belarus’a gelmeden önce veya Minsk havalimanında yaptırılması mümkündür (Havalimanındaki sigorta şubesi 24 saat açıktır). Ülkedeki zorunlu sağlık sigortası 1 yıl için yaklaşık 170 Euro, 1 ay için yaklaşık 31 Euro, kısa vadeli ziyaretlerde ise günlüğü yaklaşık 2 Euro’ya yaptırılabilmektedir.

6- Vize ve oturma iznini uzatacak vatandaşlarımızın izin süreleri dolmadan bir kaç gün önce oturma izni sürelerini yeniletmeleri için bulundukları şehirdeki Emniyet Müdürlüğü Yabancılar / Göç idaresi Şubesi’ne (OGİM) yeniden başvurmaları gerekmektedir. Vize ve ikamet süresi dolduktan sonra OGİM'e müracaat eden vatandaşlarımızdan ilk sefer için sürelerini geçirdikleri gün kadar para cezası alınmakta, bu durum tekerrür ettiğinde anılan makamlar tarafından hem cezai işlem uygulanmakta, hem de Belarus'tan çıkartılmaları (sınırdışı) işlemi başlatılmaktadır.

7- Vize süresi (Belarus’ta ikamet için öngörülen süre) dolduktan sonra Belarus dışına çıkış yapmak isteyen vatandaşlarımız çıkış vizesi almak zorundadırlar. Çıkış vizesi olmayanların sınır kapılarında çıkışlarına müsaade edilmemektedir. Çıkış vizesi sınır kapılarında verilmemekte, çıkış vizesi alınması için ilgililer yabancılar polisine (OGİM) gönderilmektedir.

8- Belarus sınır makamları, vatandaşlarımızın yıpranmış, yazıları silinmiş, sayfalarında eksiklik olan pasaport defterleriyle Belarus’a girmelerine ekseriyetle izin vermemektedir.

9- Belarus’a giriş veya çıkış yapan yabancıların, beraberinde getirdikleri döviz miktarının 10.000 (on bin) ABD Dolarının üzerinde olması halinde gümrük kapılarında “kırmızı hatta” girmeleri ve bu meblağı bildirmeleri gerekmektedir. 10.000 ABD Dolarını aşan meblağlardaki dövizlerin bildirimde bulunulmaksızın Belarus’a giriş veya çıkış yapan yabancıların üzerinde tespit edilmesi halinde dövize Belarus yetkililerince el konulmakta ve ilgili kişiler hakkında kamu davası açılmaktadır. Bu çerçevede, istenmeyen durumların yaşanmaması için vatandaşlarımızın özellikle Belarus’a varış ve ayrılışları esnasında bu hususa azami ölçüde titizlik göstermesi gerekmektedir.

10- Belarus'ta vatandaşlarımızın ikamet izni veya tezkeresi aldığı tarih itibariyle mevcut sürücü belgesi noter onaylı Rusça tercümesi olması şartıyla 90 gün geçerlidir. Bu tarihten sonra mevcut sürücü belgesi geçerliliğini yitirmektedir. Yabancı uyruklular Belarus sürücü belgesini almak için ilgili makamlara müracaat etmek zorundadırlar.

11- Belarus’a motorlu taşıt ile girişlerde, motorlu taşıtı ülkeye sokan kişiile Belarus’ta uzun dönem ikamet izni olmayan diğer yabancı uyruklular kullanabilir. Başka birsürücü ile yakalandığı takdirde el konulabilmektedir. Belarus’ta ödemeli yolların kullanımı öncesinde Belarus Otoyol Ödeme Sistemi ‘’ BelToll System’’e ödeme yapılması zorunludur.

12- Belarus’a seyahat eden vatandaşlarımızın, ülkeye giriş çıkışlarını uluslararası yolcu trafiğine açık ve pasaport kontrol uygulaması bulunan sınırlardan yapmaları gerekmektedir. Bu çerçevede, Belarus üzerinden Rusya Federasyonu’na ve/veya Rusya Federasyonu’ndan Belarus’a seyahat edecek vatandaşlarımızın aşağıdaki hususlara dikkat etmeleri özellikle önem taşımaktadır:

- Belarus ile Rusya Federasyonu arasındaki sınırlarda tren ya da karayolu ile seyahatlerde giriş/çıkış kayıtları tutulmamaktadır. İki ülke arasında tren ya da karayolu güzergâhını kullanan vatandaşlarımız, ülkeye giriş ya da çıkış tarihleri bilenemediği için Belarus’ta yasal kalış sürelerini aştıkları gerekçe gösterilerek ilerleyen dönemlerde Belarus makamlarının ülkeye giriş yasağı gibi yaptırımlarıyla karşılaşabilmektedir.

- Belarus ile Rusya Federasyonu arasındaki Birlik Devleti kuralları dolayısıyla, Belarus tarafından ülkeye giriş yasağı uygulanan vatandaşlarımıza geçerli vize ve oturum izinleri bulunsa dahi Rusya Federasyonu tarafından da üç yıla kadar varan giriş yasağı uygulanabilmektedir.

- Belarus ile Rusya Federasyonu arasında seyahat gerçekleştiren vatandaşlarımızın bahsekonu uygulamalar dolayısıyla mağduriyet yaşamamaları için Belarus’a varış ve ayrılışlarını hava yoluyla ve havalimanlarında pasaport kontrolünden geçmek suretiyle gerçekleştirmeleri önem taşımaktadır. Bu çerçevede, Belarus üzerinden Rusya Federasyonu’na ya da aksi yönde seyahat edecek vatandaşlarımızın, Belarus’a varışlarında havalimanında pasaport kontrol noktasına ulaşmadan önce temin edecekleri Göç Kartını (Migration Card) doldurmaları, Göç Kartında Belarus’a seyahat nedeni olarak “transit” seçeneğini işaretlemeleri ve kartı pasaport kontrol memuruna ibraz etmeleri gerekmektedir.

Vatandaşlarımıza saygıyla duyurulur.