Belarus Ekonomisi

GSYH (milyar $): 61

Enflasyon Oranı (%): 4,9

Reel GSYH Büyüme Oranı(%): -2,7

Büyüme Oranı (2019 tahmini %): 0,9

Nüfus (milyon): 9,5

İhracat (miyar $): 33

Kişi Başına GSYH($):6,7

İthalat (milyar $): 38

İşsizlik Oranı ($): 5,9

Döviz Rezervi (milyar $): 6

Kaynak: Economist Intelligence Unit (2019)

Başlıca ticaret ortakları: Rusya, İngiltere, Ukrayna, Çin, Almanya

Başlıca ihracat kalemleri: Makine ve ekipman; mineral yakıt ve yağlar; kimyasal ürünler; metaller; tekstil ürünleri; gıda ürünleri.

Başlıca ithalat kalemleri: Maden ürünleri; makine ve ekipman; kimyasal ürünler; gıda ürünleri; metaller.

İkili İlişkiler

YILLAR

İHRACAT

İTHALAT

HACİM

2016

2017

2018

2019

358

422

440

531

103

283

193

160

461

605

633

691

Kaynak: TÜİK (milyon Dolar)

İhraç edilen başlıca ürünler: Domates, üzüm, tekstil ürünleri, sebze-meyve, kara taşıtları.

İthal edilen başlıca ürünler: Kimyasal gübre, sentetik filament demetler, demir-çelik.

Belarus’ta faaliyet gösteren 50 Türk şirketinin bu ülkedeki toplam yatırımları 1,5 milyar Dolar düzeyindedir.

Türk müteahhitlik firmaları, Belarus’ta faaliyetlerine başladıkları 1991 yılından günümüze kadar 918 milyon Dolar değerinde 46 proje üstlenmişlerdir.

2018 yılında 229 bine ulaşan ülkemizi ziyaret eden turist sayısı 2019 yılında yaklaşık 259 bine yükselmiştir.