Bahamalar'ın Siyasi Görünümü

Bahamalar, İngiliz Milletler Topluluğu üyesi ve parlamenter demokratik sisteme sahip bir anayasal monarşidir. Ülkenin Devlet Başkanı, İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth’tir. Kraliçe, Bahamalar’da bir Genel Vali ile temsil edilmektedir. Genel Valiliğe 28 Haziran 2019 tarihinde Cornelius A. Smith atanmıştır.

Bahamalar’da iktidardaki Özgür Ulusal Hareket Partisi (FNM) ve muhalefetteki İlerici Liberal Parti (PLP) olmak üzere iki siyasi parti bulunmaktadır.

Bahamalar Parlamentosu iki kamaralıdır. Senato 16 atanmış üyeden oluşmaktadır. Bunlardan 9 üye Başbakan, 4 üye ana muhalefet lideri, 3 üye ise Başbakan ve ana muhalefet liderinin mutabakatıyla Genel Vali tarafından atanmaktadır. Temsilciler Meclisi 39 milletvekilinden oluşmaktadır. Milletvekilleri 5 yılda bir yapılan genel seçimlerle belirlenmektedir. Son genel seçimler 10 Mayıs 2017 tarihinde gerçekleştirilmiştir.

Sonraki seçimlerin Mayıs 2022’de yapılması öngörülmektedir.