Bahamalar'ın Ekonomisi

Karayipler bölgesinin en müreffeh ülkelerinden olan, 700 kadar ada ve adacıktan oluşan Bahamalar’ın ekonomisi genel olarak turizm ve finans sektörüne dayalıdır. Turizm ve turizme yönelik inşaat ve üretim sektörleri Bahamalar GSYİH’sının büyük kısmını oluşturmaktadır. Öte yandan, ekonominin büyük ölçüde turizme dayanması, Bahamalar’ı küresel ekonomik krizin etkilerine karşı daha kırılgan yapmaktadır.

Hizmet sektörünün ülke ekonomisindeki payı %90’ın üzerindedir. Diğer yandan, finans sektörü ile gemicilik ve deniz taşımacılığı Bahamalar ekonomisinde önemli bir yere sahiptir. Bahamalar bandıralı gemiler sayı itibariyle dünyada 3. sırada gelmektedir.

Bahamalar, serbest bölge imkânları ve bankacılık sektöründe sunduğu avantajlar dolayısıyla, özellikle kıyı bankacılığının önemli bir merkezi haline gelmiştir. Başta uluslararası sigorta şirketleri olmak üzere birçok uluslararası şirket, ülkedeki liberal mevzuattan yararlanarak Bahamalar’da faaliyet göstermektedir. Bahamalar’da yerleşik şahıs ve şirketlerin sermaye, şirket kârları, kişisel gelirleri, alım ve satım ve miras işlemlerinde vergi uygulanmamaktadır.

GSYİH: 11,21 milyar ABD Doları

Kişi başına GSYİH: 28.239 ABD Doları

GSYİH Büyüme Hızı: 13,7

Enflasyon Oranı: %2,9

İşsizlik Oranı: %13,2

İhracatı : 2,405 milyar ABD Doları

İthalatı: 2.540 milyar ABD Doları

İkili ticaret hacmimiz: 48.707.000 ABD Doları

İhracatımız (2021): 47.855.000 ABD Doları

İthalatımız (2021): 852.000 ABD Doları

Bahamalar’la 2022 Ocak-Ekim döneminde ihracatımız, geçen yılın aynı dönemine oranla % 8,64 azalmış, ithalatımız ise % 1.817,68 artmıştır. İkili ticaretimizde 22.071.000 USD fazlamız olmuştur (2021 Ocak-Ekim döneminde ise ticaret fazlamız 41.200.000 USD’dir)