Bahamalar'ın Ekonomisi

GSYİH (2018): 12,4 milyar ABD Doları

Kişi başına GSYİH (2018) : 32,087 ABD Doları (SAGP)

GSYİH Büyüme Hızı (2018): % 1,6

Enflasyon Oranı (2018): %2,3

İşsizlik Oranı (2019): %11,5

İhracatı (2018) : 4,5 milyar ABD Doları

İthalatı (2018) : 5,1 milyar ABD Doları

İkili ticaret hacmimiz (2019) : 86,1 milyon ABD Doları

İhracatımız (2019) : 86,1 milyon ABD Doları

İthalatımız (2019) : Bulunmamaktadır.

Karayipler bölgesinin en müreffeh ülkelerinden olan, 700 kadar ada ve adacıktan oluşan Bahamalar’ın ekonomisi genel olarak turizm ve finans sektörüne dayalıdır. Turizm ve turizme yönelik inşaat ve üretim sektörleri Bahamalar GSYİH’sının büyük kısmını oluşturmaktadır. Öte yandan, ekonominin büyük ölçüde turizme dayanması, Bahamalar’ı küresel ekonomik krizin etkilerine karşı daha kırılgan yapmaktadır.

Hizmet sektörünün ülke ekonomisindeki payı %90’ın üzerindedir. Diğer yandan, finans sektörü ile gemicilik ve deniz taşımacılığı Bahamalar ekonomisinde önemli bir yere sahiptir. Bahamalar bandıralı gemiler sayı itibariyle dünyada 3. sırada gelmektedir.

Bahamalar, serbest bölge imkânları ve bankacılık sektöründe sunduğu avantajlar dolayısıyla, özellikle kıyı bankacılığının önemli bir merkezi haline gelmiştir. Başta uluslararası sigorta şirketleri olmak üzere birçok uluslararası şirket, ülkedeki liberal mevzuattan yararlanarak Bahamalar’da faaliyet göstermektedir. Bahamalar’da yerleşik şahıs ve şirketlerin sermaye, şirket kârları, kişisel gelirleri, alım ve satım ve miras işlemlerinde vergi uygulanmamaktadır.