Azerbaycan'ın Siyasi Görünümü

Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği’nin (SSCB) dağılmaya başlamasıyla birlikte, 30 Ağustos 1991 tarihinde Azerbaycan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti Yüksek Meclisi bağımsızlık kararı almış, bu karar 18 Ekim 1991 tarihinde yürürlüğe konmuştur.

Ülkede, 66 rayon (vilayet) ve bir özerk cumhuriyetten (Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti) oluşan idari yapılanma mevcuttur.

Azerbaycan Anayasası’na göre Azerbaycan devleti demokratik, laik ve üniter bir Cumhuriyet’tir. Azerbaycan yönetiminde kuvvetler ayrılığı prensibi benimsenmiş olup; yasama yetkisi Milli Meclis'e, yürütme yetkisi Cumhurbaşkanına, yargı yetkisi ise mahkemelere aittir.

Bakanlar Kurulu, Cumhurbaşkanı tarafından atanmakta ve Milli Meclis tarafından onaylanmaktadır. Azerbaycan Milli Meclisi’nde 125 üye bulunmakta olup, milletvekilleri beş yıl için seçilmektedirler. 9 Şubat 2020 tarihinde yapılan Meclis seçimlerini Cumhurbaşkanı Aliyev’in liderliğini yaptığı Yeni Azerbaycan Partisi (YAP) geçerli oyların % 58’ini alarak kazanmıştır. YAP, Meclis’te 72 milletvekiliyle temsil edilmektedir.

1992 yılında Ermenistan tarafından işgal edilen Yukarı Karabağ ve çevresindeki 7 rayon, 27 Eylül 2020-10 Kasım 2020 tarihleri arasında gerçekleşen II. Karabağ Savaşı sonrasında işgalden kurtarılmıştır. Savaş fiilen bitmiş olmakla beraber, henüz barış anlaşması imzalanmamıştır. Ayrıca iki taraf arasında zaman zaman silahlı çatışmalar yaşanmaktadır.