Azerbaycan'ın Siyasi Görünümü

Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği’nin (SSCB) dağılmaya başlamasıyla birlikte, 30 Ağustos 1991 tarihinde Azerbaycan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti Yüksek Meclisi bağımsızlık kararı almış, bu karar 18 Ekim 1991 tarihinde yürürlüğe konmuştur.

Ülkede, 66 rayon (vilayet) ve bir özerk cumhuriyetten (Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti) oluşan bir idari yapılanma mevcuttur.

Azerbaycan Anayasası’na göre Azerbaycan devleti demokratik, laik ve üniter bir Cumhuriyet’tir. Azerbaycan yönetiminde kuvvetler ayrılığı prensibi benimsenmiş olup; yasama yetkisi Milli Meclis'e, yürütme yetkisi Cumhurbaşkanına, yargı yetkisi ise mahkemelere aittir.

Bakanlar Kurulu, Cumhurbaşkanı tarafından atanmakta ve Milli Meclis tarafından onaylanmaktadır. Azerbaycan Milli Meclisi’nde 125 üye bulunmakta olup, milletvekilleri beş yıl için seçilmektedirler. 9 Şubat 2020 tarihinde yapılan Meclis seçimlerini Cumhurbaşkanı Aliyev’in liderliğini yaptığı Yeni Azerbaycan Partisi (YAP) geçerli oyların % 58’ini alarak kazanmıştır. YAP, Meclis’te 72 milletvekiliyle temsil edilmektedir.

Azerbaycan’a ait Yukarı Karabağ ve çevresindeki 7 rayon (Azerbaycan topraklarının yaklaşık % 20’si) 1992 yılından bu yana Ermenistan işgali altında bulunmaktadır. Türkiye, Azerbaycan’ın toprak bütünlüğü ve egemenliğini desteklemektedir.