Azerbaycan'ın Ekonomisi

GSYİH : 47,2 milyar ABD Doları

GSYİH Büyüme Oranı : %2,7

GSYİH Dağılımı : Tarım:%6,2, Endüstri:%51,7, Hizmetler:%42,1

Kişi Başı GSYİH : 4.690 ABD Doları

Enflasyon Oranı : %2,8

İşsizlik Oranı : %5

Toplam Döviz Rezervleri : 44,5 milyar ABD Doları

Toplam İhracat : 17,9 milyar ABD Doları

Toplam İthalat : 10,3 milyar ABD Doları

Para Birimi : Manat

Ticaret ortakları : Rusya, İtalya, Türkiye, Hindistan, İsrail, Romanya

İhracat kalemleri : Ham petrol ve türevleri, gıda ürünleri, alüminyum, tekstil

İthalat kalemleri : Makine ve ekipmanları, otomotiv, tütün mamülleri, tahıl, makine ve aksamı

Türkiye-Azerbaycan ekonomik ilişkileri

İhracat kalemlerimiz: Demir/çelik inşaat ve aksamı, temizlik malzemeleri, radyo/televizyon yayını için verici cihazlar vb.

İthalat kalemlerimiz: Petrol/doğalgaz, plastik ürünleri, işlenmemiş alüminyum, organik kimyasal maddeler

Azerbaycan’daki Türk yatırımları : 11 milyar Dolar (2002-2019)

Ülkemizdeki Azerbaycan Yatırımları: 19,5 milyar Dolar (2002-2019)

Ülkemize gelen turist sayısı : 842.057 (2019)

İkili ticaret hacmimiz - 2019 (milyar Dolar)

İhracatımız: 1,63

İthalatımız: 2,55

Hacim: 4,18

Denge: 920 (milyon Dolar)