#

Bakanlığı Takip Edin:

Aday Meslek Memurluğu Sınav Sonucuna İlişkin Duyuru, 4 Eylül 2020

Yazılı aşaması 23-24 Kasım 2019, sözlü aşaması ise 15 Haziran-2 Temmuz 2020 tarihleri arasında Ankara’da düzenlenen Bakanlığımız Aday Meslek Memurluğu Giriş Sınavı’nda başarılı olan adayların (asil ve yedek) başarı sırasına göre sıralı listelerine, kategorileri itibariyle aşağıdaki bağlantılardan ulaşılabilmektedir.

Kategori-1 (İngilizce)

Kategori-2 (Almanca, Fransızca)

Başarılı olan adayların aşağıda kayıtlı belgelerle birlikte 14 Eylül 2020 Pazartesi günü ve 15 Eylül 2020 Salı günü saat 18.00’a kadar Bakanlığımız Personel Genel Müdür Yardımcılığı’na (C Blok 442 ve 443 no’lu odalar) başvurmaları gerekmektedir:

- Ortaokul veya lisede hazırlık sınıfı okumuş iseler buna dair belge;

- Lise diplomasının aslı veya onaylı örneği ile bir adet fotokopisi (e-Devlet üzerinden alınan belge kabul edilecektir);

- Varsa yüksek lisans/doktora diplomasının aslı veya onaylı örneği ile bir adet fotokopisi;

- Varsa sınava katıldıkları yabancı dil dışında başka yabancı dilden YDS veya eşdeğerliği ÖSYM tarafından tanınan uluslararası yabancı dil sonuç belgesi;

- 4 adet vesikalık fotoğraf;

- Kamu veya özel sektörde hizmeti varsa SGK hizmet döküm belgesi;

- Hâlihazırda kamu görevlisi ise kurumundan alınacak hizmet cetveli;

- “Her türlü iklimde görev yapabilir” kayıtlı tam teşekküllü bir devlet hastanesinden alınacak sağlık kurulu raporu;

- Sözlü sınavdan sonra evlenen adaylardan,

Eşleri Türk olanlar için: Eşlerinin iki adet nüfus cüzdanı/kimlik fotokopisi, adli sicil belgesi ve fotoğraflı iki adet Güvenlik Soruşturması Formu (Form için tıklayınız ),

Eşleri yabancı uyruklu olanlar için: Eşlerinin iki adet pasaport veya nüfus cüzdanı/kimlik fotokopisi, fotoğraflı iki adet Güvenlik Soruşturması Formu (Form için tıklayınız ), ikamet izni olanların ikamet izni fotokopisi ve Türkiye Cumhuriyeti makamlarından alınmış adli sicil belgesi.

En iyi dileklerimizle,

T.C. Dışişleri Bakanlığı
Personel Genel Müdür Yardımcılığı