Türkiye-İsviçre İlişkileri

İsviçre ile ikili ilişkiler 1899-1900 yıllarında Osmanlı İmparatorluğu’nun Brüksel’deki Elçisinin İsviçre nezdinde görevlendirilmesi ile başlamıştır. 1908-1915 yılları arasında İsviçre’ye Osmanlı Elçisi akredite edilmemiştir. 1915 yılından itibaren ise Bern’de mukim bir Osmanlı Elçisi görev yapmaya başlamıştır. 1 Kasım 1922 tarihinden itibaren Bern’deki Elçilik TBMM Hükümetine bağlanmıştır. Elçilik faaliyetleri, Cumhuriyetin ilanından sonra Maslahatgüzar seviyesinde yürütülmüştür. Cumhuriyet dönemindeki ilk Elçi Mehmet Münir Ertegün güven mektubunu 1 Ekim 1925 tarihinde sunmuştur. 1925 yılında “Dostluk Anlaşması” imzalanmıştır. İsviçre ise ülkemizdeki ilk temsilciliğini (Elçilik) 1925 yılında İstanbul’da açmış, ilk diplomatik temsilcisi güven mektubunu Atatürk’e 1928 yılında sunmuş, Elçilik, 1934 yılında İstanbul’dan Ankara’ya taşınmış ve 1957 yılında Büyükelçilik olmuştur.

İsviçre ile ilişkilerimizin önemli bir boyutunu bu ülkede yaşayan yaklaşık 130 bin vatandaşımız oluşturmaktadır.

İsviçre 2009 yılında Türkiye-Ermenistan ilişkilerinin normalleştirilmesi ve diplomatik ilişkilerin tesisi için önem arz eden iki protokolün imzalanmasında kolaylaştırıcı rol oynamıştır.

Konfederasyon Eski Başkanı Pascal Couchepin’s 2008 yılında ülkemizi ziyaret etmiştir. Daha sonra dönemin Cumhurbaşkanı Abdullah Gül Kasım 2010’da İsviçre’yi ziyaret ederek, ülkemizden İsviçre’ye bu düzeyde yapılan ilk ziyareti gerçekleştirmiştir. Bu görüşmeler ikili ilişkilerin bütün boyutlarıyla ele alınmasında önemli rol oynamıştır.

Son yıllarda yapılan ikili temaslar bağlamında, dönemin Konfederasyon Başkanı Micheline Calmy-Rey 26-27 Aralık 2011 tarihlerinde Büyükelçiler Konferansı’nda bir konuşma yapmak üzere ülkemizi ziyaret etmiştir. Federal Dışişleri Bakanı Ignazio Cassis 12 Temmuz 2019 tarihinde ülkemize resmi bir ziyaret gerçekleştirmiştir.

İkili ilişkilerin dostane bir çerçevede ilerletilmesi bağlamında birçok alanda anılan ülkeyle temaslar sürdürülmektedir.