Türkiye-Hollanda İlişkileri

Türkiye-Hollanda ilişkilerinin tarihi 17. yüzyıla uzanmaktadır. 1612 yılında ilk Hollanda Elçisi Cornelis Haga İstanbul’a atanmış, aynı yıl Sultan I. Ahmet tarafından Hollandalılara “ahidname-i hümayun” verilmiştir. Diplomatik ilişkilerin tesisi ile Hollandalı tüccarların Osmanlı İmparatorluğu’ndaki faaliyetleri artmış, Hollanda Elçileri genelde İngiliz Büyükelçileri ile işbirliği halinde, Avusturya ve Rusya ile yapılan savaşlardan sonra barış müzakerelerinde arabulucu olmuştur (Örneğin 1699 Karlofça ve 1718 Pasarofça Antlaşmaları). Osmanlı İmparatorluğu’nun ilk daimi temsilcisi ise 1859 yılında Lahey Elçisi olarak atanan Yahya Karaca Paşa’dır.

Cumhuriyetin ilanından sonra Hollanda ile akdedilen ilk Anlaşma 1924 yılında imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti ile Felemenk Kraliyeti Arasında Muhadenet Muahedenamesi”dir (Dostluk Anlaşması).

2012 yılında, Türkiye ile Hollanda arasındaki Diplomatik İlişkilerin Tesisinin 400.yıldönümü kutlanmıştır.

26 Mart 2008 tarihinde, iki ülke arasında “Türkiye-Hollanda İlişkilerinin Güçlendirilmesi ve Türkiye - Hollanda Konferansı Kurulmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası” imzalanmıştır. Bu çerçevede kurulan Türkiye - Hollanda (Wittenburg) Konferansları dönüşümlü olarak iki ülkede düzenlenmektedir. Son (Altıncı) Konferans 14 Şubat 2014 tarihinde Ankara’da yapılmıştır.

Dönemin Başbakanı Sayın Ahmet Davutoğlu 10 Şubat 2016 tarihinde Hollanda’yı ziyaret etmiştir. Bu ziyarette, Türkiye ile Hollanda arasında Hükümetlerarası Zirve mekanizması tesis edilmesi yönünde bir ön mutabakat sağlanmış olmakla birlikte, sözkonusu mekanizma henüz hayata geçirilmemiştir.

Hollanda Dışişleri Bakanı Bakan Koenders son olarak 28-29 Ağustos 2016 tarihlerinde ülkemizi ziyaret etmiştir.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Sayın Fatma Betül Sayan Kaya’nın 11 Mart 2017 tarihinde Hollanda’yı ziyareti sırasında karşılaşılan kabul edilemez muameleler nedeniyle, Hollanda’nın Ankara Büyükelçisinin ülkemizden ayrılması talep edilmiştir. Ayrıca, 13 Mart tarihli Bakanlar Kurulu’nda kararlaştırılan Hollanda’ya yönelik bazı adımlar Hükümet Sözcüsü tarafından kamuoyuna açıklanmıştır. Hollanda tarafından resmi olarak özür dilemesi talep edilmiştir.

Hollanda ile 2016 yılı itibariyle ticaret hacmimiz, bir önceki yıla kıyasla % 8,5 oranında artarak 6 milyar 590 milyon Dolar (İhracatımız: 3 milyar 589 milyon Dolar, İthalatımız: 3 milyar Dolar) olarak gerçekleşmiştir. 2016 yılında, ülkemizin ikili ticaret hacmi büyüklüğü bakımından, Hollanda 13., en çok ithalat gerçekleştirdiğimiz ülkeler sıralamasında 17., ihracat sıralamasında ise 10. sırada yer almıştır.

2017 yılı Kasım ayı itibariyle, Hollanda ile ticaret hacmimiz bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla, %15,1 oranında artmıştır. Aynı dönemde, ihracatımızda % 6,6, ithalatımızda ise % 25,1 oranlarında artış kaydedilmiştir.

5-6 Nisan 2016 tarihlerinde Hollanda’da yapılan Türkiye-Hollanda JETCO I. Dönem toplantısı vesilesiyle, ikili ticaret hacminin 10 milyar Dolar’a çıkartılması hedefi belirlenmiştir.

2002-2017 Ekim döneminde Hollanda, 23 milyar 681 milyon Dolar’la ülkemize yapılan doğrudan yabancı yatırımda birinci sırada yer almıştır. Hollanda Merkez Bankası verilerine göre, 2016 yılında toplam 18 milyar 65 milyon Avro yatırım miktarı ile Hollanda’nın doğrudan yatırım yaptığı ülkeler arasında ülkemiz 36. sırada yer almaktadır. 30 Haziran 2017 tarihi itibarıyle, ülkemizde 2.732 Hollanda firması faaliyet göstermektedir. Türkiye’de Hollanda sermayeli şirketler, bankacılık, kimya sanayi, ilaç sektörü, tıp endüstrisi, telekomünikasyon, lojistik, tekstil, gıda ve tarımsal sanayi ve turizm sektörleri gibi hemen her sektörde faaliyet göstermektedirler.

Merkez Bankası verilerine göre, 2002-2017 Ekim döneminde Türkiye’den Hollanda’ya yapılan uluslararası doğrudan yatırımların toplamı 10 milyar 641 milyon Dolar olup, ülkemizden yurtdışına yapılan doğrudan yabancı yatırım bakımından Hollanda ilk sırada yer almaktadır. Hollanda Merkez Bankası verilerine göre, 2016 yılında ülkemizden Hollanda’ya yapılan doğrudan yatırımların toplamı 5 milyar 60 milyon Avro’dur. Hollanda’da yerleşik girişimcilerimizin sayısı 25 bin civarında olup, yaklaşık 67.000 kişiyi istihdam etmektedirler.

Ülkemizi ziyaret eden Hollandalı turist sayısı 2016 yılında 906.336, Ocak-Kasım 2017 döneminde 770,250 olarak kayıtlara geçmiştir

1.8 milyon göçmenin yaşadığı Hollanda’da Türk toplumunun nüfusu yaklaşık 450.000’dir. Bu nüfusun 300.000’i çift uyrukludur. Halihazırda Senato’da Türk kökenli üye bulunmamakla birlikte, 15 Mart’ta gerçekleştirilen genel seçim sonuçlarına göre, 8 Türk kökenli milletvekili Temsilciler Meclisi’ne girebilmiştir. Ayrıca Eyalet Meclisi’nde 8; Belediye Meclislerinde ise 128 Türk kökenli üye bulunmaktadır.