Türkiye-Fransa İlişkileri

Fransa, beş asırlık köklü ilişkilerimiz temelinde, önemli bir ticari ve ekonomik ortağımız ve nufüsu yaklaşık 700 bin olan Türk toplumunun yaşadığı önde gelen bir müttefikimizdir.

Türk-Fransız diplomatik ilişkilerinin tarihi 1483 yılına uzanmaktadır. Sultan II. Bayezid, anılan tarihte, Fransa’da tutulan kardeşi Cem Sultan hakkında bilgi almak üzere XI. Louis’ye Ilımlı (Limni) adasından Yunan kökenli bir Elçi göndermiştir. Osmanlı İmparatorluğu nezdinde mukim ilk Fransız Büyükelçisi Jean de la Forest 1535 yılında göreve başlamıştır. 1535 yılında kapitülasyonların verilmesiyle Fransa, Osmanlı Devleti nezdinde en ayrıcalıklı devlet konumuna gelmiştir. Osmanlı İmparatorluğu, ilk Büyükelçisi Yirmisekiz Mehmet Çelebi’yi 1721 yılında Fransa nezdinde atamıştır.

Türkiye ile Fransa arasındaki ilişkilerin temelini Kurtuluş Savaşı sırasında imzalanan 20 Ekim 1921 tarihli Ankara Antlaşması oluşturmaktadır.

Fransa’yla siyasi ilişkilerimiz, dönemin Cumhurbaşkanı Hollande'ın 27-28 Ocak 2014 tarihlerinde ülkemize gerçekleştirdiği devlet ziyaretiyle ivme kazanmıştır. Ziyaret vesilesiyle, enerji, ulaştırma, gümrük, tarım, kredi kolaylığı gibi alanlarda toplam 13 anlaşma/belge imzalanmıştır. Ayrıca, ziyaret sırasında iki ülke Dışişleri Bakanları tarafından imzalanan “İşbirliği için Stratejik Çerçeve Oluşturulmasına Dair Ortak Bildiri” uyarınca Sayın Dışişleri Bakanımız 10 Ekim 2014 tarihinde Fransa’yı ziyaret etmiştir. Bu ziyaret vesilesiyle, Sayın Bakanımız ve dönemin Fransa Dışişleri Bakanı Laurent Fabius tarafından 2014-2016 Eylem Planı imzalanmış ve yürürlüğe konmuştur. Bilahare dönemin Fransa Dışişleri ve Uluslararası Kalkınma Bakanı Jean-Marc Ayrault işbirliği mekanizmasının ikinci toplantısı çerçevesinde 23-24 Ekim 2016 tarihlerinde ülkemizi ziyaret etmiştir. Son olarak, 14-15 Eylül 2017 tarihlerinde Fransa Avrupa ve Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian ülkemize resmi bir ziyarette bulunmuştur.

Fransa’yla ekonomik ve ticari ilişkilerimiz istikrarlı bir seyir izlemektedir. 2016 yılı verilerine göre, Türkiye, Fransa’nın AB dışındaki 3. büyük ticaret ortağıdır. Fransa ise ikili ticaret hacmi büyüklüğü bakımından 7. sırada yer almaktadır. İkili ticaret hacmimiz 2016 yılında 13 milyar 389 milyon Dolar (İhracatımız: 6 milyar 24 milyon Dolar, İthalatımız 7 milyar 365 milyon Dolar) seviyesinde gerçekleşmiştir.

Fransa’ya ihracatımızın ilk üç kalemi karayolu taşıtları, giyim eşyaları ve aksesuarları, elektrikli ev aletleri; Fransa’dan ithalatımızın ilk üç kalemi ise uçaklar ve hava araçları, demir-çelik mamulleri, otomobil aksam ve yedek parçalarıdır.

Dönemin Cumhurbaşkanı Sayın Hollande'ın Ocak 2014’te ülkemizi ziyareti vesilesiyle açıklanan, ikili ticaret hacminin 20 milyar Avro'ya yükseltilmesi hedefi doğrultusunda çalışmalarımız kararlı şekilde sürdürülmektedir. Ekonomik ilişkilerimizin diğer bir önemli ayağını oluşturan karşılıklı yatırımlar da olumlu yönde seyretmektedir. 2002-2016 döneminde Fransa’nın ülkemizdeki doğrudan yatırımları 6 milyar 850 milyon Dolar, ülkemizden Fransa’ya yapılan doğrudan yatırım ise 187 milyon Dolar olarak gerçekleşmiştir.

2016 yılında ülkemizi 555.151 Fransız turist ziyaret etmiştir.

Fransa’da 350.000’i aşkın çifte vatandaş olmak üzere 700.000 civarında Türk nüfus yaşamaktadır.