#

Türkiye - Filistin Siyasi İlişkileri

Türkiye Filistin halkıyla yüzyıllar öncesine giden ortak bir tarihe ve yakın kültürel ve sosyal ilişkilere sahiptir.

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) ile 1975 yılından itibaren resmi ilişkilerini sürdüren Türkiye, 15 Kasım 1988’de sürgünde ilan edilen Filistin Devleti’ni ilk gün tanıyan ülkeler arasında yer almıştır.

Ülkemiz, İsrail-Filistin ihtilafının ilgili BM kararları çerçevesinde (242, 338, 1397 ve 1515), Yol Haritası ve Arap Barış Girişimi zemininde oluşturulacak, tanınmış sınırlar içinde yanyana yaşayacak iki devletli çözüm vizyonunu ve bu çerçevede Doğu Kudüs’ün, 1967 sınırları temelinde oluşturulacak bağımsız ve egemen Filistin Devleti’nin başkenti olmasını desteklemektedir.

Ülkemiz barış sürecinde yaşanan tıkanıklık ve İsrail’in yasadışı yerleşimleri gibi iki devletli çözüm vizyonunu tehlikeye sokan uygulamalar karşısında Filistin liderliğinin uluslararası alanda bir devlet olarak tanınma çabalarının yanında yeralmıştır. Bu çerçevede ülkemiz, Filistin’in Birleşmiş Milletler’e 2011 Eylül ayında yaptığı üyelik başvurusunu, keza Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda 29 Kasım 2012 tarihinde yapılan oylamayla “üye olmayan gözlemci devlet” statüsü kazanmasını kuvvetle desteklemiştir. Sayın Bakanımız sözkonusu oylama sırasında bizzat oturuma katılarak Filistin’in başvurusunu savunan bir konuşma yapmıştır.

Türkiye, Haziran 2007’de Gazze’de Fatah ve Hamas arasında çıkan çatışmalardan derin üzüntü duymuştur. Filistinlilerin birliğinin, bölgede kalıcı ve yaşayabilir bir barış için elzem olduğuna inanan ülkemiz 2007’den bu yana, Filistinlilere biraraya gelerek sorunlarını diyalog yoluyla çözmeleri ve Filistin’in geleceğini riske atan hareketlerden kaçınmaları çağrısında bulunulmuş ve uluslararası topluma da, bölünmeyi ve tecridi değil, ulusal uzlaşıyı esas alan yapıcı bir tutum izlenmesi çağrısı yapmıştır. Bu meyanda, 27 Nisan 2011’de ilan edilip, Filistinli siyasi gruplarca 3 Mayıs 2011 akşamı imzalanan ve Sayın Bakanımız’ın da iştirak ettikleri bir törenle Kahire’de 4 Mayıs 2011 tarihinde resmileştirilen Filistinliler arası iç uzlaşı mutabakatı ile 6 Şubat 2012 tarihinde imzalanan Doha Bildirisi Türkiye tarafından memnuniyetle karşılanmıştır. Filistin’de bölünmüşlüğün sonlandırılmasına atfettiği önem çerçevesinde Türkiye, Filistinliler arası birliğin anılan mutabakatlar çerçevesinde sağlanması doğrultusunda tarafları teşvik etmiştir.

Bu bağlamda ülkemiz, Fetih ve Hamas heyetleri arasında 23 Nisan 2014 günü Gazze'de varılan ve bir ulusal birlik hükümeti teşkil edilerek seçimlere gidilmesini içeren mutabakatı memnuniyetle karşılamış, bu mutabakat temelinde 2 Haziran 2014 günü kurulan ulusal birlik hükümetini desteklemiş ve uluslararası toplumu Filistin halkının milli demokratik iradesinin birleştirilmesini hedefleyen bu gelişmeyi desteklemeye davet etmiştir.

Türkiye, iki devletli çözüm vizyonu temelinde bölgede adil ve kalıcı barışı desteklemeye, bağımsız ve egemen bir devlete sahip olma mücadelesinde kardeş Filistin halkıyla dayanışma içinde olmaya devam edecektir.