#

T.C. Dışişleri Bakanlığı Danışman Giriş Sınavının Sözlü Aşamasına Girmeye Hak Kazanan Adayların Listesi, 11 Kasım 2015

Danışman giriş sınavının sözlü aşamasına girmeye hak kazanan adayların listeleri aşağıda sunulmaktadır.

- Su ve Çevre

- Enerji

- Silahların Kontrolü ve Silahsızlanma

- NATO

Sözlü sınav, 23 Kasım 2015 Pazartesi günü Dışişleri Bakanlığı’nda yapılacak olup, sınava girecek tüm adayların anılan tarihte saat 09:30’da Bakanlığımızda hazır bulunmaları gerekmektedir.

İstenen Belgeler:

- Nüfus Cüzdanı aslı ve üç adet fotokopisi,

- Adli sicil belgesi ve iki adet fotokopisi,

- Fotoğraflı dört adet Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu. Form için tıklayınız.

- Erkek adaylar için yeni tarihli askerlik durum belgesi,

- Evli olan adayların eşleri için de üç adet nüfus cüzdanı fotokopisi, adli sicil belgesi ve üç adet fotokopisi, dört adet fotoğraflı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu.

- Adayların sınav başvurusu esnasında modüle yüklediği evrakın (lisans, yüksek lisans, doktora diploması ve YÖK denklik belgesi) aslı ile bir adet fotokopisini, belge tesliminde beraberinde getirmesi gerekmektedir.

*Adli Sicil ve Askerlik Durum Belgeleri https://www.turkiye.gov.tr/ üzerinden alınabilir.

Başarı dileklerimizle.

T.C. Dışişleri Bakanlığı
İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı