Suudi Arabistan'ın Siyasi Görünümü

23 Eylül 1932 yılında Kral Abdülaziz tarafından kurulan Suudi Arabistan’ın idare şekli monarşidir. El Suud hanedanı tarafından yönetilmektedir. Kral’ın aynı zamanda Hükümet Başkanı olduğu bu sistemde, hükümet fonksiyonları Bakanlar Kurulu marifetiyle yürütülmektedir. Yasama çalışmalarında ise Şura Meclisi de rol üstlenmektedir. Şura Meclisi’nde görüşülen yasa tasarıları, Bakanlar Kurulu’nca kabul edildiği ve Kral tarafından onaylandığı takdirde yürürlüğe girmektedir.

Suudi Arabistan’da siyasi parti mevcut değildir. Genel seçimler yapılmamakta, Şura Meclisi üyeleri Kral tarafından atanmaktadır. Belediye meclisleri için seçimler yapılmakta, Belediye başkanları ise Kral tarafından atanmaktadır. Ülke, toplam 13 idarî bölgeye ayrılmıştır.

2015 yılında tahta çıkan Kral Selman bin Abdülaziz El Suud, Suudi Arabistan’ın yedinci Kralıdır. Suudi Kralları Kral Fahd’dan itibaren “İki Kutsal Caminin Hizmetkârı” unvanını da taşımaktadırlar. İslam dünyasının en kutsal iki mescidi olarak kabul edilen Mekke’deki Mescid-i Haram ve Medine’de bulunan Mescid-i Nebevi’nin Suudi Arabistan topraklarında yer alması, Suudi rejiminin gerek ülke içinde, gerek İslam dünyasındaki konumu ve prestiji üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. Kral aynı zamanda Başkomutandır.

21 Haziran 2017 tarihinde yayımlanan Kraliyet Kararnamesiyle Veliaht Vekili olan Kral Selman’ın oğlu Muhammed bin Selman (Muhammed bin Nayif’in yerine) Veliaht Prens olarak atanmıştır. Prens Muhammed bin Selman ayrıca Başbakan Yardımcılığı görevini üstlenmiş olup Savunma Bakanlığı görevini de sürdürmektedir.

Son yıllarda petrol fiyatlarında yaşanan düşüşten olumsuz etkilenen Suudi Arabistan, ekonomisini çeşitlendirmek ve güçlendirmek amacıyla Veliaht Prens Muhammed bin Selman’ın mimarı olduğu ve 2030 Vizyonu adını verdiği ekonomik ve sosyal reformlar programını hayata geçirmiştir. 2030 Vizyonu’nun ekonomik ayağında kamu harcamalarının azaltılması, gelirlerin arttırılması, yabancı yatırımları teşvik etmek amaçlanırken, sosyal kısmında toplumsal reformlar gerçekleştirilmektedir. Bu bağlamda, 2018 yılında kadınlara araba kullanma hakkı sağlanması, yine 2018 Mart ayından itibaren sinemalara izin verileceğinin duyurulması, 2016 yılında kurulan Eğlence Genel İdaresi tarafından ilk defa yabancı sanatçıların katıldığı çeşitli etkinlik ve konserler düzenlenmesi ve bu etkinliklere kadınların da katılması, 2030 Vizyonu çerçevesinde bilhassa kadınların istihdam edilmesi yönünde gerçekleştirilen toplumsal reformlardır.

Bölgesel ve küresel sorunların çözümü çabalarında aktif ve yapıcı rol oynama politikası güden Suudi Arabistan, siyasi sorun ve anlaşmazlıkların diyalog yoluyla çözümlenmesi ile barış ve istikrarın tesisi ve muhafazasına önem atfetmektedir. Suudi Arabistan uluslararası terörizm ve aşırıcılıkla mücadele çabalarında da aktif rol oynamaktadır.