#

Bakanlığı Takip Edin:

Dışişleri Bakanlığı’nda Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Çerçevesinde Çalıştırılmakta Olan İşçilerin 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 23. Maddesinin Uygulanması Kapsamında Sürekli İşçi Kadrolarına Geçiş Sınavı Sonuçlarına İlişkin Duyuru, 30 Mart 2018

Bakanlığımızda personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı sözleşmeleri kapsamında çalıştırılmakta olan işçilerin sürekli işçi kadrolarına geçiş sınavı sonuçları Bakanlığımızın İntranet sisteminde (Dış.Net) ve ilan panolarında duyurulmuştur.

İşbu duyuru sınava katılmış olan adaylar için tebligat yerine geçmekte olup ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.