#

Bakanlığı Takip Edin:

Sözleşmeli Bilişim Personeli Sınav Sonucuna İlişkin Duyuru, 5 Ekim 2017

4-7 Temmuz 2017 tarihlerinde Ankara’da düzenlenen Sözleşmeli Bilişim Personeli Sınavında başarılı olan adayların (asil ve yedek) listesi aşağıda sunulmaktadır.

SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ SINAVINDA BAŞARILI OLAN ADAYLAR ASİL - YEDEK

(B1 - Kıdemli Yazılım Geliştirici)

* Başarılı olan aday bulunmamaktadır.

(B2 - Kıdemli Ağ Yöneticisi - Asil)

* Başarılı olan aday bulunmamaktadır.

(B3 - Yazılım Geliştirici - Asil)

1

Mehmet Fatih ÖZDEMİR

2

Yahya ATAÇ

         * Başarılı olan yedek aday bulunmamaktadır.

(B4 - Yazılım Geliştirici - Asil)

1

Ferdi AÇIKALIN

2

Sercan YAVUZ

(B4 - Yazılım Geliştirici - Yedek)

1

Hamit Umut ÖZBEK

(B5 - Sistem Uzmanı - Asil)

1

Gurbet Elif YERGÖK

         * Başarılı olan yedek aday bulunmamaktadır.

(B6 - Sistem Güvenlik Uzmanı - Asil)

* Başarılı olan aday bulunmamaktadır.

Asil adayların başvuru formunda belirttikleri adreslerine posta ile ayrıca tebligat yapılacaktır.

İsimleri yedek listede yer alan adayların bu aşamada yapmaları gereken işlem bulunmamaktadır. İhtiyaç halinde yedek adaylarla temas edilecektir.

En iyi dileklerimizle,

T.C. Dışişleri Bakanlığı
İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı