#

Bakanlığı Takip Edin:

Sözleşmeli Bilişim Personeli Sınav İlanı, 4 Mayıs 2018

Dışişleri Bakanlığı Merkez teşkilatında istihdam edilmek üzere, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin Ek 6. maddesine dayanılarak, 31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik”in 8. maddesi uyarınca, sözlü sınav sonucunda oluşacak başarı sırasına göre 17 (onyedi) sözleşmeli bilişim personeli alınacaktır.

Son iki yıl içinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında (KPSS) alınan KPSSP3 puanının yüzde yetmişi (%70) ile son beş yıl içinde yapılan İngilizce dilinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS/ e-YDS) veya Yükseköğretim Kurulunca YDS’ye denk kabul edilen sınavlarda alınan puanın yüzde otuzunun (%30) toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlıdan başlanarak ilan edilen sözleşmeli bilişim personeli pozisyonunun 4 – 6 (dört ila altı) katı aday, 6 – 12 Haziran 2018 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan sözlü sınava çağrılacaktır.

KPSSP3 puanı olmayan veya sonuç belgesini ibraz etmeyen adayların KPSSP3 puanı 70 (yetmiş), yabancı dil puanı olmayan veya sonuç belgesini ibraz etmeyen adayların yabancı dil puanı 0 (sıfır) olarak değerlendirilecektir. Sözlü sınav sonucunda oluşacak başarı sırasına göre sözleşmeli bilişim personeli istihdamı gerçekleştirilecektir.

1. BAŞVURU ŞARTLARI VE SINAVDA ARANACAK NİTELİKLER

A-BAŞVURU ŞARTLARI

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde sayılan genel şartları haiz olmak,

b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

c) (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak, (Bu bentte belirtilen yükseköğretim mezunları aylık brüt sözleşme ücret tavanının 2 (iki) katına kadar ücret ödenebilecek pozisyonlardan biri için başvuru yapabilirler.)

d) Üniversite yerleştirilme sıralaması ve mezuniyet ortalamasına ilişkin olarak aşağıdaki şartı sağlıyor olmak (Yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından ve askeri okullardan lisans derecesinde mezun olanlardan bu şart aranmaz);

Ağırlıklı Mezuniyet Ortalaması + 10000/(Üniversiteye Yerleştirme Sınavı Sıralaması) ≥ 3

e) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda ücret tavanının iki katını geçemeyecekler için en az 3 (üç) yıllık, diğerleri için en az 5 (beş) yıllık mesleki tecrübeye sahip olmak, (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4'üncü maddesinin (b) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel sektörde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır.) (Bkz. 3. madde (f) bendi)

f) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek, (Bkz. 3. madde (g) bendi)

g) "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik"te belirtilen özlük hakları ve diğer kuralları kabul etmek,

h) Erkek adaylar için muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, ertelemiş veya muvazzaf askerlik hizmetinden muaf ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

B-BAŞVURULAN POZİSYONLAR İÇİN ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER

B.1 Kıdemli Yazılım Geliştirici (Tam zamanlı, 1 kişi)

a) .NET teknolojileriyle (C# veya Visual Basic.NET) en az 7 (yedi) yıl iş tecrübesine sahip olmak,

b) Microsoft Enterprise Yazılım Geliştirme ve Microsoft veri tabanı ürünlerinde en az 5 yıl deneyim sahibi olmak (Visual Studio, MS SQL, IIS, Entity Framework, WCF, LinQ, WPF)

c) Bilişim sektöründe, kurum çalışanı veya bu kurumlarda danışmanlık yapan firma personeli olarak yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu süreçlerin yönetilmesi konusunda tecrübe sahibi olmak,

d) Yazılım ölçekleme konusunda bilgi ve tecrübeye sahip olmak,

e) Nesne tabanlı yazılım tasarımı konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

f) Enterprise Design Patterns (Kurumsal Tasarım Kalıpları) konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

g) Çok katmanlı yazılım mimarisi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

h) Geniş ölçekli çok katmanlı (web tabanlı) uygulama geliştirme, Windows Servisleri ve Web Servisleri (SOAP, WCF, REST) teknolojilerin kullanımı ve yazımı konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

i) İlişkisel veri tabanları ile uygulama geliştirmiş olmak,

j) Veri tabanı tasarımı ve optimizasyonu konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

k) Microsoft Team Foundation Services (TFS) üzerinde versiyonlama ve CI-CD (Continuous Integration-Continuous Delivery) konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

l) Agile Yazılım Geliştirme Metodolojileri ile konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

m) Yazılım geliştirme yaşam döngüsü ve yazılım mühendisliği / yazılım yönetimi süreçleri konularında bilgi sahibi olmak,

n) Mobil cihazlar için (Android, iOS) uygulama geliştirme konusunda tecrübeli olmak.

Tercihen, aşağıdaki sertifikalara sahip olmak:

- MCSA (Microsoft Certified Solutions Associate): Web Applications,

- MCSD (Microsoft Certified Solutions Developer): App Builder,

- MCSD (Microsoft Certified Solutions Developer): Web Applications,

- MCSD (Microsoft Certified Solutions Developer): Application Lifecycle Management.

B.2 Kıdemli Ağ Yöneticisi (Tam zamanlı, 1 kişi)

a) En az 5000 kullanıcılı bilgi işlem merkezlerinde, kurum çalışanı veya bu kurumlarda danışmanlık yapan firma personeli olarak en az 7 (yedi) yıl çalışmış olmak,

b) Microsoft Windows Sunucularında (2012, 2012 R2, 2016) bakım izleme ve yapılandırma konularında bilgi sahibi olmak,

c) Failover cluster ve Always-on yapılandırmalar konularında bilgi sahibi olmak,

d) Checkpoint güvenlik ürünü hakkında yetkinliğe sahip olmak,

e) Intrution Prevention System (IPS) konusunda tecrübe sahibi olmak,

f) Web Application Firewall (WAF) konusunda deneyim ve OWASP metodolojileri hakkında bilgi sahibi olmak,

g) Ağ mimarileri, Ağ cihazlarının güvenliği ve iş sürekliliği konularında deneyim sahibi olmak,

h) Load Balancer cihazları yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

i) Merkezi log yönetimi HP Arcsight SIEM ve log korelasyonu konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

j) McAfee ePolicy Orchestrator ve Endpoint Security yönetimi konularında deneyim sahibi olmak,

k) Linux ve Windows işletim sistemleri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

l) Zafiyet tarama sistemleri hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

m) IPSEC ve SSL vpn çözümleri konusunda tasarım, iş sürekliliği ve sorun giderme tecrübesine sahip olmak,

n) Network Monitoring araçlarının kurulumu ve yönetimi konularında tecrübeye sahip olmak,

o) Network standartlarının dokümante edilmesi ve ihtiyaçların belirlenmesi konularında yeterli bilgiye sahip olmak,

p) Sızma ve stres testleri, şifreleme, firewall, saldırı önleme sistemleri, zafiyet tarama sistemleri ve benzeri güvenlik süreçleri ve teknolojileri hakkında bilgi sahibi olmak,

q) Cisco, HP, Brocade, Alcatel, Enterasys, Huawei vb. ürünleri ile çalışmış olmak.

Tercihen, aşağıdaki sertifikalara sahip olmak:

- Information Technology Infrastructure Library (ITIL),

- ISO/IEC 27002,

- Certified Ethical Hacker (CEH),

- Cisco Certified Network Professional (CCNP),

- HP Master Accredited Solutions Expert (MASE),

- Check Point Certified Security Master (CCSM),

- Check Point Managed Security Expert (CCMSE),

- Check Point Certified Security Expert (CCSE),

- MCSE: Cloud Platform and Infrastructure,

- MCSA: Windows Server 2016,

- MCITP: Enterprise Administrator,

- MCITP: Server Administrator.

B.3 Yazılım Geliştirici (Tam zamanlı, 1 kişi)

a) .NET teknolojileriyle (C# veya Visual Basic.NET) en az 5 (beş) yıl iş tecrübesine sahip olmak,

b) Microsoft Enterprise Yazılım Geliştirme ve Microsoft veri tabanı ürünlerinde en az 3 yıl deneyim sahibi olmak (Visual Studio, .NET Framework, MS SQL, IIS, Entity Framework, WCF, LinQ, WPF),

c) Enterprise Software Architecture (Kurumsal Yazılım Mimarisi), Enterprise Design Patterns (Kurumsal Tasarım Kalıpları) ve Object Oriented Programming (Nesne Yönelimli Programlama) konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

d) Çok katmanlı uygulama geliştirme, Windows Servisleri ve Web Servisleri (SOAP, WCF, REST) teknolojileri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

e) Yazılım yaşam döngüsü ve güvenli yazılım geliştirme konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

f) Nesne tabanlı analiz ve tasarım konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

g) Veri tabanı tasarımı, optimizasyon ve performans artırımı konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

h) Microsoft SQL veri tabanı ile T-SQL dili sorgulama dili kullanılarak uygulama geliştirmiş olmak,

i) Microsoft Team Foundation Services (TFS) üzerinde versiyonlama ve CI-CD (Continuous Integration-Continuous Delivery) konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

j) Agile Yazılım Geliştirme Metodolojileri ile konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

k) Yazılım geliştirme yaşam döngüsü ve yazılım mühendisliği / yazılım yönetimi süreçleri konularında bilgi sahibi olmak.

l) Mobil cihazlar için (Android, iOS) uygulama geliştirme konusunda tecrübeli olmak,

m) Ön yüz geliştirme teknolojileri (JQuery, VueJS, AngularJS ya da ReactJS) ile tasarım elemanları (CSS, HTML) konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

n) Unit test konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

Tercihen, aşağıdaki sertifikalara sahip olmak:

- MCSA (Microsoft Certified Solutions Associate): Web Applications,

- MCSD (Microsoft Certified Solutions Developer): App Builder,

- MCSD (Microsoft Certified Solutions Developer): Web Applications,

- MCSD (Microsoft Certified Solutions Developer): Application Lifecycle Management.

B.4 Sistem Uzmanı (Tam zamanlı, 1 kişi)

a) En az 5000 kullanıcılı bilgi işlem merkezlerinde, kurum çalışanı veya bu kurumlarda danışmanlık yapan firma personeli olarak en az 5 (beş) yıl çalışmış olmak,

b) Active Directory, DNS, DHCP, WSUS, File Server, Certification Authority konularına hakim olmak, kurulum, konfigürasyon ve sorun çözümleme tecrübelerine sahip olmak,

c) Microsoft Windows Sunucularında (2012, 2012 R2, 2016) bakım izleme ve yapılandırma konularında bilgi sahibi olmak,

d) Failover cluster ve Always-on yapılandırmalar konularında bilgi sahibi olmak,

e) Microsoft Hyper-V veya VMware sanallaştırma platformları konusunda tecrübeye sahip olmak,

f) Fiziksel ve sanal sunucu cluster yapılandırma ve yönetimi konusunda tecrübeye sahip olmak,

g) Linux fiziksel ve sanal sunucu ortamlarında sorun çözme, performans artırımı, güvenlik, log inceleme konularında tecrübeye sahip olmak,

h) Microsoft SCOM 2012 ve SSCM 2012 ve üstü sistemlerinin kurulum konfigürasyon ve sorun giderme konularında tecrübeye sahip olmak,

i) İyi derecede Powershell scripting bilgi ve tecrübesine sahip olmak,

j) Veri depolama sistemleri(EMC ve HP 3PAR ürünlerinden en az birinde), veri yedekleme sistemleri ve SAN switch konusunda tecrübeye sahip olmak,

k) Replication ve Backup konularında (Veeam veya DPM) tecrübe sahibi olmak,

l) Teknik şartname oluşturma konusunda bilgi ve tecrübeye sahip olmak,

m) İş sürekliliği sistemleri konusunda tecrübe sahibi olmak,

n) Microsoft Service Manager 2012 ve üstü sistemlerinin kurulum konfigürasyon ve sorun giderme konularında tecrübeye sahip olmak,

o) Microsoft Orchestrator 2012 ve üstü sistemlerinin kurulum konfigürasyon ve sorun giderme konularında tecrübeye sahip olmak,

p) Microsoft Skype for Business Server kurulum konfigürasyon ve sorun giderme konularında tecrübeye sahip olmak,

q) Microsoft Exchange 2013 ve üstü sistemlerinin kurulum konfigürasyon ve sorun giderme konularında tecrübeye sahip olmak,

r) Sızma ve stres testleri, şifreleme, firewall, saldırı önleme sistemleri, zafiyet tarama sistemleri ve benzeri güvenlik süreçleri ve teknolojileri hakkında bilgi sahibi olmak.

Tercihen , aşağıdaki sertifikalara sahip olmak,

- Information Technology Infrastructure Library (ITIL),

- ISO/IEC 27002,

- Certified Ethical Hacker (CEH),

- MCSE: Cloud Platform and Infrastructure,

- MCSA: Windows Server 2016,

- MCITP: Enterprise Administrator,

- MCITP: Server Administrator.

B.5 Yazılım Geliştirici (Tam zamanlı, 6 kişi)

a) .NET teknolojileriyle (C# veya Visual Basic.NET) en az 3 (üç) yıl iş tecrübesine sahip olmak,

b) Microsoft Enterprise Yazılım Geliştirme ve Microsoft veri tabanı ürünlerinde en az 3 yıl deneyim sahibi olmak (Visual Studio, .NET Framework, MS SQL, IIS, Entity Framework, WCF, LinQ, WPF),

c) Microsoft Enterprise Yazılım Geliştirme ve Microsoft veri tabanı ürünlerinde en az 2 yıl deneyim sahibi olmak (Visual Studio, .NET Framework, MS SQL, IIS, Entity Framework, WCF, LinQ, WPF),

d) Enterprise Software Architecture (Kurumsal Yazılım Mimarisi), Enterprise Design Patterns (Kurumsal Tasarım Kalıpları) ve Object Oriented Programming (Nesne Yönelimli Programlama) konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

e) Çok katmanlı uygulama geliştirme, Windows Servisleri ve Web Servisleri (SOAP, WCF, REST) teknolojileri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

f) Yazılım yaşam döngüsü ve güvenli yazılım geliştirme konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

g) Nesne tabanlı analiz ve tasarım konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

h) Veri tabanı tasarımı, optimizasyon ve performans artırımı konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

i) Microsoft SQL veri tabanı ile T-SQL dili sorgulama dili kullanılarak uygulama geliştirmiş olmak,

j) Microsoft Team Foundation Services (TFS) üzerinde versiyonlama ve CI-CD (Continuous Integration-Continuous Delivery) konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

k) Agile Yazılım Geliştirme Metodolojileri ile konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

l) Yazılım geliştirme yaşam döngüsü ve yazılım mühendisliği / yazılım yönetimi süreçleri konularında bilgi sahibi olmak,

m) Mobil cihazlar için (Android, iOS) uygulama geliştirme konusunda tecrübeli olmak,

n) Ön yüz geliştirme teknolojileri (JQuery, VueJS, AngularJS ya da ReactJS) ile tasarım elemanları (CSS, HTML) konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

o) Unit test konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

Tercihen , aşağıdaki sertifikalara sahip olmak:

- MCSA (Microsoft Certified Solutions Associate): Web Applications,

- MCSD (Microsoft Certified Solutions Developer): App Builder,

- MCSD (Microsoft Certified Solutions Developer): Web Applications,

- MCSD (Microsoft Certified Solutions Developer): Application Lifecycle Management.

B.6 Sistem Uzmanı (Tam zamanlı, 4 kişi)

a) En az 5000 kullanıcılı bilgi işlem merkezlerinde, kurum çalışanı veya bu kurumlarda danışmanlık yapan firma personeli olarak en az 4 (dört) yıl çalışmış olmak,

b) Active Directory, DNS, DHCP, WSUS, File Server, Certification Authority konularına hakim olmak, kurulum, konfigürasyon ve sorun çözümleme tecrübelerine sahip olmak,

c) Microsoft Windows Sunucularında (2012, 2012 R2, 2016) bakım izleme ve yapılandırma konularında bilgi sahibi olmak,

d) Failover cluster ve Always-on yapılandırmalar konularında bilgi sahibi olmak,

e) Microsoft Hyper-V veya VMware sanallaştırma platformları konusunda tecrübeye sahip olmak,

f) Fiziksel ve sanal sunucu cluster yapılandırma ve yönetimi konusunda tecrübeye sahip olmak,

g) Linux fiziksel ve sanal sunucu ortamlarında sorun çözme, performans artırımı, güvenlik, log inceleme konularında tecrübeye sahip olmak,

h) Microsoft SCOM 2012 ve SSCM 2012 ve üstü sistemlerinin kurulum konfigürasyon ve sorun giderme konularında tecrübeye sahip olmak,

i) İyi derecede Powershell scripting bilgi ve tecrübesine sahip olmak,

j) Veri depolama sistemleri(EMC ve HP 3PAR ürünlerinden en az birinde), veri yedekleme sistemleri ve SAN switch konusunda tecrübeye sahip olmak,

k) Replication ve Backup konularında (Veeam veya DPM) tecrübe sahibi olmak,

l) Teknik şartname oluşturma konusunda bilgi ve tecrübeye sahip olmak,

m) İş sürekliliği sistemleri konusunda tecrübe sahibi olmak,

n) Microsoft Service Manager 2012 ve üstü sistemlerinin kurulum konfigürasyon ve sorun giderme konularında tecrübeye sahip olmak,

o) Microsoft Orchestrator 2012 ve üstü sistemlerinin kurulum konfigürasyon ve sorun giderme konularında tecrübeye sahip olmak,

p) Microsoft Skype for Business Server kurulum konfigürasyon ve sorun giderme konularında tecrübeye sahip olmak,

q) Microsoft Exchange 2013 ve üstü sistemlerinin kurulum konfigürasyon ve sorun giderme konularında tecrübeye sahip olmak,

r) Sızma ve stres testleri, şifreleme, firewall, saldırı önleme sistemleri, zafiyet tarama sistemleri ve benzeri güvenlik süreçleri ve teknolojileri hakkında bilgi sahibi olmak.

Tercihen , aşağıdaki sertifikalara sahip olmak,

- Information Technology Infrastructure Library (ITIL),

- ISO/IEC 27002,

- Certified Ethical Hacker (CEH),

- MCSE: Cloud Platform and Infrastructure,

- MCSA: Windows Server 2016,

- MCITP: Enterprise Administrator,

- MCITP: Server Administrator.

B.7 Sistem Güvenlik Uzmanı (Tam zamanlı, 3 kişi)

a) En az 5000 kullanıcıya sahip, altyapısında Firewall, IPS, WAF, E-mail Security Gateway, Web Filtering, Endpoint Protection, SIEM, NAC güvenlik çözümleri kullanılan bilgi işlem merkezlerinde veya bu kurumlarda danışmanlık yapan firmalarda sistem uzmanı, ağ uzmanı veya bilgi güvenliği uzmanı olarak en az 4 (dört) yıl çalışmış olduğunu belgelemek,

b) Intrution Prevention System (IPS) konusunda tecrübe sahibi olmak,

c) Web Application Firewall (WAF) konusunda deneyim ve OWASP metodolojileri hakkında bilgi sahibi olmak,

d) Ağ mimarileri, Ağ cihazlarının güvenliği ve iş sürekliliği konularında deneyim sahibi olmak,

e) Load Balancer cihazları yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

f) Merkezi log yönetimi HP Arcsight SIEM ve log korelasyonu konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

g) McAfee ePolicy Orchestrator ve Endpoint Security yönetimi konularında deneyim sahibi olmak,

h) Linux ve Windows işletim sistemleri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

i) Zafiyet tarama sistemleri hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

j) IPSEC ve SSL vpn çözümleri konusunda tasarım, iş sürekliliği ve sorun giderme tecrübesine sahip olmak,

Tercihen, aşağıdaki sertifikalara sahip olmak:

- Check Point Certified Security Master (CCSM),

- Check Point Managed Security Expert (CCMSE),

- Check Point Certified Security Expert (CCSE),

- McAfee Product Specialist—NSP,

- McAfee Product Specialist—ePO,

- Imperva Web Security Specialist (IWSS),

- Citrix Certified Professional – Networking (CCP-N),

- ArcSight ESM Advanced Analyst.

2. BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE TARİHİ

Başvurular, Bakanlığın https://sinav.mfa.gov.tr adresli internet sitesi üzerinden elektronik ortamda ve adaylarca temin edilecek olan e-devlet şifresi ile yapılacak olup, başvuruların kabulü 4 Mayıs 2018 Cuma günü başlayacak ve 22 Mayıs 2018 Salı günü saat 18:00’de sona erecektir. Başvuru için gerekli olan bilgiler ve elektronik ortamda iletilecek belge örnekleri 3. maddede sıralanmaktadır.

İlanda belirtilen şartları sağlamayan başvurular ile posta veya e-posta yoluyla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir. Adaylar, ilan edilen sözleşmeli bilişim personeli pozisyonlarından sadece birine başvurabilirler.

3. BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER VE NİTELİKLERİ

a) KPSSP3 puanı (KPSSP3 puanı mevcut değilse 70 (yetmiş) olarak değerlendirilecektir),

b) YDS/e-YDS puanı veya eşdeğerliği ÖSYM tarafından saptanmış uluslararası dil sınavlarından alınan puan (yabancı dil puanı mevcut değilse 0 (sıfır) olarak değerlendirilecektir),

c) Lisans veya Yüksek Lisans diploması veya e-devlet üzerinden temin edilebilecek mezun belgesi (eğitimini yurtdışında tamamlamış olanların diploma denklik belgesi),

d) Erkek adaylar için askerliğini yaptığına, ertelettiğine ya da muaf olduğuna dair e-devletten alınan ve doğrulama kodu bulunan belge,

e) Genel şartlar (f) bendinde belirtilen güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini gösteren belge (Onaylı transkript, sertifika vb.),

f) Mesleki tecrübe belgelerinin değerlendirilmesinde sadece lisans mezuniyeti sonrasındaki hizmetler dikkate alınacak olup, tecrübe belgelerine ek olarak çalışılan iş yerinin niteliğine göre:

- Özel sektörde çalışılan süreler için SGK hizmet dökümü,

- Kamu kurumlarında çalışılan süreler için kurumdan alınacak belgeler de ayrıca sisteme yüklenecektir.

- Aranan mesleki tecrübe şartını gösteren belgeler, bu alanda hizmetin/projenin geçtiği iş yerlerindeki bağlı olunan yöneticiler, söz konusu hizmetlerde/projelerde birlikte çalışılan diğer yöneticiler veya ilgili insan kaynakları birimlerinden en az biri tarafından ıslak imzalanmış ve varsa kaşelenmiş olarak onaylatılacaktır.

- Aranan mesleki tecrübe şartını gösteren belgeleri imzalayan kişilerin erişilebilir telefon, e-posta ve adres bilgileri ile pozisyon bilgilerinin de aynı belge içerisinde ayrıca yer alıyor olması gerekmektedir. Başvuru değerlendirme komisyonu, sağlanan bilgi ve belgelerin doğruluğunu teyit etmek isterse, bu bilgileri ve belgeleri onaylayan gerçek ve/veya tüzel kişilerle iletişime geçebilecektir. Sağlanan bilgi ve belgelerin doğruluğu teyit edilmezse adayın söz konusu tecrübesi dikkate alınmayacaktır.

- Başvurulan pozisyonlar için özel şartlarda belirtilen mesleki tecrübe şartını gösteren belgelerin en az; başvurulan pozisyonlar ile ilgili alan bilgisi, çalışılan hizmetler/projeler ve bu hizmetlerin/projelerin kapsamı, projelerde kullanılan teknolojiler, çalışma süreleri gibi bilgileri detaylı olarak içermesi gerekmektedir.

g) Sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların sisteme yüklediği tüm sertifikalar, veren kuruluşun belirlediği sertifika geçerlilik sorgulama yöntemleriyle Bakanlığımız tarafından doğrulanacaktır. Sunulan sertifikaların doğrulanabilmesi için sertifika numarası, sorgulama ve doğrulama adresleri, sorgulama şifresi gibi bilgi ve belgelerin sağlanması adayın sorumluluğundadır. Sağlanan bilgi ve belgelerle sertifikanın geçerliliği teyit edilemezse söz konusu sertifika dikkate alınmayacaktır.

4. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ, BAŞVURU SONUÇLARININ

DUYURULMASI

a) Genel ve özel şartları sağlayan ve usulüne uygun olarak başvuru yapan adaylardan KPSSP3 puanının yüzde yetmişi (%70) ile yabancı dil puanının yüzde otuzunun (%30) toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre, en yüksek puandan başlanarak her pozisyon için ayrı liste oluşturulacaktır.

b) En yüksek puanlıdan başlanarak B.1, B.2, B.3 ve B.4 pozisyonları için6 (altı) katı, B.5, B.6 ve B.7 pozisyonları için 4 (dört) katı kadar aday sözlü sınava çağırılacaktır.

c) Sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylardan son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, bu adayların tamamı mülakata kabul edilecektir.

d) Sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların listesi “www.mfa.gov.tr” internet sitesinde ilan edilecek olup, adaylara tebligat yapılmayacaktır.

e) Herhangi bir nedenle, ilan edilen pozisyonlardan birine müracaat yapılmaması, ilan edilen pozisyon sayısı kadar müracaat bulunmaması, geçersiz sayılan müracaatlar veya sınav sonucunda yeterli sayıda başarılı aday çıkmaması gibi sebeplerle ilan edilen pozisyonların boş kalması durumunda, Bakanlık, bu pozisyonları ilan edilen diğer pozisyonlardan uygun gördüklerine aktarma hakkına sahiptir.

5. SINAVIN ŞEKLİ VE KONULARI

a) Sınav sözlü olarak yapılacaktır. Sözlü sınav konuları başvurulan pozisyonlara uygun olarak 1. maddenin “A” fıkrasının (f) bendi ile “B” fıkrasında belirtilen konulardır.

b) Sınavda, adayların kimlik tespitinde kullanılmak üzere, fotoğraflı bir kimlik belgesini (nüfus cüzdanı, ehliyet veya pasaport) yanlarında bulundurmaları gerekmektedir. Aksi halde adaylar sınava alınmayacaklardır.

c) Yazılım geliştirici pozisyonlarına başvuran adaylara, Algoritma, T-SQL ve uygulama geliştirme, web yazılım, nesneye yönelik programlama ve tasarım kalıpları konularında sözlü sorular yöneltilecektir.

d) Ağ Yöneticisi, Sistem Güvenlik Uzmanı ve Sistem Uzmanı pozisyonlarına başvuran adaylara ise özel şartlarda belirtilen teknolojiler ve ürünlerin kurulum, konfigürasyon, yönetim ve hata giderimi konularında soru yöneltilecektir.

6. SINAV YERİ, TARİHİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ

a) Sözlü sınav 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecek olup, sınavdan 70 (yetmiş) puan ve üzeri puan alan adaylar başarılı sayılacaktır.

b) Sınav sonucunda başarılı sayılan en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere sınav başarı sıralaması oluşturulacaktır.

c) Sözlü sınav 6 – 12 Haziran 2018 tarihleri arasında T.C. Dışişleri Bakanlığı, Dr. Sadık Ahmet Cad. No.8, Balgat/Ankara adresinde yapılacaktır.

d) Sözlü sınava çağırılacak adayların 4 nüsha arşiv araştırması ve güvenlik soruşturması formunu beraberinde getirmeleri gerekmektedir. (Sözkonusu form sözlü sınava katılmaya hak kazananların duyurusundan elektronik ortamda indirilebilecektir)

7. SONUÇLARIN İLANI VE İŞE BAŞLAMA

a) Her bir pozisyon için başarı sırasına göre belirlenecek asil ve yedek adayların listesi “www.mfa.gov.tr” internet sitesinde ilan edilecektir.

b) Listede adı bulunan asil adayların başvuru modülünde belirttikleri adreslerine, ilan tarihinden itibaren en geç 5 (beş) iş günü içerisinde posta ile tebligat yapılacak olup, adaylar tebligat tarihinden itibaren en geç 10 (on) iş günü içerisinde sözleşme imzalamak, sözleşmede belirtilen tarihte işe başlamak ve istenilen belgeleri teslim etmek üzere müracaatta bulunacaklardır.

c) Tebligat tarihinden itibaren 10 (on) iş günü içerisinde müracaat etmeyen, sözleşme imzaladığı halde sözleşmede belirtilen tarihte işe başlamayan veya bu sürenin dolduğu gün itibariyle 15 (on beş) günü geçmeyen ve belgeyle ispat edilebilen makul bir mazeret bildirmeyen aday, hakkından feragat etmiş sayılır.

d) Asil adaylardan, hakkından feragat eden veya etmiş sayılanların yerine ilan edilen yedek adayların işe başlama işlemleri hakkında yukarıda belirtilen esaslar uygulanır.

e) Sözlü sınav sonucunda başarılı bulunan adaylarla, güvenlik soruşturmalarının olumlu sonuçlanması ve tam teşekküllü hastaneden alınmış sağlık kurulu raporu ibraz etmeleri kaydıyla sözleşme yapılabilecektir.

f) Sözlü sınavı kazananlardan başvuru belgelerinde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve sözleşme yapılmaz. Bunların sözleşmeleri yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bu kişiler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

8. SÖZLEŞME ÜCRETLERİ

Sıra

Bilişim Personeli Pozisyonu

Aylık Brüt Sözleşme Ücreti Katsayı Tavanı

Alınabilecek Personel

Sayısı

Özel

Şartlar

Aylık Brüt Sözleşme Ücreti Tavanı (TL)

1

Kıdemli Yazılım Geliştirici

4 katına kadar

1

B.1

21.187,20

2

Kıdemli Ağ Yöneticisi

4 katına kadar

1

B.2

21.187,20

3

Yazılım Geliştirici

3 katına kadar

1

B.3

15.890,40

4

Sistem Uzmanı

3 katına kadar

1

B.4

15.890,40

5

Yazılım Geliştirici

2 katına kadar

6

B.5

10.593,60

6

Sistem Uzmanı

2 katına kadar

4

B.6

10.593,60

7

Sistem Güvenlik Uzmanı

2 katına kadar

3

B.7

10.593,60

TOPLAM

17

* Kurum tavan ücretin altında sözleşme düzenlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir . Sözleşmeli bilişim personeline 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 6'ncı maddesi uyarınca sözleşme ücreti dışında herhangi bir ad altında (ek ödeme, fon, fazla mesai v.s.) başkaca bir ödeme yapılamaz.

İlave bilgi talepleri için aşağıdaki adres, e-posta ve telefon numaraları üzerinden Bakanlıkla temasa geçilmesi mümkündür:

T.C. Dışişleri Bakanlığı

İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı

Dr. Sadık Ahmet Cad. No.8 (C Blok 4. Kat) Balgat/Ankara

E-posta: ikad.ih@mfa.gov.tr

Tel: (312) 2921000